Swedish

Detailed Translations for färdigställa from Swedish to French

färdigställa:

färdigställa verb (färdigställer, färdigställde, färdigställt)

 1. färdigställa (avsluta)
  compléter; finir; accomplir; achever; mettre au point; effectuer; supprimer; terminer; conclure; mettre fin à; réussir à achever; compléter quelque chose; faire; se terminer; exécuter; parfaire; parachever; prendre fin; en finir; s'achever; s'acquitter de
  • compléter verb (complète, complètes, complétons, complétez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • accomplir verb (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • effectuer verb (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )
  • supprimer verb (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • exécuter verb (exécute, exécutes, exécutons, exécutez, )
  • parfaire verb (parfais, parfait, parfaisons, parfaites, )
  • parachever verb (parachève, parachèves, parachevons, parachevez, )
  • en finir verb
  • s'achever verb
 2. färdigställa (få färdig; avsluta; göra färdig)

Conjugations for färdigställa:

presens
 1. färdigställer
 2. färdigställer
 3. färdigställer
 4. färdigställer
 5. färdigställer
 6. färdigställer
imperfekt
 1. färdigställde
 2. färdigställde
 3. färdigställde
 4. färdigställde
 5. färdigställde
 6. färdigställde
framtid 1
 1. kommer att färdigställa
 2. kommer att färdigställa
 3. kommer att färdigställa
 4. kommer att färdigställa
 5. kommer att färdigställa
 6. kommer att färdigställa
framtid 2
 1. skall färdigställa
 2. skall färdigställa
 3. skall färdigställa
 4. skall färdigställa
 5. skall färdigställa
 6. skall färdigställa
conditional
 1. skulle färdigställa
 2. skulle färdigställa
 3. skulle färdigställa
 4. skulle färdigställa
 5. skulle färdigställa
 6. skulle färdigställa
perfekt particip
 1. har färdigställt
 2. har färdigställt
 3. har färdigställt
 4. har färdigställt
 5. har färdigställt
 6. har färdigställt
imperfekt particip
 1. hade färdigställt
 2. hade färdigställt
 3. hade färdigställt
 4. hade färdigställt
 5. hade färdigställt
 6. hade färdigställt
blandad
 1. färdigställ!
 2. färdigställ!
 3. färdigställd
 4. färdigställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for färdigställa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplir avsluta; färdigställa avrätta; frambringa; fullborda; fullgöra; förrätta; förverkliga; ; göra; promenera; realisera; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
achever avsluta; färdigställa avsluta; bryta upp; bära ut; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra upp; klara upp; komplettera; nöta ut; runda av; skriva färdigt; slita ut; sluta; spela färdigt
avoir achevé avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig ha gjort färdigt
avoir fini avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig avsluta; fullborda; ha gjort färdigt; slutföra
avoir terminé avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig ha gjort färdigt
compléter avsluta; färdigställa avsluta; bryta upp; bättra på; göra fullständig; göra färdig; göra komplett; komplettera; runda av
compléter quelque chose avsluta; färdigställa
conclure avsluta; färdigställa avsluta; besluta; bestämma; bryta upp; deducera; föra till ett slut; härleda; komma till en ände; runda av; sluta; slutföra
effectuer avsluta; färdigställa arbeta; avrätta; fullborda; fullgöra; förhöra; förverkliga; höra; inspektera; kolla; realisera; testa; undersöka; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
en finir avsluta; färdigställa föra till ett slut
exécuter avsluta; färdigställa arbeta; avrätta; begå; eliminera; frambringa; fullgöra; förrätta; föröva; göra; köra; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa; verkställa dödsdom; åstadkomma
faire avsluta; färdigställa anstifta; använda; begynna; begå; börja; designa; frambringa; framkalla; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; konstruera; medföra; orsaka; praktisera; skapa; starta; tillämpa; uppfinna; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
finir avsluta; färdigställa använda upp; avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; passera; runda av; ske; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
mettre au point avsluta; färdigställa anpassa; avstämma; bota; fokusera; föra till ett slut; godgöra; iståndsätta; justera; laga; lappa; läka; reparera; ställa in; ställa in skärpan; återställa
mettre fin à avsluta; färdigställa besluta; bestämma; föra till ett slut; komma till en ände
parachever avsluta; färdigställa avancera; befordras; bli befordrad; föra till ett slut; retuschera
parfaire avsluta; färdigställa bättra på; förbättra; göra fullständig; komplettera; perfektionera
prendre fin avsluta; färdigställa avbrytas; besluta; bestämma; bli avbruten; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till en ände; komma till ett slut; passera; ske
réussir à achever avsluta; färdigställa avsluta; få det gjort; få det ur världen
s'achever avsluta; färdigställa föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till ro; passera; ske
s'acquitter de avsluta; färdigställa betala; efterbetala; frambringa; fullgöra; förrätta; göra; göra upp; klara upp; slå sig ner; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa
se terminer avsluta; färdigställa avsluta; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till ett slut; passera; ske; sluta med
supprimer avsluta; färdigställa annulera; annullera; avbeställa; avskaffa; avskriva; döda; eliminera; förkasta; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; kassera; lida av hjärtbränna; mörda; rasera; sluta med; ställa in; ta bort; överge
terminer avsluta; färdigställa avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra i ordning; hända; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; passera; ske; sluta; ta kål på

Synonyms for "färdigställa":


Wiktionary Translations for färdigställa:


Cross Translation:
FromToVia
färdigställa terminer; accomplir complete — to finish