Swedish

Detailed Translations for avsluta from Swedish to French

avsluta:

avsluta verb (avslutar, avslutade, avslutat)

 1. avsluta (färdigställa)
  compléter; finir; accomplir; achever; mettre au point; effectuer; supprimer; terminer; conclure; mettre fin à; réussir à achever; compléter quelque chose; faire; se terminer; exécuter; parfaire; parachever; prendre fin; en finir; s'achever; s'acquitter de
  • compléter verb (complète, complètes, complétons, complétez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • accomplir verb (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • effectuer verb (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )
  • supprimer verb (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • exécuter verb (exécute, exécutes, exécutons, exécutez, )
  • parfaire verb (parfais, parfait, parfaisons, parfaites, )
  • parachever verb (parachève, parachèves, parachevons, parachevez, )
  • en finir verb
  • s'achever verb
 2. avsluta (sluta med)
  finir; expirer; se terminer
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • expirer verb (expire, expires, expirons, expirez, )
 3. avsluta (äta upp; äta)
  manger; consommer; finir; croquer
  • manger verb (mange, manges, mangeons, mangez, )
  • consommer verb (consomme, consommes, consommons, consommez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • croquer verb (croque, croques, croquons, croquez, )
 4. avsluta (sluta)
  clôturer; conclure; terminer; clore; fermer; barrer; boucher; verrouiller
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • clore verb (clos, clot, closent, clorai, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • boucher verb (bouche, bouches, bouchons, bouchez, )
  • verrouiller verb (verrouille, verrouilles, verrouillons, verrouillez, )
 5. avsluta
  finir; terminer
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
 6. avsluta
  arrêter
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
 7. avsluta
  quitter
  • quitter verb (quitte, quittes, quittons, quittez, )
 8. avsluta
  terminer
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
 9. avsluta (göra färdig)
  compléter; rendre complet
  • compléter verb (complète, complètes, complétons, complétez, )
 10. avsluta (sluta; fullborda)
  arriver; achever; franchir la ligne d'arrivée
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
 11. avsluta (få det gjort; få det ur världen)
  réussir; parvenir; réussir à faire; achever; réussir à achever; finir
  • réussir verb (réussis, réussit, réussissons, réussissez, )
  • parvenir verb (parviens, parvient, parvenons, parvenez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
 12. avsluta (slutföra; fullborda)
 13. avsluta (sluta vid)
  atterrir; atteindre; se retrouver; aboutir à; aborder; tomber dans; arriver à
  • atterrir verb (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • atteindre verb (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • aboutir à verb
  • aborder verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • arriver à verb
 14. avsluta (avveckla; sluta; hetsa upp)
  bobiner; renvider
  • bobiner verb (bobine, bobines, bobinons, bobinez, )
  • renvider verb
 15. avsluta (runda av; bryta upp)
  conclure; achever; compléter; finir
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • compléter verb (complète, complètes, complétons, complétez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
 16. avsluta (få färdig; färdigställa; göra färdig)

Conjugations for avsluta:

presens
 1. avslutar
 2. avslutar
 3. avslutar
 4. avslutar
 5. avslutar
 6. avslutar
imperfekt
 1. avslutade
 2. avslutade
 3. avslutade
 4. avslutade
 5. avslutade
 6. avslutade
framtid 1
 1. kommer att avsluta
 2. kommer att avsluta
 3. kommer att avsluta
 4. kommer att avsluta
 5. kommer att avsluta
 6. kommer att avsluta
framtid 2
 1. skall avsluta
 2. skall avsluta
 3. skall avsluta
 4. skall avsluta
 5. skall avsluta
 6. skall avsluta
conditional
 1. skulle avsluta
 2. skulle avsluta
 3. skulle avsluta
 4. skulle avsluta
 5. skulle avsluta
 6. skulle avsluta
perfekt particip
 1. har avslutat
 2. har avslutat
 3. har avslutat
 4. har avslutat
 5. har avslutat
 6. har avslutat
imperfekt particip
 1. hade avslutat
 2. hade avslutat
 3. hade avslutat
 4. hade avslutat
 5. hade avslutat
 6. hade avslutat
blandad
 1. avsluta!
 2. avsluta!
 3. avslutad
 4. avslutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

avsluta [-ett] noun

 1. avsluta (göra färdigt)
  le complètement; l'achèvement

Translation Matrix for avsluta:

NounRelated TranslationsOther Translations
achèvement avsluta; göra färdigt avslutande; avslutning; fullbordan; fullständigande; fullständighet; göra färdigt; komplettering; skriva av; slut; slutbetraktelser; slutförande; stoppande
arriver händelse; ta plats
arrêter stanna
boucher slaktare
complètement avsluta; göra färdigt
VerbRelated TranslationsOther Translations
aborder avsluta; sluta vid anropa; avancera; föra på tal; föreslå; förgå; förtöja; gå förbi; gå ombord; göra ett förslag; hända; kalla på; närma sig; passera; ropa; ropa till; ske; skrika; skrika åt; ta upp; ta upp ett ämne; ta upp något; ventilera något; äntra
aboutir à avsluta; sluta vid arta sig; förgå; gå förbi; ha till följd; hända; komma fram till; leda till; passera; resultera i; ske; sluta; sluta med; upphöra; vara på väg mot; visa sig att
accomplir avsluta; färdigställa avrätta; frambringa; fullborda; fullgöra; förrätta; förverkliga; ; göra; promenera; realisera; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
achever avsluta; bryta upp; fullborda; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; runda av; sluta bära ut; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra upp; klara upp; komplettera; nöta ut; skriva färdigt; slita ut; spela färdigt
arriver avsluta; fullborda; sluta ankomma; anlända; blåsa över; finnas; få känslan; förekomma; förgå; gå förbi; hända; hända någon; inträffa; komma fort; komma fram; komma kvick; kungöra; lägga sig; passera; råka ske; ske; sluta; synas; upphöra; uppträda; utföra; uträtta; överkommande
arriver à avsluta; sluta vid förgå; ge; gå förbi; hända; klara av; komma till saken; ; passera; räcka; ske; sträcka; utföra; uträtta
arrêter avsluta arrestera; avhålla; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
atteindre avsluta; sluta vid ankomma; anlända; bekymra; beröra; förgå; förtjäna; ge; gå förbi; ha till följd; hända; leda till; ; passera; resultera i; räcka; råka; röra; ske; sträcka; träffa; vinna
atterrir avsluta; sluta vid förgå; gå förbi; hända; komma ner; landa; landa på flygplats; passera; ske; åka ner
avoir achevé avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig ha gjort färdigt
avoir fini avsluta; fullborda; färdigställa; få färdig; göra färdig; slutföra ha gjort färdigt
avoir terminé avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig ha gjort färdigt
barrer avsluta; sluta avgränsa; avspärra; barrikadera; begränsa; bestämma; blockera; blokkera; definiera; hindra; inskränka; lösa upp; markera; motarbeta; slå emot vinden; spärra; utstaka
bobiner avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta betaga
boucher avsluta; sluta becka; dikta; driva; fylla; fylla hål; korka; korka upp; laga; stoppa; täta hål
clore avsluta; sluta avgränsa; bomma igen; dra till; fastbinda; inhägna; låsa; sluta till; stänga; stänga av; stänga till; stängsla in
clôturer avsluta; sluta avgränsa; avskärma; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inhägna; inskränka; markera; skydda; stängsla in; täcka; utstaka
compléter avsluta; bryta upp; färdigställa; göra färdig; runda av bättra på; göra fullständig; göra komplett; komplettera
compléter quelque chose avsluta; färdigställa
conclure avsluta; bryta upp; färdigställa; runda av; sluta besluta; bestämma; deducera; föra till ett slut; härleda; komma till en ände; slutföra
consommer avsluta; äta; äta upp använda; använda upp; dinera; festa på; få något att äta; förbruka; gnaga; ha på; knapra; konsumera; käka; nära; nötas ut; sluka; spendera; spendera pengar; spisa; supera; uppfylla; utnötas; utslitas; vederkvicka; äta; äta hungrigt; äta med god aptit; äta upp; äta ute; åstadkomma
croquer avsluta; äta; äta upp beskriva; bita av; fullproppa; fullstoppa; få något att äta; gnaga; knapra; käka; skildra; spisa; teckna; äta
effectuer avsluta; färdigställa arbeta; avrätta; fullborda; fullgöra; förhöra; förverkliga; höra; inspektera; kolla; realisera; testa; undersöka; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
en finir avsluta; färdigställa föra till ett slut
expirer avsluta; sluta med andas ut; förfalla; förgå; gå förbi; gå ut; hända; löpa ut; passera; ske; upphöra
exécuter avsluta; färdigställa arbeta; avrätta; begå; eliminera; frambringa; fullgöra; förrätta; föröva; göra; köra; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa; verkställa dödsdom; åstadkomma
faire avsluta; färdigställa anstifta; använda; begynna; begå; börja; designa; frambringa; framkalla; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; konstruera; medföra; orsaka; praktisera; skapa; starta; tillämpa; uppfinna; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
fermer avsluta; sluta annullera; avgränsa; avspärra; avvända; begränsa; bestämma; blockera; bomma igen; definiera; dra till; fastbinda; låsa; markera; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; utstaka; vrida av; vända bort
finir avsluta; bryta upp; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; runda av; sluta med; äta; äta upp använda upp; avbrytas; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; passera; ske; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
franchir la ligne d'arrivée avsluta; fullborda; sluta
manger avsluta; äta; äta upp använda upp; dinera; festa på; fullproppa; fullstoppa; få något att äta; gnaga; knapra; konsumera; käka; nära; sluka; spisa; supera; vederkvicka; äta; äta hungrigt; äta med god aptit; äta upp; äta ute
mettre au point avsluta; färdigställa anpassa; avstämma; bota; fokusera; föra till ett slut; godgöra; iståndsätta; justera; laga; lappa; läka; reparera; ställa in; ställa in skärpan; återställa
mettre fin à avsluta; färdigställa besluta; bestämma; föra till ett slut; komma till en ände
parachever avsluta; färdigställa avancera; befordras; bli befordrad; föra till ett slut; retuschera
parfaire avsluta; färdigställa bättra på; förbättra; göra fullständig; komplettera; perfektionera
parvenir avsluta; få det gjort; få det ur världen ejakulera; förgå; gå förbi; göra klart; hända; komma; passera; ske; slutföra; utföra; uträtta; vara framgångsrik
prendre fin avsluta; färdigställa avbrytas; besluta; bestämma; bli avbruten; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till en ände; komma till ett slut; passera; ske
quitter avsluta avgå; avgå ifrån; avresa; avstå från; bryta upp; gå bort; lämna; lämna i sticket; resa iväg; åka iväg; överge
rendre complet avsluta; göra färdig bättra på; göra fullständig; komplettera
renvider avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
réussir avsluta; få det gjort; få det ur världen bestämma sig; blomma; blomstra; fixa; frodas; förgå; gå förbi; hända; klara; klara av; komma till högkonjunktur; orka; orka med; passera; ske; uppfiffa; utföra; uträtta; vara framgångsrik
réussir à achever avsluta; färdigställa; få det gjort; få det ur världen
réussir à faire avsluta; få det gjort; få det ur världen
s'achever avsluta; färdigställa föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till ro; passera; ske
s'acquitter de avsluta; färdigställa betala; efterbetala; frambringa; fullgöra; förrätta; göra; göra upp; klara upp; slå sig ner; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa
se retrouver avsluta; sluta vid förgå; gå förbi; hända; komma ner; landa; passera; ske; sluta; upphöra
se terminer avsluta; färdigställa; sluta med föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till ett slut; passera; ske
supprimer avsluta; färdigställa annulera; annullera; avbeställa; avskaffa; avskriva; döda; eliminera; förkasta; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; kassera; lida av hjärtbränna; mörda; rasera; sluta med; ställa in; ta bort; överge
terminer avsluta; färdigställa; sluta besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra i ordning; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; passera; ske; ta kål på
tomber dans avsluta; sluta vid förgå; gå förbi; hända; passera; ske; sluta; upphöra
verrouiller avsluta; sluta bli stel; bomma igen; dra till; lås; låsa; regla; sluta till; spärra; spärra av; stelna; stänga; stänga av; stänga till
être terminé avsluta; fullborda; slutföra vara klar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
consommer förbruka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
complètement allt; fullständigt; förbehållslös; förbehållslöst; integral; integralt; oavkortad; oavkortat; ovillkorligt; villkorslös; villkorslöst

Synonyms for "avsluta":


Wiktionary Translations for avsluta:

avsluta
verb
 1. Conclure un contrat.

Cross Translation:
FromToVia
avsluta clore; mettre fin à; terminer; conclure; finir close — put an end to
avsluta achever; finir finish — to complete
avsluta se terminer; finir finish — to come to an end
avsluta conclure; terminer wrap up — To finish off a task completely
avsluta résumer; récapituler wrap up — To summarize or recapitulate
avsluta rompre abbrechen(transitiv), Computer: Prozess annullieren
avsluta terminer abschließen — zu Ende bringen; beenden
avsluta conclure abschließen — einen Vertrag, Handel oder Ähnliches vereinbaren durchführen
avsluta finir; cesser; lever; mettre fin; mettre un terme; à; quitter; de; sortir; terminer beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen
avsluta accomplir erledigen — etwas fertig machen; zu Ende bringen; eine Arbeit tun, die noch aussteht
avsluta arriver; finir; terminer finishenintransitiv; Sport: an einem Wettkampf (sieg- beziehungsweise erfolgreich) teilnehmen
avsluta conclure schließen — einen Vorgang beenden