Swedish

Detailed Translations for assistera from Swedish to French

assistera:

assistera verb (assisterar, assisterade, assisterat)

 1. assistera (hjälpa; stödja; ge bistånd)
  aider; assister; prêter son aide; tendre la main; seconder; rendre service; secourir; être au service de; venir en aide de; servir; dépanner; être utile à; être serviable; soigner; montrer de l'obligeance
  • aider verb (aide, aides, aidons, aidez, )
  • assister verb (assiste, assistes, assistons, assistez, )
  • seconder verb (seconde, secondes, secondons, secondez, )
  • secourir verb (secours, secourt, secourons, secourez, )
  • servir verb (sers, sert, servons, servez, )
  • dépanner verb (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • soigner verb (soigne, soignes, soignons, soignez, )
 2. assistera (hjälpa till; hjälpa)
  contribuer; aider
  • contribuer verb (contribue, contribues, contribuons, contribuez, )
  • aider verb (aide, aides, aidons, aidez, )
 3. assistera (hjälpa; bistå)
  assister; aider; venir en aide de
  • assister verb (assiste, assistes, assistons, assistez, )
  • aider verb (aide, aides, aidons, aidez, )

Conjugations for assistera:

presens
 1. assisterar
 2. assisterar
 3. assisterar
 4. assisterar
 5. assisterar
 6. assisterar
imperfekt
 1. assisterade
 2. assisterade
 3. assisterade
 4. assisterade
 5. assisterade
 6. assisterade
framtid 1
 1. kommer att assistera
 2. kommer att assistera
 3. kommer att assistera
 4. kommer att assistera
 5. kommer att assistera
 6. kommer att assistera
framtid 2
 1. skall assistera
 2. skall assistera
 3. skall assistera
 4. skall assistera
 5. skall assistera
 6. skall assistera
conditional
 1. skulle assistera
 2. skulle assistera
 3. skulle assistera
 4. skulle assistera
 5. skulle assistera
 6. skulle assistera
perfekt particip
 1. har assisterat
 2. har assisterat
 3. har assisterat
 4. har assisterat
 5. har assisterat
 6. har assisterat
imperfekt particip
 1. hade assisterat
 2. hade assisterat
 3. hade assisterat
 4. hade assisterat
 5. hade assisterat
 6. hade assisterat
blandad
 1. assistera!
 2. assistera!
 3. assisterad
 4. assisterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for assistera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aider assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; hjälpa till; stödja bistå; hjälpa; hjälpa fram; hjälpa vidare; lugna; samarbeta; träda i stället för någon; trösta; vara hjälpsam; vara medmänsklig mot; vara till hjälp
assister assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; stödja begåva; förläna; hjälpa; hjälpa vidare; utrusta; vara hjälpsam; vara till hjälp
contribuer assistera; hjälpa; hjälpa till bidraga; medverka
dépanner assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja godgöra; iståndsätta; laga; reparera; träda i stället för någon; återställa
montrer de l'obligeance assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja
prêter son aide assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja
rendre service assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja glädja; göra någon glad; träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
seconder assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja bistå; hjälpa; vara hjälpsam; vara till hjälp
secourir assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja bistå; hjälpa; träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
servir assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja agera som; bete sig som; dela ut; distribuera; duka upp; finnas till hands; fungera som; förse; hjälpa till; passa för; servera; skaffa; stå till tjänst; tillgodose; tjäna; utdela; utrusta; utspisa
soigner assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja behandla; bry sig om; sköta om; sköta om någon; ta hand om; ta hand om någon; vårda
tendre la main assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
venir en aide de assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; stödja träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
être au service de assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja förse; hjälpa till; tillgodose; utrusta
être serviable assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja hjälpa; vara hjälpsam; vara till hjälp
être utile à assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja förse; hjälpa till; tillgodose; utrusta

Synonyms for "assistera":


Wiktionary Translations for assistera:


Cross Translation:
FromToVia
assistera aider; assister assist — help