Swedish

Detailed Translations for begränsa from Swedish to French

begränsa:

begränsa verb (begränsar, begränsade, begränsat)

 1. begränsa (avgränsa; bestämma; utstaka; markera; definiera)
  marquer; entourer; tracer; piqueter; préciser; contourner; barrer; tromper; fermer; clôturer; borner; jalonner; escroquer; soutirer
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
  • entourer verb (entoure, entoures, entourons, entourez, )
  • tracer verb (trace, traces, traçons, tracez, )
  • piqueter verb (piquète, piquètes, piquetons, piquetez, )
  • préciser verb (précise, précises, précisons, précisez, )
  • contourner verb (contourne, contournes, contournons, contournez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • tromper verb (trompe, trompes, trompons, trompez, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • jalonner verb (jalonne, jalonnes, jalonnons, jalonnez, )
  • escroquer verb (escroque, escroques, escroquons, escroquez, )
  • soutirer verb (soutire, soutires, soutirons, soutirez, )
 2. begränsa (hålla fängslad; inskränka)
  limiter; restreindre; borner; entourer; délimiter; tailler; clôturer
  • limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )
  • restreindre verb (restreins, restreint, restreignons, restreignez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • entourer verb (entoure, entoures, entourons, entourez, )
  • délimiter verb (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
  • tailler verb (taille, tailles, taillons, taillez, )
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
 3. begränsa (inskränka)
  limiter; englober; comprendre; endiguer; barrer; contenir; envelopper; maîtriser; contrecarrer; s'opposer à; résister à; faire obstacle à
  • limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )
  • englober verb (englobe, englobes, englobons, englobez, )
  • comprendre verb (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • endiguer verb (endigue, endigues, endiguons, endiguez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • contenir verb (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
 4. begränsa (inskränka)
  tempérer; étouffer; apaiser; réprimer; calmer; modérer
  • tempérer verb (tempère, tempères, tempérons, tempérez, )
  • étouffer verb (étouffe, étouffes, étouffons, étouffez, )
  • apaiser verb (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • calmer verb (calme, calmes, calmons, calmez, )
  • modérer verb (modère, modères, modérons, modérez, )
 5. begränsa (inskränka)
  restreindre; limiter; borner; délimiter
  • restreindre verb (restreins, restreint, restreignons, restreignez, )
  • limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • délimiter verb (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
 6. begränsa
  contenir; délimiter; limiter; restreindre; borner; mettre des limites à
  • contenir verb (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • délimiter verb (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
  • limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )
  • restreindre verb (restreins, restreint, restreignons, restreignez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )

Conjugations for begränsa:

presens
 1. begränsar
 2. begränsar
 3. begränsar
 4. begränsar
 5. begränsar
 6. begränsar
imperfekt
 1. begränsade
 2. begränsade
 3. begränsade
 4. begränsade
 5. begränsade
 6. begränsade
framtid 1
 1. kommer att begränsa
 2. kommer att begränsa
 3. kommer att begränsa
 4. kommer att begränsa
 5. kommer att begränsa
 6. kommer att begränsa
framtid 2
 1. skall begränsa
 2. skall begränsa
 3. skall begränsa
 4. skall begränsa
 5. skall begränsa
 6. skall begränsa
conditional
 1. skulle begränsa
 2. skulle begränsa
 3. skulle begränsa
 4. skulle begränsa
 5. skulle begränsa
 6. skulle begränsa
perfekt particip
 1. har begränsat
 2. har begränsat
 3. har begränsat
 4. har begränsat
 5. har begränsat
 6. har begränsat
imperfekt particip
 1. hade begränsat
 2. hade begränsat
 3. hade begränsat
 4. hade begränsat
 5. hade begränsat
 6. hade begränsat
blandad
 1. begränsa!
 2. begränsa!
 3. begränsad
 4. begränsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for begränsa:

NounRelated TranslationsOther Translations
marquer märka
tailler djup skåra
VerbRelated TranslationsOther Translations
apaiser begränsa; inskränka behärska; bli kallare; försona sig med; göra upp med; hålla tillbaka; inge ny tillförsikt; kylas av; lindra; lugna; lugna ner; svalna; tillfredsställa; trösta; uppmuntra; äta sig mätt
barrer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inskränka; markera; utstaka avsluta; avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; hindra; lösa upp; motarbeta; sluta; slå emot vinden; spärra
borner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inskränka; markera; utstaka indämma; skydda; täcka
calmer begränsa; inskränka använda sparsamt; behärska; hålla tillbaka; inge ny tillförsikt; lindra; lugna; lugna ner; tillfredsställa; uppmuntra
clôturer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inskränka; markera; utstaka avgränsa; avskärma; avsluta; inhägna; skydda; sluta; stängsla in; täcka
comprendre begränsa; inskränka begripa; bestå utav; fatta; förstå; greppa; hysa sympati för; inkludera; inse; omfatta; räkna in; räkna med; se igenom; sympatisera; ta upp plats; titta igenom
contenir begränsa; inskränka addera; behärska; bestämma över; förhindra; indämma; kontrollera; omfatta; tillägga
contourner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka flyga runt; inkapsla; inkretsa; kasta om; kringgå; lyga omkring; lägga om
contrecarrer begränsa; inskränka blockera; förhindra; göra korstecken; göra omöjlig; hindra; hämma; hålla tillbaka; motarbeta; omöjliggöra; slå emot vinden; stoppa
délimiter begränsa; hålla fängslad; inskränka beskriva närmare; definiera; föra till ett slut; indämma
endiguer begränsa; inskränka dämma in; indämma; invalla
englober begränsa; inskränka välva
entourer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inskränka; markera; utstaka besätta; cirkla; dekorera; inkapsla; inkretsa; kanta; kretsa runt; omge; omleda; omringa; omsluta; pynta; rita en cirkel omkring
envelopper begränsa; inskränka besegla; binda fast; binda om; charmera; dupera; dölja; frasa; fånga; förpacka; försegla; förtrolla; inkapsla; innesluta; inveckla; kamouflera; linda in; omringa; omsvepa; packa; packa in; skyla; slå in; svepa in; svepa runt
escroquer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; snylta; spela falskt; svindla; tigga
faire obstacle à begränsa; inskränka blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; omöjliggöra
fermer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka annullera; avsluta; avspärra; avvända; blockera; bomma igen; dra till; fastbinda; låsa; sluta; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; vrida av; vända bort
jalonner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
limiter begränsa; hålla fängslad; inskränka föra till ett slut
marquer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka anteckna; beskriva; bocka av; brännmärka; definiera; flagga; fästa vid; karakterisera; knäcka; kontrastera; lämna markering på; markera; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; tagga; ticka; utmärka
maîtriser begränsa; inskränka behärska; betvinga; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; härska; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kommandera; kontrollera; krossa; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; tygla; tämja; underkasta sig; undertrycka; överkommande
mettre des limites à begränsa
modérer begränsa; inskränka använda sparsamt; behärska; dämpa; göra mjukt; hålla tillbaka; lindra; lätta; mildra; minska; mjukna; vekna
piqueter avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
préciser avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka beskriva närmare; definiera; förklara något
restreindre begränsa; hålla fängslad; inskränka
réprimer begränsa; inskränka behärska; bestämma över; betvinga; bromsa; få ner på knä; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; lägga band på; tygla; undertrycka
résister à begränsa; inskränka emotstå; försvara; motstå; stå emot; vara någons like
s'opposer à begränsa; inskränka ifrågasätta; motarbeta; opponera sig
soutirer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; pressa någon på något; spela falskt
tailler begränsa; hålla fängslad; inskränka beskära; bryna; göra skåror; hack ur; hacka; hugga; kanta; karva; karva ur; klippa; klippa av; klippa kort; skära; skära av; skära efter mått; skära ur; skåra; slipa; snitta någons hår; sy åt; trimma
tempérer begränsa; inskränka dämpa
tracer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; bringa till rättvisa; efterforska; finna; följa efter; klottra; krafsa; skrapa; spåra; tekna; tydligt definiera; uppspåra
tromper avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; begå äktenskapsbrott; driva med; falsifiera; fiffla; fuska; förfalska; göra besviken; imitera; lura; narra; retas; skoja med; spela falskt; svindla; vara otrogen; vilseleda
étouffer begränsa; inskränka göra en gryta; kväva; skämta; släcka; sätta ned; sätta ut; undertrycka

Synonyms for "begränsa":


Wiktionary Translations for begränsa:

begränsa
Cross Translation:
FromToVia
begränsa confiner confine — to restrict; to keep within bounds
begränsa contraindre; astreindre; confiner constrain — to force; to compel; to oblige
begränsa limiter limit — restrict
begränsa restreindre restrict — to restrain within bounds
begränsa restreindre; réduire; limiter beschränken — einschränken, einengen; begrenzen
begränsa déterminer determinieren — (transitiv) etwas in seinen Grenzen festlegen
begränsa restreindre einschränkenSchranken setzen, Grenzen setzen, eingrenzen