Swedish

Detailed Translations for djup from Swedish to French

djup:

djup [-ett] noun

  1. djup (avgrund; svalg)
    la profondeur

Translation Matrix for djup:

NounRelated TranslationsOther Translations
cave källare; källarutrymme
creux dike; hål; hålighet; hålkäl; rundad urtagning; tomhet; öppning
profondeur avgrund; djup; svalg
sensible fattbarhet; förnimbarhet; uppfattbarhet
VerbRelated TranslationsOther Translations
tendre bli snävare; dra; räcka; skicka; spänna; strama; stretcha; sträcka; sträcka på sig; täta
ModifierRelated TranslationsOther Translations
approfondi djup; djupt basal; detaljerat; essentiellt; exakt; fundamental; genomarbetad; genomarbetat; grundlig; grundligt; igenomträngd; igenomträngt; noggran; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist; sorgfälligt; utforskad; utforskat; utgrundat
cave djup; djupsinnigt; tankediger; tankediget
clairvoyant djup; djupt; innerligt; ytterst duktig; duktigt; kvick; kvickt; seende; skarpsinnigt; slipat
creux djup; djupsinnigt; innerligt; tankediger; tankediget betydelselöst; härjad; innehållslös; innehållslöst; inte kunna se; intetsägande; meningslös; meningslöst; stirrande; tomt; utmärglad
d'une manière sensée djup; djupt fantastisk; fantastiskt; genial; genialt; otroligt
en profondeur djup; djupt basal; essentiellt; fundamental; grundlig; grundligt; noggran; sorgfälligt
enfoncé djup; djupsinnigt; tankediger; tankediget härjad; nersjunken; nersjunket; stirrande; utmärglad
perspicace djup; djupt; innerligt; ytterst intensivt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarp; skarpsinnigt; skarpt; spetsigt; vass; vasst
profond djup; djupsinnigt; djupt; innerligt; tankediger; tankediget; ytterst grundlig; grundligt; ligga lågt; noggrann; noggrant; radikal; radikalt
profondément djup; djupsinnigt; djupt; innerligt; tankediger; tankediget; ytterst radikal; radikalt
raisonnable djup; djupt; innerligt; ytterst begåvad; begåvat; berättigad; berättigat; betalbar; betalbart; fyndigt; förnuftig; förnuftigt; förståndig; förståndigt; godtagbar; godtagbart; klokt; kvick; kvickt; lagligt; legitimt; rimlig; rimligt; rättmätig; rättmätigt; skäligt; talangfull; talangfullt; tolerabelt; vettig; vettigt; övertygande
raisonnablement djup; djupt; innerligt; ytterst begåvad; begåvat; berättigad; berättigat; fyndigt; förnuftig; förnuftigt; förståndig; förståndigt; klokt; kvick; kvickt; lagligt; legitimt; rättmätig; rättmätigt; talangfull; talangfullt; vettig; vettigt; övertygande
renfoncé djup; djupsinnigt; tankediger; tankediget
rentré djup; djupsinnigt; tankediger; tankediget
sensible djup; djupt emotionell; emotionellt; gripbart; irriterat; konkret; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; lättsårad; lättsårat; mottaglig; mottagligt; sensuell; sensuellt; sinnligt; stött; svaghjärtad; åtkommlig; åtkommligt; ömtålig; ömtåligt
sincère djup; innerligt allvarlig; allvarligt; anständig; anständigt; djupt känd; djupt känt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; genuin; helhjärtad; helhjärtat; hjärtlig; hjärtligt; innerlig; innerligt; menad; menat; rakt; rättvis; rättvist; sann; sant; sporstligt; tillbörligt; uppriktig; uppriktigt; verklig; verkligt; välmenat; äkta; älska sanningen; ärbar; ärbart; ärlig; ärligt; öppen; öppet
tendre djup; innerligt delikat; fin; fint; förlåtande; försiktigt; förtjus; grasil; grasilt; klent; känsligt; känslofullt; känslosam; känslosamt; kärleksfull; kärleksfullt; liten; litet; lättsårad; lättsårat; mild; milt; mjuk; mjukt; sentimental; sentimentalt; skört; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spröd; sprött; späd; spätt; svaghjärtad; tillgiven; tillgivet; öm; ömsint; ömt; ömtålig; ömtåligt
tendrement djup; innerligt delikat; fin; fint; förtjus; klent; skört; spröd; sprött; späd; spätt; tillgiven; tillgivet; ömtåligt
très djup; djupt exeptionell; exeptionellt; fantastiskt; mycket; specifik; särskild; utomordentlig; utomordentligt
très approfondi djup; djupt
très poussé djup; djupt

Synonyms for "djup":


Wiktionary Translations for djup:

djup
adjective
  1. De grande profondeur

Cross Translation:
FromToVia
djup abysse; précipice; gouffre; abîme abyss — bottomless or unfathomed depth
djup profond deep — having its bottom far down
djup profond deep — profound
djup grave deep — of a sound or voice, low in pitch
djup eau profond deep water — waters suitable for deep-draft ships
djup profonde détresse; être dans de beaux draps deep water — difficult or embarrassing situation
djup profondeur depth — vertical distance below a surface
djup profondeur Tieferäumlich: Abstand/Erstreckung in der Senkrechten nach unten

Related Translations for djup