Swedish

Detailed Translations for fånga from Swedish to French

fånga:

fånga verb (fångar, fångade, fångat)

 1. fånga (ertappa)
  attraper; surprendre; choper; suprendre à; piquer
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • surprendre verb (surprends, surprend, surprenons, surprenez, )
  • choper verb (chope, chopes, chopons, chopez, )
  • piquer verb (pique, piques, piquons, piquez, )
 2. fånga (gripa; ta fast)
  prendre; saisir; entendre; attraper; prendre au piège; pincer; s'emparer de
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • pincer verb (pince, pinces, pinçons, pincez, )
 3. fånga
  reconquérir; reprendre; regagner
  • reconquérir verb (reconquiers, reconquiert, reconquérons, reconquérez, )
  • reprendre verb (reprends, reprend, reprenons, reprenez, )
  • regagner verb (regagne, regagnes, regagnons, regagnez, )
 4. fånga
  priser; saisir
  • priser verb (prise, prises, prisons, prisez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
 5. fånga (charmera; förtrolla; dupera)
  envelopper; accaparer
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
  • accaparer verb (accapare, accapares, accaparons, accaparez, )
 6. fånga (fatta; gripa)
  capturer; attraper; prendre
  • capturer verb (capture, captures, capturons, capturez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
 7. fånga (ta; greppa)
  prendre; attraper; se cramponner à; saisir; clouer; empoigner; coller à; s'accrocher à
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • clouer verb (cloue, cloues, clouons, clouez, )
  • empoigner verb (empoigne, empoignes, empoignons, empoignez, )
  • coller à verb
 8. fånga (arrestera; gripa)
  arrêter; enchaîner; saisir; écrouer; prendre; mettre en état d'arrestation
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • enchaîner verb (enchaîne, enchaînes, enchaînons, enchaînez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • écrouer verb (écroue, écroues, écrouons, écrouez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
 9. fånga (väcka uppmärksamhet)
  retenir; capter
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • capter verb

Conjugations for fånga:

presens
 1. fångar
 2. fångar
 3. fångar
 4. fångar
 5. fångar
 6. fångar
imperfekt
 1. fångade
 2. fångade
 3. fångade
 4. fångade
 5. fångade
 6. fångade
framtid 1
 1. kommer att fånga
 2. kommer att fånga
 3. kommer att fånga
 4. kommer att fånga
 5. kommer att fånga
 6. kommer att fånga
framtid 2
 1. skall fånga
 2. skall fånga
 3. skall fånga
 4. skall fånga
 5. skall fånga
 6. skall fånga
conditional
 1. skulle fånga
 2. skulle fånga
 3. skulle fånga
 4. skulle fånga
 5. skulle fånga
 6. skulle fånga
perfekt particip
 1. har fångat
 2. har fångat
 3. har fångat
 4. har fångat
 5. har fångat
 6. har fångat
imperfekt particip
 1. hade fångat
 2. hade fångat
 3. hade fångat
 4. hade fångat
 5. hade fångat
 6. hade fångat
blandad
 1. fånga!
 2. fånga!
 3. fångad
 4. fångande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fånga:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
accaparer charmera; dupera; fånga; förtrolla hamstra; köpa upp; lägga åt sidan
arrêter arrestera; fånga; gripa avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; föra till ett slut; fördröja; ge upp; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
attraper ertappa; fatta; fånga; greppa; gripa; ta; ta fast driva med; fatta; fatta tag i; finna; ; få tag i; få tag på; fånga på vägen; gripa tag i; ha roligt; knycka bort; lägga vantarna på; retas; skaffa sig; skoja; skoja med; ta ifrån; ta tag i; tillfångata
capter fånga; väcka uppmärksamhet
capturer fatta; fånga; gripa angripa; belägga; fatta; fånga in; gripa; lyckas få tag på; lägga beslag på; lägga till; spela in; ta fasta på; ta i besittning; tillfångata
choper ertappa; fånga snylta; stjäla; tigga
clouer fånga; greppa; ta fastklamra; hammra spikar; klamra; nagla; taxera; värdera; värdesätta
coller à fånga; greppa; ta fastklamra; fästa vid; klamra; koppla ihop; länka samman; sätta fast vid
empoigner fånga; greppa; ta fatta tag i; gripa tag i; omsluta med händerna; ta tag i
enchaîner arrestera; fånga; gripa fascinera; fängsla; föra samman; förbinda; förena; handboja; kapa; kedja; kedja fast; koppla ihop; koppla upp; länka; matcha; ordna; rangera; reda ut; råna; sammanfoga; sammanföra; sortera
entendre fånga; gripa; ta fast fatta; förstå; göra klart för sig; höra; höra på; inse; lyssna; lyssna på; lära; mena; se igenom; sikta på; tolka
envelopper charmera; dupera; fånga; förtrolla begränsa; besegla; binda fast; binda om; dölja; frasa; förpacka; försegla; inkapsla; innesluta; inskränka; inveckla; kamouflera; linda in; omringa; omsvepa; packa; packa in; skyla; slå in; svepa in; svepa runt
mettre en état d'arrestation arrestera; fånga; gripa
pincer fånga; gripa; ta fast gripa om; hålla fast; hålla i; klämma; klämma fast; krama; nypa; pressa; pressa ut; spela på stränger; trycka hårt; trycka ut
piquer ertappa; fånga bita; egga; festa; fira; fräta på; förarga; gnaga; gå och tigga; injicera; irritera; knycka; knycka bort; nypa; rafsa åt sig; raspa; reta; riva; rycka; rycka till sig; skära; smickra; sno; snylta; sticka; stinga; stjäla; störa; söndersmula; ta ifrån; tigga; uppväcka; väcka till liv
prendre arrestera; fatta; fånga; greppa; gripa; ta; ta fast absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; begynna; belägga; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; föredra; förövra; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
prendre au piège fånga; gripa; ta fast
priser fånga dra up i näsan; föreslå; föreställa
reconquérir fånga få tillbaka; hitta igen; vinna tillbaka; återfå; återta; återvinna
regagner fånga få tillbaka; vinna tillbaka; återfå; återta; återvinna
reprendre fånga annullera; banna; behärska; börja om; förbättra; hitta igen; hålla tillbaka; klandra; läxa upp; sätta rätt; ta upp tråden; tillrättavisa; upphäva; återkalla; återstarta; återuppta
retenir fånga; väcka uppmärksamhet avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; återhålla
s'accrocher à fånga; greppa; ta fatta tag i; gripa tag i; ta tag i
s'emparer de fånga; gripa; ta fast angripa; belägga; fatta; få tag i; förvärva; förövra; gripa; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta fasta på; ta i besittning
saisir arrestera; fånga; greppa; gripa; ta; ta fast angripa; begripa; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga på vägen; förstå; greppa; gripa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
se cramponner à fånga; greppa; ta klamra sig fast; klänga sig fast
suprendre à ertappa; fånga
surprendre ertappa; fånga få känslan; förbluffa; förvåna; medge; överraska; överrumpla
écrouer arrestera; fånga; gripa

Synonyms for "fånga":


Wiktionary Translations for fånga:

fånga
verb
 1. Prendre à une trappe, à un piège ou à quelque chose de semblable.
 2. s’emparer d’un être vivant ou d’une chose.
 3. Prendre vivement, rapidement, délibérément, avec vigueur.

Cross Translation:
FromToVia
fånga attraper catch — to intercept an object in the air etc. (jump)
fånga saisir seize — grab
fånga choper erwischen — jemanden oder etwas in die Hand, in die Gewalt, zu fassen bekommen, festhalten
fånga capturer; attraper fangen — jemanden seiner Freiheit berauben
fånga attraper; saisir haschenjemanden, etwas haschen: jemanden, etwas [im Auftrag von jemandem] fangen

Related Translations for fånga