Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. assistans:


Swedish

Detailed Translations for assistans from Swedish to French

assistans:

assistans [-en] noun

  1. assistans (hjälp; stöd)
    la collaboration; l'assistance; le support; le soutien; l'appui; le secours; l'aide
  2. assistans (hjälp; tjänst; bistånd; understöd)
    l'aide; l'assistance

Translation Matrix for assistans:

NounRelated TranslationsOther Translations
aide assistans; bistånd; hjälp; stöd; tjänst; understöd assistent; avlastning; bistånd; biträde; gren; handräckning; hjälp; hjälp personal; hjälpare; klyka; krycka; medhjälpare; medverkan; skrev; socialt arbete; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stöttepelare; tjänster; underhållningsarbete; understöd; utgångspunkt
appui assistans; hjälp; stöd fönsterbleck; gren; hjälp; klyka; krycka; paus; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stöttepelare; utgångspunkt; vila
assistance assistans; bistånd; hjälp; stöd; tjänst; understöd antal deltagare; avlastning; bistånd; få sällskap utav; handräckning; hjälp; hjälpa; kundtjänst; närvarande personer; närvaranden; omsorg; omvårdnad; socialt arbete; tjänster; underhållningsarbete; understöd; uppkomst
collaboration assistans; hjälp; stöd broderskap; grupparbete; kooperation; samarbete; sammanarbetning; sammanverkan; samverkan
secours assistans; hjälp; stöd avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; lycka; lättnad; socialt arbete; startpunkt; sällhet; underhållningsarbete; understöd; utgångspunkt
soutien assistans; hjälp; stöd avlastning; bistånd; gren; handräckning; hjälp; klyka; krycka; medverkan; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stötta; stöttepelare; underhållningsarbete; understöd; uppmuntran; utgångspunkt
support assistans; hjälp; stöd bas; chassis; fundament; hjälp; kaross; medverkan; paus; startpunkt; stöd; stödblad; stötta; support; underlag; understruktur; understöd; uppmuntran; utgångspunkt; vila
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
aide direkthjälp; hjälp; vägledning

Synonyms for "assistans":