Swedish

Detailed Translations for visa from Swedish to Spanish

visa:

visa verb (visar, visade, visat)

 1. visa (utställa; ådagalägga; framställa; framlägga)
 2. visa (presentera; förevisa; utställa)
 3. visa (sätta fram för visning)
 4. visa (förevisa)
 5. visa (demonstera; förklara)
 6. visa (peka; indikera; peka på)
 7. visa (ta fram)
  sacar
 8. visa (ta fram)
  sacar; lanzar; emitir
 9. visa (visa fram)
  sacar; mostrar; lanzar; emitir
 10. visa (ta fram; producera; frambringa)
 11. visa
 12. visa

Conjugations for visa:

presens
 1. visar
 2. visar
 3. visar
 4. visar
 5. visar
 6. visar
imperfekt
 1. visade
 2. visade
 3. visade
 4. visade
 5. visade
 6. visade
framtid 1
 1. kommer att visa
 2. kommer att visa
 3. kommer att visa
 4. kommer att visa
 5. kommer att visa
 6. kommer att visa
framtid 2
 1. skall visa
 2. skall visa
 3. skall visa
 4. skall visa
 5. skall visa
 6. skall visa
conditional
 1. skulle visa
 2. skulle visa
 3. skulle visa
 4. skulle visa
 5. skulle visa
 6. skulle visa
perfekt particip
 1. har visat
 2. har visat
 3. har visat
 4. har visat
 5. har visat
 6. har visat
imperfekt particip
 1. hade visat
 2. hade visat
 3. hade visat
 4. hade visat
 5. hade visat
 6. hade visat
blandad
 1. visa!
 2. visa!
 3. visad
 4. visande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

visa [-ett] noun

 1. visa (melodi; sång)
  la melodía; el aire; la tonadilla
 2. visa
  la demostración; la muestra; la manifestación; la exhibición

Translation Matrix for visa:

NounRelated TranslationsOther Translations
aire melodi; sång; visa framträdande; frisk luft; gammaldags värdighet; grandezza; låt; melodi
aparecer framträda
demostración visa föreställning; show; uppvisning
enseñar lärande
exhibición visa demonstration; exposition; föreställning; show; uppvisning; utställning; visning
lanzar kasta; kräkas upp
manifestación visa avslöjande; deklaration; demonstration; expression; förevisning; konferens; kongress; manifestation; möte; offentliggörande; proklamering; samling; symposium; tillkännagivande; träff; uppvisning; uttal; uttryck
melodía melodi; sång; visa låt; melodi; sång
muestra visa bevis; exempel; exemplar; gest; identifikationstecken; igenkänningstecken; kopia; prov; provbit; signal; signalement; tecken; vink
parecer föreställning; idé; inblick; mening; ståndpunkt; syn; vision; åsikt; övertygelse
proyectar projektion
representar avmålning; framställande
tonadilla melodi; sång; visa låt; melodi; sång
ver titta in i ögonen
VerbRelated TranslationsOther Translations
aparecer sätta fram för visning; visa bli synlig; dyka upp; framträda; hotfullt framträdande; kläcka fram; komma fram; lika som; lysa upp; passa; se ut som; synas; ta upp från botten; vara lämplig; vara riktig; verka vara; visa sig; ägna sig för
argumentar demonstera; förklara; visa debatera; diskutera; göra invändningar; invända; protestera; resonera
asignar indikera; peka; peka på; visa allokera; knäppa upp; lösa upp; mappa; sno upp; sprätta upp; spänna av; tilldela
demostrar frambringa; förevisa; presentera; producera; sätta fram för visning; ta fram; utställa; visa belägga; bevisa; demonstrera; verifiera; visa vad du menar
emitir ta fram; visa; visa fram avleda; avsända; emittera; förkunna; låta avrinna; proklamera; skicka; stråla ut; sända; sända ut; tömma; utleverera; utsända; uttappa
enseñar frambringa; förevisa; presentera; producera; sätta fram för visning; ta fram; utställa; visa framträda; handleda; härröra; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; stiga upp; studera; träna; undervisa; uppkomma; uppstå; utbilda; öva
exhibir framlägga; framställa; förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga avslöja; blotta; blottlägga; dra uppmärksamhet; glänsa; ställa ut; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa upp; visa upp sig
expandir visa bryta ned
exponer framlägga; framställa; förevisa; presentera; utställa; visa; ådagalägga anslå; avslöja; belysa; berätta; beskriva; blotta; blottlägga; dra upp; dra uppmärksamhet; exponera; förklara; glänsa; göra tillgänglig; göra tydligt; klargöra; rapportera; skicka in; skildra; ställa ut; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa upp; visa upp sig; återberätta
expresar förevisa; presentera; utställa; visa beskriva; betyga; formulera; formulera i ord; frasa; förklara; förkroppsliga; ge röst åt; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; tillkännagiva; tolka; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra; översätta
hacer aparecer frambringa; producera; ta fram; visa dra fram
hacer la presentación de förevisa; sätta fram för visning; visa
hacer postura förevisa; presentera; utställa; visa offerera; skriva ut
hacer una manifestación demonstera; förklara; visa
indicar indikera; peka; peka på; visa enrollera; föreslå; förklara; implicera; indikera; mänstra på; peka mot; skriva in; sufflera; tala för; värva
lanzar ta fram; visa; visa fram anta; avvisa; beskjuta; fysiljera; föra på tal; föreslå; förutsätta; hiva; hiva ner; kasta; kasta av; kasta bort; kasta ner; kasta upp i luften; kasta uppåt; kasta ut; lancera; postulera; skjuta; skjuta ned; slänga; slänga ner; slänga upp; slänga upp i luften; slänga ut; släppa; ta upp
lucir förevisa; visa
manifestar förevisa; sätta fram för visning; visa betyga; förklara; göra tydligt; klargöra; manifestera; tillkännagiva; uttrycka
manifestarse demonstera; förklara; visa avslöja; blotta; medge; tillstå; yppa
mostrar frambringa; förevisa; indikera; peka; peka på; presentera; producera; sätta fram för visning; ta fram; utställa; visa; visa fram betyga; framträda; förklara; förverkliga; härröra; realisera; stiga upp; ställa ut; tillkännagiva; uppkomma; uppstå; visa upp
ofertar sätta fram för visning; visa erbjuda; offerera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; överräcka
ofrecer sätta fram för visning; visa erbjuda; ge; lova; offerera; offra; räcka; skicka; skriva ut; överlämna; överräcka
ostentar förevisa; visa dra uppmärksamhet; glänsa; ställa ut; vara uppfallande; visa upp; visa upp sig
parecer sätta fram för visning; visa förefalla; lika som; se ut att; se ut som; synas; synas vara; tyckas; verka; verka vara; verkar; överenskomma med
poner förevisa; sätta fram för visning; visa anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på
presentar framlägga; framställa; förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga anmäla; avisera; avslöja; blotta; blottlägga; demonstrera; erbjuda; föreslå; föreställa; förkunna; ge; kungöra; offerera; rendera; räcka; skicka; skriva ut; tillkännage; utställa; utsätta någon för; viska; viska i någons öra; återge; överlämna; överräcka
proyectar sätta fram för visning; visa avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; göra sig en föreställning om; markera; projektera; skapa; utstaka
representar förevisa; sätta fram för visning; visa föreslå; föreställa; företräda; rendera; representera; återge
revelar förevisa; visa ange; avslöja; avtäcka; blotta; byta ut; förkunna; förråda; förändra; proklamera; skvallra på; uppenbara; utveckla; yppa; ändra
sacar ta fram; visa; visa fram Hämta senaste; avfatta; avtappa; bedra; bli utan; dra fram; dra upp; extrahera; fuska; förebrå; klandra; klara sig ur; knäppa upp; komma till korta; lura; lära; lösa upp; plocka bort; rädda sig; sno upp; spela upp; sprätta upp; spänna av; ta ur; ta ut; tappa; tappa av; utarbeta; utvinna; vanära
sacar una cosa frambringa; producera; ta fram; visa
señalar indikera; peka; peka på; visa bekräfta; betona; bli medveten om; förehålla; förmana; klandra; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; slå en signal; tillrättavisa; understryka; uppmärksamma
someter a sätta fram för visning; visa blotta; exponera; utsätta
traer a colación frambringa; producera; ta fram; visa
ver visa bekräfta; betrakta; bevittna; bli medveten om; notera; närvara; observera; se; skåda; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara
visualizar visa
OtherRelated TranslationsOther Translations
emitir komma; strömma ut

Synonyms for "visa":


Wiktionary Translations for visa:


Cross Translation:
FromToVia
visa enseñar; mostrar tonen — laten zien
visa canción lied — het melodische geluid
visa tema; canción LiedMusik: gesungenes Musikstück
visa señalar anzeigentransitiv: Auskunft über den Stand von etwas geben
visa otorgar (un favor, merced o beneficio) erweisen — va.|: jemandem etwas zukommen lassen
visa rendir (honores) erweisen — einen Beweis führen
visa mostrar; apuntar; demostrar; presentar zeigendi(transitiv): jemanden etwas sehen lassen
visa indicar zeigenauf etwas zeigen: (meist mit dem Finger) in die Richtung von etwas deuten
visa probar prove — to demonstrate that something is true; to give proof for
visa mostrar show — display
visa demostrar show — indicate (a fact) to be true
visa canción song — music with words
visa manifestar manifesterrendre manifeste.
visa traducir traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.

Related Translations for visa