Swedish

Detailed Translations for ömtåligt from Swedish to French

ömtåligt:


Translation Matrix for ömtåligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
faible fegis; mes; svag person; vekling
fin avslutande; avslutande stycke; avslutning; det yttersta slutet; slut; slutbetraktelser; slutet; slutpunkt; slutreplik; slutstycke; stoppande; ända
fugitif desertör; flykting
lâche fegis; hare; mes; rookie
pâlot vita näsor
sensible fattbarhet; förnimbarhet; uppfattbarhet
VerbRelated TranslationsOther Translations
tendre bli snävare; dra; räcka; skicka; spänna; strama; stretcha; sträcka; sträcka på sig; täta
ModifierRelated TranslationsOther Translations
douillet blödig; blödigt; ömtåligt behaglig; bekvämt; mysigt; trevlig
délicat delikat; fin; fint; klen; klent; känsligt; lättsårad; lättsårat; skör; skört; spröd; sprött; späd; spätt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt bestridd; betänklig; delikat; farlig; farligt; finkänslig; finkänsligt; fint; gracil; gracilt; graciös; graciöst; himmelskt; härlig; härligt; hårfin; klent; kostbart; känslig; känsligt; ljuvlig; ljuvligt; magert; omtåligt; petig; petigt; prekärt; problematisk; problematiskt; riskfyllt; skral; skralt; skröpligt; smal; smalt; subtil; subtilt; svag; svagt; svår; svårt; sött; tjafsigt; tunn; tunnt; underbar; underbart; utsökt; ynklig; ynkligt
exquis känsligt; lättsårad; lättsårat; spätt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt förträfflig; förträffligt; glansfull; hedersamt; himmelsk; himmelskt; härlig; härligt; kostbart; pompös; pompöst; praktfullt; ståtlig; ståtligt; superbt; säregen; säreget; underbar; underbart; unik; unikt; utmärkt; utsökt; ärorik; ärorikt
fade klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avslagen; avslaget; dödstrist; fadd; förlegat; ledsamt; långsam; långsamt; platt; saltfri; saltfritt; slö; slött; smaklös; smaklöst; stillös; stillöst; torr; torrt; tråkigt; trögt; unken; unket; utan sälta
faible klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avmattad; avmattat; delikat; dålig; dåligt; död; dött; hjälplös; hjälplöst; klent; kraftlös; kraftlöst; livlöst; lustlöst; maktlös; maktlöst; matt; okunnig; okunnigt; omtåligt; omäktigt; skral; skralt; skröpligt; skum; skumt; skör; slappt; slö; slött; svag; svagt; undermåligt; ynklig; ynkligt
faiblement klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt hjälplös; hjälplöst; kraftlös; kraftlöst; maktlös; maktlöst; okunnig; okunnigt; omäktigt; skör; svag; svagt; trög; trögt
fin känsligt; lättsårad; lättsårat; spätt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt beräknad; beräknande; duktig; duktigt; fint; förorättande; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; kränkande; kvick; kvickt; listig; listigt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; skarp; skarpsinnigt; skarpt; slankt; slipat; slug; slugt; smalt; smart; smäcker; smäckert; spetsigt; subtil; subtilt; sött; tunn; tunnt
fragile delikat; fin; fint; klen; klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skör; skört; spröd; sprött; späd; spätt; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt bräckligt; delikat; klent; liten; litet; magert; omtåligt; skral; skralt; skröplig; skröpligt; skör; skört; smal; smalt; svag; svagt; ynklig; ynkligt
fragilement klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt delikat; omtåligt
frêle delikat; fin; fint; klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; spröd; sprött; späd; spätt; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt delikat; fattig; fattigt; klent; liten; litet; magert; omtåligt; skral; skralt; skröpligt; smal; smalt; svag; svagt; ynklig; ynkligt
fugace förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; snabb; snabbt; tillfällig; tillfälligt
fugitif förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt på flykt
insipide klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avslagen; avslaget; dödstrist; fadd; frånstötande; ledsamt; långsam; långsamt; motbjudande; oaptitlig; oaptitligt; osmaklig; osmakligt; platt; saltfri; saltfritt; smaklös; smaklöst; stillös; stillöst; svimma av; torr; torrt; tråkigt; vedervärdig; vedervärdigt; vidrigt; äckligt
lâche klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ogenerös; ogeneröst; ohanterlig; ohanterligt; otröstlig; otröstligt; skör; svagt; svårhanterlig; tröstlöst
maladif klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ohanterlig; ohanterligt; sjuklig; sjukligt; skör; svagt; svårhanterlig; äcklande; äcklandet
maladivement klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ohanterlig; ohanterligt; skör; svagt; svårhanterlig
plein de délicatesse känsligt; lättsårad; lättsårat; ömtålig; ömtåligt
pâlot klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt blek; blekt; svag; svagt; urtvättad
pâlotte klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
périssable förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt fördärvlig; fördärvligt
raffiné spätt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt beräknad; elegant; listig; listigt; slug; slugt; smakfullt; stilfull; stilfullt; stilig
sensible känsligt; lättsårad; lättsårat; ömtålig; ömtåligt djup; djupt; emotionell; emotionellt; gripbart; irriterat; konkret; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; mottaglig; mottagligt; sensuell; sensuellt; sinnligt; stött; svaghjärtad; åtkommlig; åtkommligt
subtil känsligt; lättsårad; lättsårat; ömtålig; ömtåligt fint; hårfin; intelligent; subtil; subtilt; tunn; tunnt
tendre delikat; fin; fint; klent; känsligt; lättsårad; lättsårat; skört; spröd; sprött; späd; spätt; ömtålig; ömtåligt djup; förlåtande; försiktigt; förtjus; grasil; grasilt; innerligt; känslofullt; känslosam; känslosamt; kärleksfull; kärleksfullt; liten; litet; mild; milt; mjuk; mjukt; sentimental; sentimentalt; slankt; smalt; smäcker; smäckert; svaghjärtad; tillgiven; tillgivet; öm; ömsint; ömt
tendrement delikat; fin; fint; klent; skört; spröd; sprött; späd; spätt; ömtåligt djup; förtjus; innerligt; tillgiven; tillgivet
transitoire förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; snabb; snabbt; tiden som kommer
éphémère förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; snabb; snabbt; tillfällig; tillfälligt