Swedish

Detailed Translations for minska from Swedish to French

minska:

minska verb (minskar, minskade, minskat)

 1. minska (göra mindre)
  réduire; décroître; diminuer; amoindrir; s'amoindrir; rendre plus petit
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 2. minska (göra mindre)
  rappetisser; réduire; minimiser; rabaisser; diminuer; comprimer; dégonfler; ravaler; amoindrir; miniaturiser
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • minimiser verb (minimise, minimises, minimisons, minimisez, )
  • rabaisser verb (rabaisse, rabaisses, rabaissons, rabaissez, )
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • comprimer verb (comprime, comprimes, comprimons, comprimez, )
  • dégonfler verb
  • ravaler verb (ravale, ravales, ravalons, ravalez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 3. minska (slakna; släppa på; slappa)
  annuler; tourner en sens contraire; faire tourner dans le sens opposé; faire marche arrière
 4. minska (förringa; nedsätta)
  abaisser; dénigrer; déprécier; humilier; rabaisser
  • abaisser verb (abaisse, abaisses, abaissons, abaissez, )
  • dénigrer verb (dénigre, dénigres, dénigrons, dénigrez, )
  • déprécier verb (déprécie, déprécies, déprécions, dépréciez, )
  • humilier verb (humilie, humilies, humilions, humiliez, )
  • rabaisser verb (rabaisse, rabaisses, rabaissons, rabaissez, )
 5. minska (avta; sjunka; förfalla; gå ner)
  diminuer; réduire; baisser; décliner; décroître; amoindrir
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décliner verb (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 6. minska (sjunka; sänka; gå utför)
  diminuer; réduire; rétrécir; décroître; se rétrécir; se contracter
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • rétrécir verb (rétrécis, rétrécit, rétrécissons, rétrécissez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
 7. minska (förgå; krympa; blekna; avta)
  décliner; réduire; diminuer; se restreindre; baisser; amoindrir; régresser; décroître
  • décliner verb (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • régresser verb (régresse, régresses, régressons, régressez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
 8. minska (förkorta; avkorta)
  abréger; réduire; résumer; raccourcir; écourter
  • abréger verb (abrège, abrèges, abrégeons, abrégez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • résumer verb (résume, résumes, résumons, résumez, )
  • raccourcir verb (raccourcis, raccourcit, raccourcissons, raccourcissez, )
  • écourter verb (écourte, écourtes, écourtons, écourtez, )
 9. minska (reducera; sänka)
  baisser; solder
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • solder verb (solde, soldes, soldons, soldez, )
 10. minska (lindra; lätta)
  adoucir; soulager; radoucir; modérer; atténuer
  • adoucir verb (adoucis, adoucit, adoucissons, adoucissez, )
  • soulager verb (soulage, soulages, soulageons, soulagez, )
  • radoucir verb (radoucis, radoucit, radoucissons, radoucissez, )
  • modérer verb (modère, modères, modérons, modérez, )
  • atténuer verb (atténue, atténues, atténuons, atténuez, )
 11. minska (krympa; skrinna)

Conjugations for minska:

presens
 1. minskar
 2. minskar
 3. minskar
 4. minskar
 5. minskar
 6. minskar
imperfekt
 1. minskade
 2. minskade
 3. minskade
 4. minskade
 5. minskade
 6. minskade
framtid 1
 1. kommer att minska
 2. kommer att minska
 3. kommer att minska
 4. kommer att minska
 5. kommer att minska
 6. kommer att minska
framtid 2
 1. skall minska
 2. skall minska
 3. skall minska
 4. skall minska
 5. skall minska
 6. skall minska
conditional
 1. skulle minska
 2. skulle minska
 3. skulle minska
 4. skulle minska
 5. skulle minska
 6. skulle minska
perfekt particip
 1. har minskat
 2. har minskat
 3. har minskat
 4. har minskat
 5. har minskat
 6. har minskat
imperfekt particip
 1. hade minskat
 2. hade minskat
 3. hade minskat
 4. hade minskat
 5. hade minskat
 6. hade minskat
blandad
 1. minska!
 2. minska!
 3. minskad
 4. minskande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for minska:

NounRelated TranslationsOther Translations
abaisser gå under; sjunka
annuler återkommande
diminuer utmattande; utsliten
diminution lagerminskning; minska; minskning avknappning; avkortning; avtagande; avtagning; besparing; bli mindre; degradering; dämpning; förfall; förkortning; förringande; inskränkning; insparning; lönesänkning; minskande; minskning; nedgång; nedskrivning; nedsättning; prisfall; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; reduktion
décroître dö undan
VerbRelated TranslationsOther Translations
abaisser förringa; minska; nedsätta förstöra; förödmjuka; göra ner; göra sönder; kritisera skarpt; sänk; sänk nivå; sänka; ta ned; ta ned från; ta ner
abréger avkorta; förkorta; minska inkorta; klippa av; korta in
adoucir lindra; lätta; minska dämpa; göra mjukt; lindra; mildra; mjuka upp; mjukna; vekna
amoindrir avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; göra mindre; krympa; minska; sjunka bli mindre; förmindra; göra mindre; korta in; krympa; reducera; skrumpna
annuler minska; slakna; slappa; släppa på annulera; annulera en avtal att träffas; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; byta; flytta; inställa; komma tillbaka; ogiltigförklara; ställa in; säga upp; säga återbud; ta bort; tacka; upphäva; växla; ångra; återkalla; återkomma
atténuer lindra; lätta; minska dämpa; förslappa; försvaga; göra mjukt; lindra; mattas; mildra; mjuka upp; mjukna; tappa kraft; vekna
baisser avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; reducera; sjunka; sänka bli mindre; dämpa; fördunkla; förmindra; försämras; göra mindre; kasta; korta in; krympa; reducera; skymma; slänga; ta ned
comprimer göra mindre; minska dra ihop; dra samman; få att dra ihop sig; förkrossa; gripa om; hålla fast; hålla i; klämma; komprimera; krama; krossa; nypa; pressa; pressa samman; sammantrycka; snöra in; spänna fast; trycka ihop; trycka in; tränga ihop
diminuer avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; göra mindre; krympa; minska; sjunka; sänka använda sparsamt; avkorta; bli mindre; förkorta; förmindra; göra mindre; inkorta; kasta; klippa av; korta av; korta in; korta ner; krympa; krympa tillbaka; reducera; skrumpna; slänga
déclinant krympa; minska; skrinna
décliner avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka avböja; böja; böja grammatiskt; deklinera; försämras; konjugera; neka; neka blankt; refusera
décroître avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; göra mindre; krympa; minska; sjunka; sänka bli mindre; göra mindre; kasta; korta in; krympa; krympa tillbaka; skrumpna; slänga
dégonfler göra mindre; minska
dénigrer förringa; minska; nedsätta avsky
déprécier förringa; minska; nedsätta avsky
faire marche arrière minska; slakna; slappa; släppa på backa ur; hissa segel
faire tourner dans le sens opposé minska; slakna; slappa; släppa på
humilier förringa; minska; nedsätta avsky; förnedra; trycka ner
miniaturiser göra mindre; minska
minimiser göra mindre; minska bagatellisera; göra mindre; korta in; reducera
modérer lindra; lätta; minska använda sparsamt; begränsa; behärska; dämpa; göra mjukt; hålla tillbaka; inskränka; lindra; mildra; mjukna; vekna
rabaisser förringa; göra mindre; minska; nedsätta förstöra; göra sönder; kritisera skarpt
raccourcir avkorta; förkorta; minska avkorta; förkorta; förmindra; göra mindre; inkorta; klippa av; klippa kort; korta av; korta in; korta ner; reducera; stanna en kort stund
radoucir lindra; lätta; minska blöta igenom; dämpa; göra mjukt; lindra; låta blöta igenom; mildra; mjuka upp
rappetisser göra mindre; minska
ravaler göra mindre; minska ha sönder; hacka sönder; ta ned
rendre plus petit göra mindre; minska
réduire avkorta; avta; blekna; förfalla; förgå; förkorta; gå ner; gå utför; göra mindre; krympa; minska; sjunka; sänka använda sparsamt; avkorta; bli mindre; dölja; förkorta; förmindra; göra mindre; inkorta; klippa av; koka in; korta av; korta in; korta ner; krympa; minimera; reducera; räkna om; tjockna
régresser avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; ge upp; krympa; lämna in
résumer avkorta; förkorta; minska ange huvuddragen av; beskriva i sina grunddrag; korta in; rekapitulera; sammanfatta; skissera; ta upp tråden
rétrécir gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; dra ihop; dra samman; få att dra ihop sig; krympa; pressa samman; smala; snöra in; tränga ihop
s'amoindrir göra mindre; minska bli mindre; krympa
se contracter gå utför; minska; sjunka; sänka dra samman; kontraktera; krympa
se restreindre avta; blekna; förgå; krympa; minska förmindra; reducera
se rétrécir gå utför; minska; sjunka; sänka krympa
solder minska; reducera; sänka betala; efterbetala; göra upp; jämna ut; klara upp; rena; rengöra; rensa; rensa bort; slå sig ner; stadga sig; sälja av; sälja ut
soulager lindra; lätta; minska avlösa; befria; dämpa; frige; frigöra; lindra; lugna; lätta; lösa; mildra; släcka; släppa; trösta
tourner en sens contraire minska; slakna; slappa; släppa på byta; flytta; växla
écourter avkorta; förkorta; minska avkorta; förkorta; göra mindre; inkorta; klippa av; korta av; korta in; korta ner; reducera
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
diminution d'inventaire lagerminskning; minska; minskning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
déclinant avtagande

Synonyms for "minska":


Wiktionary Translations for minska:

minska
Cross Translation:
FromToVia
minska réduire; diminuer decrease — make smaller
minska réduire diminish — To make smaller
minska rétrécir; diminuer; rapetisser diminish — To become smaller
minska rogner pare — To reduce or trim something (as if) by cutting off
minska décroître; diminuer; maigrir; perdre abnehmen — kleiner oder weniger werden
minska réduire kürzen — verringern, vermindern

Related Translations for minska