Summary


Swedish

Detailed Translations for designa from Swedish to French

designa:

designa verb (designar, designade, designat)

 1. designa (skapa; uppfinna; konstruera)
  faire; créer; fabriquer; construire; réaliser; concevoir; élaborer; former; confectionner
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • créer verb (crée, crées, créons, créez, )
  • fabriquer verb (fabrique, fabriques, fabriquons, fabriquez, )
  • construire verb (construis, construit, construisons, construisez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • élaborer verb (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • former verb (forme, formes, formons, formez, )
  • confectionner verb (confectionne, confectionnes, confectionnons, confectionnez, )
 2. designa (skapa; konstruera; kreera)
  dessiner; élaborer; concevoir; tracer le plan de
  • dessiner verb (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
  • élaborer verb (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
 3. designa (utforma; redigera; forma; )
  styliser
  • styliser verb (stylise, stylises, stylisons, stylisez, )

Conjugations for designa:

presens
 1. designar
 2. designar
 3. designar
 4. designar
 5. designar
 6. designar
imperfekt
 1. designade
 2. designade
 3. designade
 4. designade
 5. designade
 6. designade
framtid 1
 1. kommer att designa
 2. kommer att designa
 3. kommer att designa
 4. kommer att designa
 5. kommer att designa
 6. kommer att designa
framtid 2
 1. skall designa
 2. skall designa
 3. skall designa
 4. skall designa
 5. skall designa
 6. skall designa
conditional
 1. skulle designa
 2. skulle designa
 3. skulle designa
 4. skulle designa
 5. skulle designa
 6. skulle designa
perfekt particip
 1. har designat
 2. har designat
 3. har designat
 4. har designat
 5. har designat
 6. har designat
imperfekt particip
 1. hade designat
 2. hade designat
 3. hade designat
 4. hade designat
 5. hade designat
 6. hade designat
blandad
 1. designa!
 2. designa!
 3. designad
 4. designande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for designa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
concevoir designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna bedöma; begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; planera; se igenom; skapa; skatta; uppskatta
confectionner designa; konstruera; skapa; uppfinna
construire designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; inrätta; lägga till; montera; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; starta; sätta ihop; upprätta; utvidga; vidga
créer designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; fabricera; framkalla; föranleda; göra; medföra; ordna; organisera; orsaka; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; vålla; åstadkomma
dessiner designa; konstruera; kreera; skapa avbilda; göra sig en föreställning om; klottra; krafsa; måla av; porträttera; skapa; skrapa; tekna
fabriquer designa; konstruera; skapa; uppfinna fabricera; fullgöra; göra; producera; räkna ut; spela ett spratt; utföra
faire designa; konstruera; skapa; uppfinna anstifta; använda; avsluta; begynna; begå; börja; frambringa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; medföra; orsaka; praktisera; starta; tillämpa; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
former designa; konstruera; skapa; uppfinna forma; föda; hålla sig underrättad; knåda; lära; lära sig; modellera; sammanställa; skapa; studera; sätta ihop; träna; undervisa; utbilda; öva
réaliser designa; konstruera; skapa; uppfinna angripa; arbeta; begripa; capitalisera; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; göra; hända; inse; inträffa; medföra; orsaka; realisera; rikta; ske; ta fasta på; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
styliser designa; forma; formge; kreera; redigera; styla; utforma forma; skapa
tracer le plan de designa; konstruera; kreera; skapa
élaborer designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna förklara; utarbeta

Synonyms for "designa":


Wiktionary Translations for designa:


Cross Translation:
FromToVia
designa concevoir designen — (ein Design) entwerfen, planen