Swedish

Detailed Translations for förgå from Swedish to French

förgå:

förgå verb (förgår, förgick, förgått)

 1. förgå (minska; krympa; blekna; avta)
  décliner; réduire; diminuer; se restreindre; baisser; amoindrir; régresser; décroître
  • décliner verb (décline, déclines, déclinons, déclinez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • régresser verb (régresse, régresses, régressons, régressez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
 2. förgå (passera; ske; gå förbi; hända)
  expirer; se passer; passer; parvenir; réussir; se terminer par; se terminer; descendre; aboutir; terminer; aboutir à; atterrir; se retrouver; atteindre; stopper; prendre fin; aborder; arriver; finir; s'arrêter; s'achever; s'écouler; arriver à; parvenir à; tomber dans
  • expirer verb (expire, expires, expirons, expirez, )
  • se passer verb
  • passer verb (passe, passes, passons, passez, )
  • parvenir verb (parviens, parvient, parvenons, parvenez, )
  • réussir verb (réussis, réussit, réussissons, réussissez, )
  • descendre verb (descends, descend, descendons, descendez, )
  • aboutir verb (aboutis, aboutit, aboutissons, aboutissez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • aboutir à verb
  • atterrir verb (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • atteindre verb (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • aborder verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • s'arrêter verb
  • s'achever verb
  • s'écouler verb
  • arriver à verb

Conjugations for förgå:

presens
 1. förgår
 2. förgår
 3. förgår
 4. förgår
 5. förgår
 6. förgår
imperfekt
 1. förgick
 2. förgick
 3. förgick
 4. förgick
 5. förgick
 6. förgick
framtid 1
 1. kommer att förgå
 2. kommer att förgå
 3. kommer att förgå
 4. kommer att förgå
 5. kommer att förgå
 6. kommer att förgå
framtid 2
 1. skall förgå
 2. skall förgå
 3. skall förgå
 4. skall förgå
 5. skall förgå
 6. skall förgå
conditional
 1. skulle förgå
 2. skulle förgå
 3. skulle förgå
 4. skulle förgå
 5. skulle förgå
 6. skulle förgå
perfekt particip
 1. har förgått
 2. har förgått
 3. har förgått
 4. har förgått
 5. har förgått
 6. har förgått
imperfekt particip
 1. hade förgått
 2. hade förgått
 3. hade förgått
 4. hade förgått
 5. hade förgått
 6. hade förgått
blandad
 1. förgå!
 2. förgå!
 3. förgången
 4. förgående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förgå:

NounRelated TranslationsOther Translations
arriver händelse; ta plats
diminuer utmattande; utsliten
décroître dö undan
s'arrêter komma till stillastånd
se passer händelse; ta plats
VerbRelated TranslationsOther Translations
aborder förgå; gå förbi; hända; passera; ske anropa; avancera; avsluta; föra på tal; föreslå; förtöja; gå ombord; göra ett förslag; kalla på; närma sig; ropa; ropa till; skrika; skrika åt; sluta vid; ta upp; ta upp ett ämne; ta upp något; ventilera något; äntra
aboutir förgå; gå förbi; hända; passera; ske
aboutir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske arta sig; avsluta; ha till följd; komma fram till; leda till; resultera i; sluta; sluta med; sluta vid; upphöra; vara på väg mot; visa sig att
amoindrir avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; förfalla; förmindra; gå ner; göra mindre; korta in; krympa; minska; reducera; sjunka; skrumpna
arriver förgå; gå förbi; hända; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; blåsa över; finnas; fullborda; få känslan; förekomma; gå förbi; hända; hända någon; inträffa; komma fort; komma fram; komma kvick; kungöra; lägga sig; råka ske; ske; sluta; synas; upphöra; uppträda; utföra; uträtta; överkommande
arriver à förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ge; klara av; komma till saken; ; räcka; sluta vid; sträcka; utföra; uträtta
atteindre förgå; gå förbi; hända; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; bekymra; beröra; förtjäna; ge; ha till följd; leda till; ; resultera i; räcka; råka; röra; sluta vid; sträcka; träffa; vinna
atterrir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; landa på flygplats; sluta vid; åka ner
baisser avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; dämpa; fördunkla; förfalla; förmindra; försämras; gå ner; göra mindre; kasta; korta in; krympa; minska; reducera; sjunka; skymma; slänga; sänka; ta ned
descendre förgå; gå förbi; hända; passera; ske avfyra skott mot; avrätta; avspisa någon; bli färdig; bli lägre; bli mindre; bära ner; döda; förödmjuka; glida av; glida ner; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; ha ihjäl; hämta ner; häröra från; kliva av; kliva ned; klättra ner; komma ifrån; komma ner; krympa; köra ner; landa; lyfta ner; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; nerstiga; sjunka; skjuta ned; skjuta ner; skjuta på; sticka ned; stiga ner; sänka; sänkas; sätta lägre; ta ned; ta ner; verkställa dödsdom
diminuer avta; blekna; förgå; krympa; minska använda sparsamt; avkorta; avta; bli mindre; förfalla; förkorta; förmindra; gå ner; gå utför; göra mindre; inkorta; kasta; klippa av; korta av; korta in; korta ner; krympa; krympa tillbaka; minska; reducera; sjunka; skrumpna; slänga; sänka
décliner avta; blekna; förgå; krympa; minska avböja; avta; böja; böja grammatiskt; deklinera; förfalla; försämras; gå ner; konjugera; minska; neka; neka blankt; refusera; sjunka
décroître avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; kasta; korta in; krympa; krympa tillbaka; minska; sjunka; skrumpna; slänga; sänka
expirer förgå; gå förbi; hända; passera; ske andas ut; avsluta; förfalla; gå ut; löpa ut; sluta med; upphöra
finir förgå; gå förbi; hända; passera; ske använda upp; avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; runda av; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
parvenir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ejakulera; få det gjort; få det ur världen; göra klart; komma; slutföra; utföra; uträtta; vara framgångsrik
parvenir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske förtjäna; utföra; uträtta; vinna
passer förgå; gå förbi; hända; passera; ske besöka; dela ut; dra till; förse; genomkorsa; gå förbi; gå igenom; gå över; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; passera; resa igenom; räcka; segla förbi; skicka; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
prendre fin förgå; gå förbi; hända; passera; ske avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut
réduire avta; blekna; förgå; krympa; minska använda sparsamt; avkorta; avta; bli mindre; dölja; förfalla; förkorta; förmindra; gå ner; gå utför; göra mindre; inkorta; klippa av; koka in; korta av; korta in; korta ner; krympa; minimera; minska; reducera; räkna om; sjunka; sänka; tjockna
régresser avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; ge upp; krympa; lämna in
réussir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; bestämma sig; blomma; blomstra; fixa; frodas; få det gjort; få det ur världen; klara; klara av; komma till högkonjunktur; orka; orka med; passera; uppfiffa; utföra; uträtta; vara framgångsrik
s'achever förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ro
s'arrêter förgå; gå förbi; hända; passera; ske avstanna; bli stående; dröja sig kvar; falla stil; släntra; stå stilla; tystna
s'écouler förgå; gå förbi; hända; passera; ske fly; flykta; flyta; forsa; rinna; rinna bort; strömma; strömma ner; ösa ner; ösregna
se passer förgå; gå förbi; hända; passera; ske finnas; förekomma; ha plats; hända; inträffa; ske; uppträda
se restreindre avta; blekna; förgå; krympa; minska förmindra; reducera
se retrouver förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; sluta; sluta vid; upphöra
se terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ett slut; sluta med
se terminer par förgå; gå förbi; hända; passera; ske
stopper förgå; gå förbi; hända; passera; ske ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; motarbeta; skjuta upp; stanna; stoppa
terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; föra till ett slut; göra i ordning; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; sluta; ta kål på
tomber dans förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; sluta; sluta vid; upphöra
OtherRelated TranslationsOther Translations
s'écouler komma; strömma ut

Synonyms for "förgå":