Swedish

Detailed Translations for drivkraft from Swedish to French

drivkraft:

drivkraft [-en] noun

  1. drivkraft (energi; fart)
    l'énergie; l'âme; la force; l'ardeur; le caractère; la poussée; la propulsion; la vitalité; le ressort; le dynamisme
  2. drivkraft (drivfjäder)
    la force motrice; la force de propulsion; la poussée; la force de traction
  3. drivkraft (framdrivningskraft; framdrivande kraft)
    la traction; la propulsion; la force propulsive; la force de propulsion

Translation Matrix for drivkraft:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardeur drivkraft; energi; fart ambitioner; arbetsiver; begeistring; begär; disposition; eldighet; entusiasm; fart; fascination; förförelse; förtjusning; glöd; grundlighet; häftighet; hängivenhet; hänryckning; insisterar; inspiration; intensitet; iver; lidelse; lust; måste; natur; nervositet; passion; schvung; stormighet; strävanden; temperament; turbulens; värme; våldsamhet; översvallande glädje
caractère drivkraft; energi; fart benägenhet; beskaffenhet; böjelse; humör; håg; igenkänningstecken; inställning; karaktisera; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; tecken; temperament; typsnitt
dynamisme drivkraft; energi; fart grundlighet; iver; livlig; styrka
force drivkraft; energi; fart enfluerande; glöd; grundlighet; häftighet; inflytande; iver; kraft; lyft; pression; puff uppåt; spänstighet; styrka; tryck; uppsving; vigör; våldsamhet
force de propulsion drivfjäder; drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft anfall; angrepp; knuff; stöt; utfall
force de traction drivfjäder; drivkraft sugkraft
force motrice drivfjäder; drivkraft
force propulsive drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft energi; fart; initiativ; kläm; kraft; lyft; motor; puff uppåt; uppsving
poussée drivfjäder; drivkraft; energi; fart ambitioner; brådska; bump; dunk; energi; fart; flöde; initiativ; insisterar; kläm; kraft; liv; lyft; lätt knuff; motor; måste; puff uppåt; rusning; slag; strävanden; ståhej; stöt; trängsel; uppsving; vimmel; väsen
propulsion drivkraft; energi; fart; framdrivande kraft; framdrivningskraft energi; fart; framåt drivande; förflyttning; initiativ; kläm; kraft; kör mekanism; motor; rörelse; stagnation; stockning; uppmuntran
ressort drivkraft; energi; fart domsrätt; försvarbarhet; grundlighet; jurisdiktion; spiralfjäder; territoriell domsrätt
traction drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft motor; sugkraft
vitalité drivkraft; energi; fart arbetskapacitet; arbetskraft; grundlighet; livskraft; produktivitet; vitalitet
âme drivkraft; energi; fart humör; inställning; lynne; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament
énergie drivkraft; energi; fart arbetskapacitet; arbetskraft; beslutskraft; elasticitet; elektrisk ström; elkraft; energi; fascination; grundlighet; handlingskraft; kraft; livlig; manlighet; mod; produktivitet; spänst; spänstighet; ström; styrka

Synonyms for "drivkraft":


Wiktionary Translations for drivkraft:


Cross Translation:
FromToVia
drivkraft pulsion drive — psychology: desire or interest
drivkraft motivation motivatie — enthousiasme voor een taak
drivkraft force Impetusbildungssprachlich: innerer, begeisterter Antrieb einer Person; Schwung
drivkraft impulsion Antrieb — technische Vorrichtung, die etwas treiben, die etwas in Bewegung versetzt