Swedish

Detailed Translations for förändring from Swedish to French

förändring:

förändring [-en] noun

 1. förändring (mutation; utveckling; förvandling; modifiering)
  la modification; le changement; la mutation; l'altération
 2. förändring (ändring)
  le changement; la transformation; la conversion; la métamorphose; l'échange; le remaniement; l'alternance; le développement; la modification
 3. förändring (vändpunkt; kris)
 4. förändring (vändning)
  le changement; le revirement; le volte-face; le changement de cap; le renversement; le retournement
 5. förändring (ständig förändring; omlopp)
  le fondant; l'agent de fusion

Translation Matrix for förändring:

NounRelated TranslationsOther Translations
agent de fusion förändring; omlopp; ständig förändring
alternance förändring; ändring avstickare; förvandling; omvändelse; växel
altération förvandling; förändring; modifiering; mutation; omväxling; utveckling blekhet; böjelse; modifikation; perversion; rättelse; ändring; ändringsförslag
changement förvandling; förändring; modifiering; mutation; omväxling; utveckling; vändning; ändring avlösning; avstickare; byta till; byte; bytning utav; böjelse; ersättande; ersättning; formförändring; förvandling; metamorfos; modifikation; ombyte; omvändelse; omväxling; rättelse; transformering; utbyte; variation; växel; växling; ändring; ändringsförslag; överflyttning; övergång
changement de cap förändring; vändning sväng
conversion förändring; ändring avlösning; avstickare; byte; bytning utav; ersättande; ersättning; förenkling; förvandling; konvertering; ombyte; omräkning; omvandling; omvändelse; omväxling; transformering; utbyte; växling
développement förändring; ändring bildning; civilserad; effekt; framsteg; fullvuxet tillstånd; följd; gå upp i skala; högkonjunktur; konsekvens; mognad; själskultur; tillväxt; utveckling; utvecklingstid; växt
fondant förändring; omlopp; ständig förändring flytmedel; fondant; sockerglasyr; sockermassa
modification förvandling; förändring; modifiering; mutation; omväxling; utveckling; ändring formförändring; förvandling; metamorfos; modifikation; omvändelse; redigering; transformering; ändring
mutation förvandling; förändring; modifiering; mutation; omväxling; utveckling förflyttning; transfer; ändring; överflyttning; överföring; övergång
métamorphose förändring; ändring formförändring; förvandling; metamorfos; transformering
point culminant förändring; kris; vändpunkt bergskrön; bergstopp; fjälltopp; höjdpunkt; höjdpunkten; klimax; krön; kulmination; spets; topp
remaniement förändring; ändring formförändring; förvandling; metamorfos; nytt utkast; omorganisation; returväxel; revidering; revision; transformering; återinkallning
renversement förändring; vändning dra ner; helvändning; omstörtning; omvälvning; omvändning; omväxling; rotation; sväng; u-sväng; vändning
retournement förändring; vändning helvändning; omvändning; rotation; sväng; u-sväng; vändning
revirement förändring; vändning böjelse; kurvning; omväxling; sväng
transformation förändring; ändring formförändring; förnyelse; förvandling; innovation; metamorfos; nydaning; nyhet; nyskapande; ombildning; omdaning; omformning; omskapande; omvandling; omvändelse; reform; transformering; återupprättande
volte-face förändring; vändning sväng
échange förändring; ändring affärer; avlösning; byta; byte; byteshandel; bythandel idkande; bytning utav; ersättande; ersättning; förvandling; handel; kommers; marknad; ombyte; omvändelse; omväxling; utbyte; växel; växla; växla om till; växling

Synonyms for "förändring":


Wiktionary Translations for förändring:

förändring
noun
 1. action de passer, il peut avoir pour complément celui ou ceux qui passent, ou le lieu par où passe l'agent de cette action.
 2. action de transformer.

Cross Translation:
FromToVia
förändring évolution; mutation; modification; changement change — the process of becoming different
förändring nouveauté Neuerungneue Veränderung
förändring changement Veränderung — Vorgang des verändern
förändring changement Wandel — Veränderung; Übergang von einem Zustand zu einem anderen

Related Translations for förändring