Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. förflyttning:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for förflyttning from Swedish to French

förflyttning:

förflyttning [-en] noun

  1. förflyttning (rörelse)
    la motricité; la locomotion; la marche; le déplacement; le mouvement; la propulsion
  2. förflyttning (överföring; transfer)
    le virement; le transfert; la transmission; la mutation

Translation Matrix for förflyttning:

NounRelated TranslationsOther Translations
déplacement förflyttning; rörelse avstickare; frist; försening; förvandling; lagt på annan plats; omkastning; omslag; omvändelse; rörelse; senareläggande; transport; uppskjutande; uppskjutning; ändring; överflyttning
locomotion förflyttning; rörelse rörelse
marche förflyttning; rörelse bana; full fart; full rulle; genomresande; kapplöpning; kringirrande; lopp; marsch; pinne på stege; rörelse; steg; stätta; trappa över staket o. dyl.; trappsteg; vandrande
motricité förflyttning; rörelse
mouvement förflyttning; rörelse avdrift; gest; rörelse; ström; strömning
mutation förflyttning; transfer; överföring förvandling; förändring; modifiering; mutation; omväxling; utveckling; ändring; överflyttning; övergång
propulsion förflyttning; rörelse drivkraft; energi; fart; framdrivande kraft; framdrivningskraft; framåt drivande; initiativ; kläm; kraft; kör mekanism; motor; stagnation; stockning; uppmuntran
transfert förflyttning; transfer; överföring avstickare; byte; dataöverföring; frist; försening; lagt på annan plats; omstigning; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning; växla om till; överföra; överföring
transmission förflyttning; transfer; överföring kraftöverföring; transmission
virement förflyttning; transfer; överföring bankgiro; giro; kurvning; slänga ut; uppåtgående slag; uppåtsving; överföring
OtherRelated TranslationsOther Translations
mouvement förflytting; manöver; rörelse

Synonyms for "förflyttning":


Wiktionary Translations for förflyttning:


Cross Translation:
FromToVia
förflyttning locomotion Fortbewegung — Entfernung, Weiterkommen von einem Punkt aus
förflyttning translation translation — math, physics: motion without deformation or rotation
förflyttning transport transport — act of transporting