Swedish

Detailed Translations for förklara from Swedish to French

förklara:

förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)

 1. förklara (berätta; återberätta; skildra; beskriva; rapportera)
  dire; écrire; expliquer; raconter; faire le compte rendu de; apprendre; décrire; caractériser; définir; interpréter
  • dire verb (dis, dit, disons, dites, )
  • écrire verb (écris, écrit, écrivons, écrivez, )
  • expliquer verb (explique, expliques, expliquons, expliquez, )
  • raconter verb (raconte, racontes, racontons, racontez, )
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • caractériser verb (caractérise, caractérises, caractérisons, caractérisez, )
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • interpréter verb (interprète, interprètes, interprétons, interprétez, )
 2. förklara
  clarifier; expliquer; élucider; éclaircir; commenter
  • clarifier verb (clarifie, clarifies, clarifions, clarifiez, )
  • expliquer verb (explique, expliques, expliquons, expliquez, )
  • élucider verb
  • éclaircir verb (éclaircis, éclaircit, éclaircissons, éclaircissez, )
  • commenter verb (commente, commentes, commentons, commentez, )
 3. förklara
  suggérer; faire allusion
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
 4. förklara (utarbeta)
  élaborer; détailler; résoudre; calculer
  • élaborer verb (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • détailler verb (détaille, détailles, détaillons, détaillez, )
  • résoudre verb (résous, résout, résolvons, résolvez, )
  • calculer verb (calcule, calcules, calculons, calculez, )
 5. förklara (demonstera; visa)
  démontrer; avancer; argumenter
  • démontrer verb (démontre, démontres, démontrons, démontrez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • argumenter verb (argumente, argumentes, argumentons, argumentez, )
 6. förklara (betyga; tillkännagiva)
  déclarer; témoigner; attester
  • déclarer verb (déclare, déclares, déclarons, déclarez, )
  • témoigner verb (témoigne, témoignes, témoignons, témoignez, )
  • attester verb (atteste, attestes, attestons, attestez, )
 7. förklara (göra sin åsikt hörd)
  annoncer; donner son opinion
  • annoncer verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
 8. förklara (parafrasera; översätta)
  paraphraser
  • paraphraser verb (paraphrase, paraphrases, paraphrasons, paraphrasez, )
 9. förklara (klargöra; göra tydligt)
  expliquer; éclaircir; faire comprendre
  • expliquer verb (explique, expliques, expliquons, expliquez, )
  • éclaircir verb (éclaircis, éclaircit, éclaircissons, éclaircissez, )
 10. förklara (klarna upp; upplysa; klarna; ljusna)

Conjugations for förklara:

presens
 1. förklarar
 2. förklarar
 3. förklarar
 4. förklarar
 5. förklarar
 6. förklarar
imperfekt
 1. förklarade
 2. förklarade
 3. förklarade
 4. förklarade
 5. förklarade
 6. förklarade
framtid 1
 1. kommer att förklara
 2. kommer att förklara
 3. kommer att förklara
 4. kommer att förklara
 5. kommer att förklara
 6. kommer att förklara
framtid 2
 1. skall förklara
 2. skall förklara
 3. skall förklara
 4. skall förklara
 5. skall förklara
 6. skall förklara
conditional
 1. skulle förklara
 2. skulle förklara
 3. skulle förklara
 4. skulle förklara
 5. skulle förklara
 6. skulle förklara
perfekt particip
 1. har förklarat
 2. har förklarat
 3. har förklarat
 4. har förklarat
 5. har förklarat
 6. har förklarat
imperfekt particip
 1. hade förklarat
 2. hade förklarat
 3. hade förklarat
 4. hade förklarat
 5. hade förklarat
 6. hade förklarat
blandad
 1. förklara!
 2. förklara!
 3. förklarad
 4. förklarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förklara:

NounRelated TranslationsOther Translations
avancer trycka framåt
VerbRelated TranslationsOther Translations
annoncer förklara; göra sin åsikt hörd anmäla; annonsera; avisera; deklarera; förkunna; förkunna offentligt; förlägga; ge ut; göra bekant; göra känt; informera; kungöra; meddela; offentliggöra; proklamera; publicera; påbjuda; rapportera; reportera; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage; tillkännage namn; upplysa; utbasunera
apprendre berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bibringa; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; praktisera; studera; träna; undervisa; upptäcka; utbilda; utfinna; yppa; öva
argumenter demonstera; förklara; visa debatera; debattera; diskutera; gräla; kivas; låtsas; resonera; råka i gräl; tvista
attester betyga; förklara; tillkännagiva belägga; bevisa; demonstrera; låtsas; verifiera; vittna
avancer demonstera; förklara; visa anta; arbeta sig fram; avancera; befordra; befordras; befrämja; bli befordrad; dra in pengar; driva framåt; flytta framåt; flytta upp; fortsätta; frambringa; framdriva; framlägga; frammarschera; framrycka; framställa; föra på tal; förbättra; föreslå; föreställa; förutsätta; ge uttryck åt; gå framåt; gå vidare; göra ett förslag; göra framsteg; introducera; kämpa sig fram; låtsas; nominera; närma sig; postulera; presentera; pressa sig fram; påskynda; ta det längre; ta upp; tjäna pengar; tolka; trycka framåt; träda framåt; utvecklas; åka vidare
calculer förklara; utarbeta beräkna; estimera; inberäkna; inkludera; kalkylera; räkna med; uppskatta
caractériser berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; beteckna; definiera; karakterisera; känneteckna; utmärka
clarifier förklara belysa; förklara något; klargöra
commenter förklara belysa; illustrera; kasta ljus över; klargöra; kommentera
dire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; konversera; pladdra; prata; rapportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
donner son opinion förklara; göra sin åsikt hörd
déclarer betyga; förklara; tillkännagiva anmäla sig; avge; deklarera; förtulla bagage; informera; låtsas; meddela; notera; reportera; skriva in sig; skriva ner; upge; vittna
décrire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; framställa; karakterisera; skildra; teckna; utmärka
définir berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; tydligt definiera; utmärka
démontrer demonstera; förklara; visa belägga; bevisa; bevittna; demonstrera; intyga; vara vittne till; verifiera; visa vad du menar
détailler förklara; utarbeta beskriva närmare; definiera; detaljera; precisera; specificera
expliquer berätta; beskriva; förklara; göra tydligt; klargöra; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara något; illustrera; kasta ljus över; klargöra
faire allusion förklara anspela på
faire comprendre förklara; göra tydligt; klargöra
faire le compte rendu de berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta informera; meddela; reportera
interpréter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; förkroppsliga; förstå; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tolka; transkribera; uppträda; översätta
paraphraser förklara; parafrasera; översätta
raconter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; informera; konversera; meddela; pladdra; prata; rapportera; reportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
résoudre förklara; utarbeta avkoda; dechiffrera; erfara; få reda på; klara upp; komma på; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; smälta; upplösa
s'éclaircir förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa
se dégager förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa komma loss
suggérer förklara diktera; fria; föreslå; föreställa; inge; inspirera; proponera; väcka förslag om
témoigner betyga; förklara; tillkännagiva låtsas; vittna
éclaircir förklara; göra tydligt; klargöra belysa; förklara något; glesa ut; göra ljus; illustrera; kasta ljus över; klargöra; klarna; lindra; ljusna; lysa; lysa på; lysa upp; lätta; tunna ut
écrire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; klottra; korrespondera; skildra; skriva; skriva ner; skriva tillbaka; teckna; upphålla en brevväxling
élaborer förklara; utarbeta designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna
élucider förklara

Synonyms for "förklara":


Wiktionary Translations for förklara:

förklara
Cross Translation:
FromToVia
förklara déclaration declaration — act or process of declaring
förklara élucider; expliquer elucidate — make clear
förklara expliquer explain — report
förklara déclarer verklaren — een officieel standpunt uitspreken
förklara expliquer verklaren — duidelijk maken
förklara expliquer erklären(transitiv) jemandem etwas lehrend beschreiben, erläutern, verlautbaren; auf eine Ursache zurückführen
förklara déclarer; donner erklären(transitiv) etwas (offiziell) verkünden
förklara expliquer erläutern — etwas lehrend umschreiben

Related Translations for förklara