Swedish

Detailed Translations for dölja from Swedish to French

dölja:

dölja verb (döljer, dolde, dolt)

 1. dölja (gömma)
  dissimuler
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
 2. dölja (skyla; gömma; undertrycka)
  cacher; camoufler; taire; déguiser; abriter; dissimuler; omettre; mettre en sûreté; détenir; receler; retenir; voiler; farder
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
 3. dölja
  taire; celer; se taire de quelque chose; cacher; dissimuler; passer sous silence
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • celer verb (cèle, cèles, celons, celez, )
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
 4. dölja
  réduire
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
 5. dölja
  masquer
  • masquer verb (masque, masques, masquons, masquez, )
 6. dölja (kamouflera; skyla)
  couvrir; cacher; voiler; déguiser; envelopper; dissimuler; masquer; camoufler; couvrir de; envelopper de; se revêtir de; se draper dans
  • couvrir verb (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • masquer verb (masque, masques, masquons, masquez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • couvrir de verb
 7. dölja (täcka över)
  couvrir; recouvrir; tapisser; remplir; exercer; revêtir; se couvrir; occuper; décalquer
  • couvrir verb (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • recouvrir verb (recouvre, recouvres, recouvrons, recouvrez, )
  • tapisser verb (tapisse, tapisses, tapissons, tapissez, )
  • remplir verb (remplis, remplit, remplissons, remplissez, )
  • exercer verb (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • revêtir verb (revêts, revêt, revêtons, revêtez, )
  • se couvrir verb
  • occuper verb (occupe, occupes, occupons, occupez, )
  • décalquer verb (décalque, décalques, décalquons, décalquez, )
 8. dölja (förtäcka)
  cacher; déguiser; voiler; camoufler
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
 9. dölja (hålla tillbaka; svälja; undertrycka; stänga inne)
  empiler; refouler
  • empiler verb (empile, empiles, empilons, empilez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
 10. dölja (gömma; avskärma; förtäcka)
  cacher; camoufler; déguiser; mettre en sûreté; abriter; dissimuler; détenir; omettre; receler; retenir; voiler; farder; celer; se taire de quelque chose
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
  • celer verb (cèle, cèles, celons, celez, )
 11. dölja (beslöja; förkläda; kamouflera)
  fleurir; pallier; dissimuler; déguiser; voiler; farder; colorer
  • fleurir verb (fleuris, fleurit, fleurissons, fleurissez, )
  • pallier verb (pallie, pallies, pallions, palliez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
  • colorer verb (colore, colores, colorons, colorez, )

Conjugations for dölja:

presens
 1. döljer
 2. döljer
 3. döljer
 4. döljer
 5. döljer
 6. döljer
imperfekt
 1. dolde
 2. dolde
 3. dolde
 4. dolde
 5. dolde
 6. dolde
framtid 1
 1. kommer att dölja
 2. kommer att dölja
 3. kommer att dölja
 4. kommer att dölja
 5. kommer att dölja
 6. kommer att dölja
framtid 2
 1. skall dölja
 2. skall dölja
 3. skall dölja
 4. skall dölja
 5. skall dölja
 6. skall dölja
conditional
 1. skulle dölja
 2. skulle dölja
 3. skulle dölja
 4. skulle dölja
 5. skulle dölja
 6. skulle dölja
perfekt particip
 1. har dolt
 2. har dolt
 3. har dolt
 4. har dolt
 5. har dolt
 6. har dolt
imperfekt particip
 1. hade dolt
 2. hade dolt
 3. hade dolt
 4. hade dolt
 5. hade dolt
 6. hade dolt
blandad
 1. dölj!
 2. dölj!
 3. dold
 4. döljande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dölja:

NounRelated TranslationsOther Translations
colorer måla
VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; beskydda; bevara; förse med alarmsystem; ge skydd; hysa; skydda; täcka; vakta
cacher avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka alarmera; bevara; dölja känslor; förse med alarmsystem; förtränga känslor; gömma undan; putta iväg; skydda; vakta
camoufler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka förkläda sig
celer avskärma; dölja; förtäcka; gömma
colorer beslöja; dölja; förkläda; kamouflera
couvrir dölja; kamouflera; skyla; täcka över armera; bekläda; bepansra; bespruta med; beväxa; bilda tak över; fast sammanbinda; förse med tak; hölja; informera; isolera; klä; kompensera för; meddela; packa; reportera; sammanbinda; skydda; tid upptagande; täcka; uppväga
couvrir de dölja; kamouflera; skyla överväldiga
dissimuler avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka alarmera; förse med alarmsystem
décalquer dölja; täcka över spåra
déguiser avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka byta kläder; förkläda sig; förvränga ord; klä om
détenir avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka fångsla; hålla fast; hålla fången; kvarhålla; sätta i fängelse
empiler dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla; åstadkomma
envelopper dölja; kamouflera; skyla begränsa; besegla; binda fast; binda om; charmera; dupera; frasa; fånga; förpacka; försegla; förtrolla; inkapsla; innesluta; inskränka; inveckla; linda in; omringa; omsvepa; packa; packa in; slå in; svepa in; svepa runt
envelopper de dölja; kamouflera; skyla
exercer dölja; täcka över använda; besitta; drilla; exercera; innehava; praktisera; repetera; tillämpa; träna; öva
farder avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka klä upp; maskera sig; måla sig; sminka sig
fleurir beslöja; dölja; förkläda; kamouflera
masquer dölja; kamouflera; skyla förkläda sig; stänga
mettre en sûreté avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; bevara; bärga; förse med alarmsystem; rädda; skydda; vakta
occuper dölja; täcka över förövra; göra oåtkombar; hålla sig upptagen; sysselsätta sig; vara fullt sysselsatt
omettre avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka hoppa över; negligera; slå över; utelämna; utesluta
pallier beslöja; dölja; förkläda; kamouflera bagatellisera
passer sous silence dölja
receler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; förse med alarmsystem; handla med stöldgods
recouvrir dölja; täcka över bekläda; bilda tak över; förse med tak; hölja; isolera; klä; packa; täcka; täcka över; övertäcka
refouler dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka behärska; bestämma över; betvinga; dölja känslor; ebba bort; förtränga känslor; gömma undan; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; marinera; skjuta bort; sylta; tvinga tillbaka; undertrycka
remplir dölja; täcka över fylla; fylla i; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; hälla full; komplettera; ta upp plats
retenir avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka avhålla från; avhålla sig; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; fånga; fångsla; gälla; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
revêtir dölja; täcka över bekläda; besitta; byta kläder; dra till; hölja; innehava; isolera; klä; klä om; täcka
réduire dölja använda sparsamt; avkorta; avta; blekna; bli mindre; förfalla; förgå; förkorta; förmindra; gå ner; gå utför; göra mindre; inkorta; klippa av; koka in; korta av; korta in; korta ner; krympa; minimera; minska; reducera; räkna om; sjunka; sänka; tjockna
se couvrir dölja; täcka över förmörka; klä sig; mulna; mörkna
se draper dans dölja; kamouflera; skyla binda om; förbinda; insvepa; linda om
se revêtir de dölja; kamouflera; skyla
se taire de quelque chose avskärma; dölja; förtäcka; gömma
taire dölja; gömma; skyla; undertrycka
tapisser dölja; täcka över bekläda; hölja; isolera; klä; stämpla; tapetsera; täcka
voiler avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka
OtherRelated TranslationsOther Translations
cacher bestryka; klä; täcka
fleurir blomma
se couvrir belägga

Synonyms for "dölja":


Wiktionary Translations for dölja:

dölja
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
 2. dissimuler, camoufler, étouffer.

Cross Translation:
FromToVia
dölja cacher; dissimuler conceal — to hide something
dölja dissimuler; cacher; masquer hide — (transitive)
dölja réduire minimize — (computing) To cause a window to disappear
dölja cacher kaschieren — unerwünschte Aspekte/ Eigenschaften durch gezielte Maßnahmen verbergen
dölja cacher verbergen — etwas verstecken
dölja cacher; dissimuler verbergen — etwas nicht zeigen
dölja cacher verstecken — sich oder jemand anderen oder etwas an einen Ort bringen, der anderen nicht bekannt ist, wo man nicht gesehen wird

Related Translations for dölja