Swedish

Detailed Translations for beskriva from Swedish to French

beskriva:

beskriva verb (beskriver, beskrev, beskrivit)

 1. beskriva (berätta; återberätta; skildra; förklara; rapportera)
  dire; écrire; expliquer; raconter; faire le compte rendu de; apprendre; décrire; caractériser; définir; interpréter
  • dire verb (dis, dit, disons, dites, )
  • écrire verb (écris, écrit, écrivons, écrivez, )
  • expliquer verb (explique, expliques, expliquons, expliquez, )
  • raconter verb (raconte, racontes, racontons, racontez, )
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • caractériser verb (caractérise, caractérises, caractérisons, caractérisez, )
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • interpréter verb (interprète, interprètes, interprétons, interprétez, )
 2. beskriva
  refléter; exprimer; reproduire; rendre; interpréter; traduire
  • refléter verb (reflète, reflètes, reflétons, reflétez, )
  • exprimer verb (exprime, exprimes, exprimons, exprimez, )
  • reproduire verb (reproduis, reproduit, reproduisons, reproduisez, )
  • rendre verb (rends, rend, rendons, rendez, )
  • interpréter verb (interprète, interprètes, interprétons, interprétez, )
  • traduire verb (traduis, traduit, traduisons, traduisez, )
 3. beskriva (teckna; skildra)
  décrire; écrire; esquisser; croquer; ébaucher; dépeindre
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • écrire verb (écris, écrit, écrivons, écrivez, )
  • esquisser verb (esquisse, esquisses, esquissons, esquissez, )
  • croquer verb (croque, croques, croquons, croquez, )
  • ébaucher verb (ébauche, ébauches, ébauchons, ébauchez, )
  • dépeindre verb (dépeins, dépeint, dépeignons, dépeignez, )
 4. beskriva (karakterisera; definiera; utmärka)
  caractériser; déterminer; typer; définir; décrire; peindre; marquer; dépeindre; marquer d'un trait
  • caractériser verb (caractérise, caractérises, caractérisons, caractérisez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • typer verb (type, types, typons, typez, )
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • peindre verb (peins, peint, peignons, peignez, )
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
  • dépeindre verb (dépeins, dépeint, dépeignons, dépeignez, )

Conjugations for beskriva:

presens
 1. beskriver
 2. beskriver
 3. beskriver
 4. beskriver
 5. beskriver
 6. beskriver
imperfekt
 1. beskrev
 2. beskrev
 3. beskrev
 4. beskrev
 5. beskrev
 6. beskrev
framtid 1
 1. kommer att beskriva
 2. kommer att beskriva
 3. kommer att beskriva
 4. kommer att beskriva
 5. kommer att beskriva
 6. kommer att beskriva
framtid 2
 1. skall beskriva
 2. skall beskriva
 3. skall beskriva
 4. skall beskriva
 5. skall beskriva
 6. skall beskriva
conditional
 1. skulle beskriva
 2. skulle beskriva
 3. skulle beskriva
 4. skulle beskriva
 5. skulle beskriva
 6. skulle beskriva
perfekt particip
 1. har beskrivit
 2. har beskrivit
 3. har beskrivit
 4. har beskrivit
 5. har beskrivit
 6. har beskrivit
imperfekt particip
 1. hade beskrivit
 2. hade beskrivit
 3. hade beskrivit
 4. hade beskrivit
 5. hade beskrivit
 6. hade beskrivit
blandad
 1. beskriv!
 2. beskriv!
 3. beskriven
 4. beskrivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for beskriva:

NounRelated TranslationsOther Translations
marquer märka
peindre måla
VerbRelated TranslationsOther Translations
apprendre berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bibringa; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; praktisera; studera; träna; undervisa; upptäcka; utbilda; utfinna; yppa; öva
caractériser berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta beteckna; karakterisera; känneteckna
croquer beskriva; skildra; teckna avsluta; bita av; fullproppa; fullstoppa; få något att äta; gnaga; knapra; käka; spisa; äta; äta upp
dire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; konversera; pladdra; prata; rapportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
décrire berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; teckna; utmärka; återberätta avbilda; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; framställa; skildra; teckna
définir berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; tydligt definiera
dépeindre beskriva; definiera; karakterisera; skildra; teckna; utmärka avbilda; framställa; måla av; porträttera; skildra; teckna
déterminer beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anvisa; beskriva närmare; bestämma; definiera; dekorera; efterforska; fastlägga; fastställa; finna; föreslå; föreställa; förvissa sig om; konstatera; pryda; pynta; tilldela; tänka över; uppspåra; överväga
esquisser beskriva; skildra; teckna
expliquer berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; förklara något; göra tydligt; illustrera; kasta ljus över; klargöra
exprimer beskriva formulera; formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; pressa ut; tolka; transkribera; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra; översätta
faire le compte rendu de berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta informera; meddela; reportera
interpréter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta förkroppsliga; förstå; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tolka; transkribera; uppträda; översätta
marquer beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; avgränsa; begränsa; bestämma; bocka av; brännmärka; definiera; flagga; fästa vid; knäcka; kontrastera; lämna markering på; markera; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; tagga; ticka; utstaka
marquer d'un trait beskriva; definiera; karakterisera; utmärka bocka av; brännmärka; knäcka; markera; pricka av; ticka
peindre beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; avmåla; framställa; färga; hänga ner; måla; måla av; porträttera; skildra; teckna; tona
raconter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; informera; konversera; meddela; pladdra; prata; rapportera; reportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
refléter beskriva reflektera; spegla; tolka; transkribera; återkasta; återspegla; översätta
rendre beskriva efterlämna; ge; ge tillbaka; inleverera; kasta upp; kliva av; komma tillbaka; kräkas; lägga av; lämna; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; returnera; spy; tolka; transkribera; återkomma; återvända; överlämna; överräcka; översätta
reproduire beskriva dubblera; efterapa; efterhärma; fortplanta; fotokopiera; fördubbla; föröka sig; imitera; kopiera; ta efter; tolka; transkribera; översätta
traduire beskriva ge uttryck åt; kalla; stämma; tolka; transkribera; ålägga att inställa sig; översätta
typer beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; brännmärka; karakterisera; känneteckna
ébaucher beskriva; skildra; teckna
écrire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta klottra; korrespondera; skriva; skriva ner; skriva tillbaka; upphålla en brevväxling

Synonyms for "beskriva":


Wiktionary Translations for beskriva:

beskriva
verb
 1. représenter, dépeindre dans son ensemble une personne, une chose, soit par écrit, soit de vive voix.
 2. présenter de nouveau.

Cross Translation:
FromToVia
beskriva décrire describe — to represent in words
beskriva détailler detail — to explain in detail
beskriva décrire beschrijven — in woorden uitdrukken
beskriva accentuer; accuser; caractériser; croquer; dépeindre; dessiner; ébaucher; esquisser; indiquer; marquer; peindre; représenter; reproduire; souligner; tracer; le; dessin; portrait; de zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen

Related Translations for beskriva