Swedish

Detailed Translations for byggnad from Swedish to French

byggnad:

byggnad [-en] noun

 1. byggnad (hus; bostad; boning)
  la maison; l'immeuble
 2. byggnad
  le bâtiment; l'immeuble; l'édifice
 3. byggnad
  le bâtiment
 4. byggnad (konstruktion)
  la construction; la composition; la mise en ordre; l'arrangement; l'ordre; le classement
 5. byggnad (konstruktion)
  la construction; la mise; l'application
 6. byggnad (konstruktion; struktur)
  la construction; la bâtisse; le secteur du bâtiment; le chantier
 7. byggnad (byggnadskomplex)
  le bloc; le cube

Translation Matrix for byggnad:

NounRelated TranslationsOther Translations
application byggnad; konstruktion affärsprogram; ambitioner; användning; applikation; arbetsiver; arbetssamhet; bruk; brädd; flit; hängivenhet; industri section; insisterar; kant; krage; lidelse; mål; målsättning; måste; passion; program; strävanden; syfte; tillämpning; uthållighet; utövande
arrangement byggnad; konstruktion arrangemang; avslutning; avtal; fastställande; hierarki; klassificera; klassificering; rangordning; revidering; revision; turordning; uppgörelse; överenskommelse
bloc byggnad; byggnadskomplex anteckningsböcker; del; komplex; nödranson; portion; skrivblock
bâtiment byggnad bygge; konstruktion; struktur
bâtisse byggnad; konstruktion; struktur bygge
chantier byggnad; konstruktion; struktur arbetsstation; byggarbetsplats; byggplats
classement byggnad; konstruktion arrangerad; hierarki; klassification; klassificering; klassifikation; ordnat; poäng tavlan; prioriteringslista; rangordning; rankning; sortering; turordning
composition byggnad; konstruktion arrangemang; artikel; avhandling; bit; byggande; del; essä; examen; examensskrivning; förprov; grundlag; intonation; komposition; konstitution; konstruktion; montage; ram; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; strukturering; stycke; system; sättnings arbete; tonfall; uppsats
construction byggnad; konstruktion; struktur arrangemang; byggande; bygge; byggnader; byggning; figur; fysik; grundande; grundlag; införande; komposition; konstitution; konstruktion; kroppsbyggnad; kroppskonstitution; montage; ram; sammanställning; sammansättning; struktur; strukturering; system; upprättande
cube byggnad; byggnadskomplex OLAP-kub; kub; tärningar
immeuble boning; bostad; byggnad; hus bygge; konstruktion; struktur
maison boning; bostad; byggnad; hus boplats; bygge; handelskompani; hem; stuga
mise byggnad; konstruktion anbud; användning; erbjudande; förslag; inlägg; insatser; kläder; mål; målsättning; pengainsatser; spekulerande; spelpengar; syfte; tillämpning
mise en ordre byggnad; konstruktion arrangemang; arrangerad; hierarki; klassificering; ordnat; rangordning; turordning
ordre byggnad; konstruktion anständighet; anvisning; befallning; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; grad; gradera; hierarki; hövlighet; instruktion; klassificering; kommando; nivå; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; rad; rangordning; regelbundenhet; regelmässighet; respektabilitet; serie; social klass; specialisering; stickreplik; turordning; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
secteur du bâtiment byggnad; konstruktion; struktur
édifice byggnad bygge; konstruktion; struktur
OtherRelated TranslationsOther Translations
cube tärning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
maison hemgjord; hemgjort

Synonyms for "byggnad":


Wiktionary Translations for byggnad:

byggnad
noun
 1. archi|fr construction|fr construction close faite pour loger des hommes ou des animal, ou pour abriter des denrées, des récoltes, pour servir à des industries, à des services publics, etc.

Cross Translation:
FromToVia
byggnad carrure build — physique
byggnad édifice; immeuble; bâtiment building — closed structure with walls and a roof
byggnad bâtiment Bauwerk — von Menschen gebauter, ortsfester Gegenstand
byggnad bâtiment; immeuble Gebäude — ein vom Menschen errichtetes, meist oberirdisches, ortsfestes Konstrukt, das einen oder mehrere Räume enthält
byggnad bâtiment gebouw — een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken

Related Translations for byggnad