Swedish

Detailed Translations for passa from Swedish to French

passa:

passa verb (passar, passade, passat)

 1. passa (framhäva)
 2. passa (vara bekvämt; vara enkelt)
  convenir; arriver à propos; tomber à propos
  • convenir verb (conviens, convient, convenons, convenez, )
 3. passa (vara lämplig; vara riktig; ägna sig för)
  être convenable; convenir; être apte à; être bon
  • convenir verb (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • être bon verb
 4. passa (behaga; klä)
 5. passa (passa in; passa ihop med)
  convenir; bien aller; aller ensemble
  • convenir verb (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • bien aller verb
 6. passa
 7. passa (avstämma med)
  convenir; concorder; consentir; s'accorder; s'entendre sur
  • convenir verb (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • concorder verb (concorde, concordes, concordons, concordez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • s'accorder verb

Conjugations for passa:

presens
 1. passar
 2. passar
 3. passar
 4. passar
 5. passar
 6. passar
imperfekt
 1. passade
 2. passade
 3. passade
 4. passade
 5. passade
 6. passade
framtid 1
 1. kommer att passa
 2. kommer att passa
 3. kommer att passa
 4. kommer att passa
 5. kommer att passa
 6. kommer att passa
framtid 2
 1. skall passa
 2. skall passa
 3. skall passa
 4. skall passa
 5. skall passa
 6. skall passa
conditional
 1. skulle passa
 2. skulle passa
 3. skulle passa
 4. skulle passa
 5. skulle passa
 6. skulle passa
perfekt particip
 1. har passat
 2. har passat
 3. har passat
 4. har passat
 5. har passat
 6. har passat
imperfekt particip
 1. hade passat
 2. hade passat
 3. hade passat
 4. hade passat
 5. hade passat
 6. hade passat
blandad
 1. passa!
 2. passa!
 3. passad
 4. passande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for passa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aller ensemble passa; passa ihop med; passa in gå ihop; höra ihop; sammankomma
arriver à propos passa; vara bekvämt; vara enkelt
bien aller framhäva; passa; passa ihop med; passa in kläda; likna; se bra ut; smickra
concorder avstämma med; passa gå ihop; likställa; motsvara; sammanfalla; sammankomma; sammanträffa; utjämna; överenskomma med; överensstämma
consentir avstämma med; passa auktorisera; backa upp; befoga; befullmäktiga; bejaka; bemyndiga; bevilja; försöka; godkänna; gå med på; göra sitt bästa; hålla med; instämma; lägga manken till; samstämma; samtycka till; tilldela; tillåta; tolerera; vara ense
convenir avstämma med; passa; passa ihop med; passa in; vara bekvämt; vara enkelt; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli; komma överens om; likna; ordna; organisera; tillhöra; vara brukligen; vara proper
convenir à passa gå ihop; likställa; sammankomma; utjämna
faire plaisir à behaga; klä; passa finna nöje i; fröjda; glädja; göra glad; göra någon glad; liva upp; muntra upp; njuta av; tycka om; uppmuntra
plaire à behaga; klä; passa
s'accorder avstämma med; passa avtala; bilda en harmonisk enhet; harmoniera; överenskomma
s'entendre sur avstämma med; passa avtala; överenskomma
tomber à propos passa; vara bekvämt; vara enkelt
être apte à passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för likna
être bon passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för
être convenable passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli; likna; tillhöra; vara brukligen; vara proper

Synonyms for "passa":


Wiktionary Translations for passa:

passa
Cross Translation:
FromToVia
passa checker check — (poker) to remain in the hand without betting
passa adapter; ajuster fit — to conform to in size and shape
passa aller go — to fit (jump)
passa veiller; garder; occuper; soigner look after — to watch, to protect
passa veiller aufpassen — etwas oder jemanden beaufsichtigen
passa avoir sous sa garde hüten — (transitiv): aufpassen auf

Related Translations for passaFrench

Detailed Translations for passa from French to Swedish

passa form of passer:

passer verb (passe, passes, passons, passez, )

 1. passer (rendre visite; rendre visite à; aller voir; )
  besöka; komma förbi
  • besöka verb (besöker, besökte, besökt)
  • komma förbi verb (kommer förbi, komm förbi, kommit förbi)
 2. passer (passer le temps)
  tillbringa
  • tillbringa verb (tillbringar, tillbringade, tillbringat)
 3. passer (passer devant; dépasser; rejoindre; rattraper; doubler)
  passera; gå igenom; gå förbi
  • passera verb (passerar, passerade, passerat)
  • gå igenom verb (går igenom, gick igenom, gått igenom)
  • gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)
 4. passer (s'écouler; expirer; se passer; )
  passera; ske; förgå; gå förbi; hända
  • passera verb (passerar, passerade, passerat)
  • ske verb (sker, skedde, skett)
  • förgå verb (förgår, förgick, förgått)
  • gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)
  • hända verb (händer, händde, händt)
 5. passer (fournir; donner; procurer; )
  leverera; förse; lämna över; dela ut; tillföra
  • leverera verb (levererar, levererade, levererat)
  • förse verb (förser, försåg, försett)
  • lämna över verb (lämnar över, lämnade över, lämnat över)
  • dela ut verb (delar ut, delade ut, delat ut)
  • tillföra verb (tillförar, tillförade, tillförat)
 6. passer (donner; remettre; étendre; tendre)
  skicka; räcka
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • räcka verb (räcker, räckte, räckt)
 7. passer
  komma; komma på besök
  • komma verb (kommer, komm, kommit)
  • komma på besök verb (kommer på besök, komm på besök, kommit på besök)
 8. passer
  komma igenom
  • komma igenom verb (kommer igenom, komm igenom, kommit igenom)
 9. passer (traverser)
  korsa; genomkorsa
  • korsa verb (korsar, korsade, korsat)
  • genomkorsa verb (genomkorsar, genomkorsade, genomkorsat)
 10. passer (traverser)
  gå över
  • gå över verb (går över, gick över, gått över)
 11. passer (faire passer à travers; enfoncer)
  tränga igenom; trycka igenom
  • tränga igenom verb (tränger igenom, trängde igenom, trängt igenom)
  • trycka igenom verb (trycker igenom, tryckte igenom, tryckt igenom)
 12. passer (fermer en tirant; tirer; revêtir; )
  dra till
  • dra till verb (drar till, drog till, dragit till)
 13. passer (glisser)
  stoppa om
  • stoppa om verb (stoppar om, stoppade om, stoppat om)
 14. passer (passer en bateau; doubler)
  segla förbi
  • segla förbi verb (seglar förbi, seglade förbi, seglat förbi)
 15. passer (traverser; parcourir)
  åka igenom; resa igenom
  • åka igenom verb (åker igenom, åkte igenom, åkt igenom)
  • resa igenom verb (resar igenom, resade igenom, resat igenom)

Conjugations for passer:

Présent
 1. passe
 2. passes
 3. passe
 4. passons
 5. passez
 6. passent
imparfait
 1. passais
 2. passais
 3. passait
 4. passions
 5. passiez
 6. passaient
passé simple
 1. passai
 2. passas
 3. passa
 4. passâmes
 5. passâtes
 6. passèrent
futur simple
 1. passerai
 2. passeras
 3. passera
 4. passerons
 5. passerez
 6. passeront
subjonctif présent
 1. que je passe
 2. que tu passes
 3. qu'il passe
 4. que nous passions
 5. que vous passiez
 6. qu'ils passent
conditionnel présent
 1. passerais
 2. passerais
 3. passerait
 4. passerions
 5. passeriez
 6. passeraient
passé composé
 1. ai passé
 2. as passé
 3. a passé
 4. avons passé
 5. avez passé
 6. ont passé
divers
 1. passe!
 2. passez!
 3. passons!
 4. passé
 5. passant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for passer:

NounRelated TranslationsOther Translations
besöka examiner; inspection; visite
gå över fait de l'emporter sur; fait de traverser
komma virgule
räcka addition; bande; barre; corde; câble; embranchement; enchaînement; file; ligne; rang; rangs; règle; succession; série
skicka envoi; expédition
VerbRelated TranslationsOther Translations
besöka aller voir; chercher; consulter; envahir; faire une invasion; fréquenter; passer; pénétrer dans; rendre visite; rendre visite à; s'informer aller voir; faire bon voisinage; fréquenter; passer voir; rendre visite; voisiner
dela ut distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre allouer; distribuer; distribuer à la ronde; diviser; donner un médicament; faire avaler; faire circuler; faire prendre; fournir; partager; procurer; remettre; répandre; répartir; servir; verser; éparpiller
dra till boucler; fermer en tirant; mettre; passer; revêtir; sangler; serrer; tirer apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; resserrer; serrer; serrer la vis; verrouiller; visser
förgå aborder; aboutir; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; descendre; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; prendre fin; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans amoindrir; baisser; diminuer; décliner; décroître; réduire; régresser; se restreindre
förse distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre fournir; mettre à la disposition; servir; être au service de; être utile à
genomkorsa passer; traverser
gå förbi aborder; aboutir; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; descendre; doubler; dépasser; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; passer devant; prendre fin; rattraper; rejoindre; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans arriver; passer devant; se croiser; traverser; traverser en bateau; être apporté par le vent
gå igenom doubler; dépasser; passer; passer devant; rattraper; rejoindre aller sur; entrer; envahir; fouiller; marcher sur; parler de; passer en revue; passer à travers; pénétrer; réviser; scruter; sonder; traiter; voir; étudier
gå över passer; traverser aller sur; enjamber; franchir; marcher sur; passer sur; traverser
hända aborder; aboutir; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; descendre; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; prendre fin; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans advenir; arriver; avoir lieu; réaliser; se faire; se passer; se produire; se présenter; survenir
komma passer parvenir; éjaculer
komma förbi aller voir; chercher; consulter; envahir; faire une invasion; fréquenter; passer; pénétrer dans; rendre visite; rendre visite à; s'informer envahir; faire irruption dans; passer à l'improviste; être découvert; être tombé sur; être trouvé
komma igenom passer boucler son budget; en tirer; faire passer; faire passer à travers; passer par; percer; s'en sortir; s'en tirer; traverser
komma på besök passer
korsa passer; traverser aller sur; déjouer; enjamber; franchir; marcher sur
leverera distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre admettre; apporter; distribuer; distribuer à domicile; délivrer; fournir; livrer; livrer à domicile; offrir; porter à domicile; procurer; remettre
lämna över distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre apporter; distribuer; distribuer à domicile; fournir; livrer; livrer à domicile; porter à domicile
passera aborder; aboutir; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; descendre; doubler; dépasser; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; passer devant; prendre fin; rattraper; rejoindre; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans parcourir; réussir; traverser; être reçu à
resa igenom parcourir; passer; traverser parcourir; traverser
räcka donner; passer; remettre; tendre; étendre aller jusqu'à; arriver à; atteindre; donner; offrir; remettre aux mains; suffire; être suffisant
segla förbi doubler; passer; passer en bateau
ske aborder; aboutir; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; descendre; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; prendre fin; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans advenir; arriver; avoir lieu; réaliser; se faire; se passer; se produire; survenir
skicka donner; passer; remettre; tendre; étendre apporter; donner; délivrer; déposer; envoyer; envoyer par courrier électronique; expédier; fournir; livrer; livrer à domicile; mettre à la poste; offrir; porter; porter à domicile; poster; procurer; remettre; remettre aux mains; renvoyer; émettre
stoppa om glisser; passer
tillbringa passer; passer le temps
tillföra distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre approvisionner; ravitailler
trycka igenom enfoncer; faire passer à travers; passer
tränga igenom enfoncer; faire passer à travers; passer s'en tirer
åka igenom parcourir; passer; traverser
OtherRelated TranslationsOther Translations
komma s'écouler; sortir
ModifierRelated TranslationsOther Translations
komma förbi de passage; passé voir

Synonyms for "passer":


Wiktionary Translations for passer:


Cross Translation:
FromToVia
passer lämna över; ge hand — to give, pass or transmit with the hand
passer passera pass — move or be moved from one place to another
passer pass — elapse
passer förflytta pass — go by, over, etc
passer tillbringa spend — to consume, to use up
passer utesluta; utelämna auslassen — aus einer Menge etwas nicht heranziehen, nicht verwenden
passer låta gå ut över auslassen — seine Wut an jemandem oder einer Sache abreagieren
passer fara fahrenHilfsverb „sein“: eine Hand oder einen Gegenstand über eine Oberfläche bewegen
passer hända; ske geschehen — (intransitiv) sich ereignen; zutragen
passer passera passierenHilfsverb haben: etwas durchqueren, an etwas vorbeigehen oder vorbeifahren, einen Ort überschreiten
passer ske; hända; passera passierenHilfsverb sein: geschehen, stattfinden
passer passera passierenHilfsverb haben: durchseihen von Flüssigkeiten, durchstreichen von weichen Nahrungsmitteln
passer sikta sieben — etwas durch ein Sieb geben
passer komma allt längre från ämnet; tappa tråden vom Hundertsten ins Tausendste kommen — (umgangssprachlich) (beim Sprechen) vom eigentlichen Thema oder Problem abkommen, abschweifen