Summary


Swedish

Detailed Translations for förlägga from Swedish to French

förlägga:

förlägga verb (förlägger, förlade, förlagt)

 1. förlägga (publicera; ge ut)
  publier; émettre; annoncer; divulguer; rendre public; montrer; proclamer; communiquer
  • publier verb (publie, publies, publions, publiez, )
  • émettre verb (émets, émet, émettons, émettez, )
  • annoncer verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • divulguer verb (divulgue, divulgues, divulguons, divulguez, )
  • montrer verb (montre, montres, montrons, montrez, )
  • proclamer verb (proclame, proclames, proclamons, proclamez, )
  • communiquer verb (communique, communiques, communiquons, communiquez, )
 2. förlägga (stationera)
  placer; poster; stationner; mettre; déposer; poser
  • placer verb (place, places, plaçons, placez, )
  • poster verb (poste, postes, postons, postez, )
  • stationner verb (stationne, stationnes, stationnons, stationnez, )
  • mettre verb (mets, met, mettons, mettez, )
  • déposer verb (dépose, déposes, déposons, déposez, )
  • poser verb (pose, poses, posons, posez, )
 3. förlägga (publicera; utge; offentliggöra)
  publier; éditer; lancer
  • publier verb (publie, publies, publions, publiez, )
  • éditer verb (édite, édites, éditons, éditez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )

Conjugations for förlägga:

presens
 1. förlägger
 2. förlägger
 3. förlägger
 4. förlägger
 5. förlägger
 6. förlägger
imperfekt
 1. förlade
 2. förlade
 3. förlade
 4. förlade
 5. förlade
 6. förlade
framtid 1
 1. kommer att förlägga
 2. kommer att förlägga
 3. kommer att förlägga
 4. kommer att förlägga
 5. kommer att förlägga
 6. kommer att förlägga
framtid 2
 1. skall förlägga
 2. skall förlägga
 3. skall förlägga
 4. skall förlägga
 5. skall förlägga
 6. skall förlägga
conditional
 1. skulle förlägga
 2. skulle förlägga
 3. skulle förlägga
 4. skulle förlägga
 5. skulle förlägga
 6. skulle förlägga
perfekt particip
 1. har förlagt
 2. har förlagt
 3. har förlagt
 4. har förlagt
 5. har förlagt
 6. har förlagt
imperfekt particip
 1. hade förlagt
 2. hade förlagt
 3. hade förlagt
 4. hade förlagt
 5. hade förlagt
 6. hade förlagt
blandad
 1. förlägg!
 2. förlägg!
 3. förlagd
 4. förläggande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förlägga:

NounRelated TranslationsOther Translations
lancer kräkas upp
poster reklamaffisch
VerbRelated TranslationsOther Translations
annoncer förlägga; ge ut; publicera anmäla; annonsera; avisera; deklarera; förklara; förkunna; förkunna offentligt; göra bekant; göra känt; göra sin åsikt hörd; informera; kungöra; meddela; offentliggöra; proklamera; påbjuda; rapportera; reportera; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage; tillkännage namn; upplysa; utbasunera
communiquer förlägga; ge ut; publicera berätta; förorena; ge uttryck åt; göra känt; göra uppmärksam på; hålla ett tal; infektera; informera; kommunicera; meddela; prata; rapportera; reportera; smitta; tala; tillkännage; tolka; upplösas i varandra
divulguer förlägga; ge ut; publicera ange; avslöja; göra allmänt känt; skvallra; tjalla
déposer förlägga; stationera avsända; avsätta; deponera; frånta; ge; ge upp; insätta; insättning; kapitulera; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nedlägga; placera; skicka; ställa; sända; sätta; sätta ned; sätta ner; ta ned; ta ner; utvisa; överlämna; överlämna sig; överräcka
lancer förlägga; offentliggöra; publicera; utge anordna; anta; arrangera; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; ordna; organisera; postulera; proklamera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp
mettre förlägga; stationera anlägga; dra till; fastbinda; fastknyta; fästa; klä sig; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga på; låtsa; montera; orsaka; placera; servera; slå på; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; sätta på; ta ned; ta ner; utdela; utspisa; öka
montrer förlägga; ge ut; publicera belägga; bevisa; bevittna; demonstrera; dra uppmärksamhet till; frambringa; förevisa; indikera; intyga; komma fram med; lysa upp; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; producera; ställa ut; sätta fingret på; sätta fram för visning; ta fram; utställa; vara vittne till; verifiera; visa; visa fram; visa ut; visa vad du menar
placer förlägga; stationera anvisa; bekläda; bestämma; bevara; investera; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; odla; placera; planta; plantera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
poser förlägga; stationera fästa vid; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; placera; påpeka; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
poster förlägga; stationera posta; skicka; sända
proclamer förlägga; ge ut; publicera deklarera; förkunna; förkunna offentligt; göra bekant; kungöra; offentliggöra; proklamera; påbjuda; ropa ut; sprida ett budskap; tillkännage; tillkännage namn; utbasunera
publier förlägga; ge ut; offentliggöra; publicera; utge anslå; avslöja; göra bekant; göra känt; informera; lancera; offentliggöra; publicera; släppa; upplysa
rendre public förlägga; ge ut; publicera avslöja; offentliggöra; publicera
stationner förlägga; stationera lägga; lägga ner; parkera; placera; ställa; sätta; sätta ner
éditer förlägga; offentliggöra; publicera; utge
émettre förlägga; ge ut; publicera avsända; eftersända; emittera; skicka; skicka vidare till; stråla ut; sända; sända ut; utsända

Synonyms for "förlägga":


Wiktionary Translations for förlägga:


Cross Translation:
FromToVia
förlägga égarer misplace — to put something somewhere and then forget its location