Summary


Swedish

Detailed Translations for betydligt from Swedish to French

betydligt:


Translation Matrix for betydligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
notable bemärkt person; dignitär; notabilitet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
considérable ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt allsidig; allsidigt; ambitiös; ambitiöst; ansenligt; anslående; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; frapperande; fyllig; fylligt; i rikligt mått; imponerande; markant; mångsidigt; nämnesvärd; omfattande; riklig; rikligt; rymligt; slående; stort; uttömmandet; vid; viktig; viktigt; ymnigt
considérablement ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; anslående; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; frapperande; i högsta grad; imponerande; markant; nämnesvärd; slående; stort
de manière importante ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort
important ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydelsefullt; enorm; enormt; framstående; framträdande; högt stående; nämnesvärd; stort; viktig; viktigt; värd; värt
notable ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; anslående; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydelsefullt; enorm; enormt; frapperande; imponerande; ledande; markant; populär; populärt; slående; stort; viktig; viktigt
notablement ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; anslående; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; frapperande; imponerande; markant; slående; stort
remarquable ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenligt; anslående; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; frapperande; imponerande; markant; slående; stort
substantiel ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; väsentligt ansenlig; ansenligt; anslående; avsevärd; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; frapperande; imponerande; markant; nämnesvärd; slående; stort

Wiktionary Translations for betydligt:

betydligt