Swedish

Detailed Translations for förnya from Swedish to French

förnya:

förnya verb (förnyar, förnyade, förnyat)

 1. förnya (pånytt föda; väckas till nytt liv)
  régénérer; refaire; transformer; recréer
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • refaire verb (refais, refait, refaisons, refaites, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • recréer verb (recrée, recrées, recréons, recréez, )
 2. förnya (renovera; upprusta)
  restaurer; rénover; régénérer; revitaliser; renouveler; rafraîchir; retaper; enjoliver; arranger; remettre en bon état; rajuster; remettre à neuf
  • restaurer verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • revitaliser verb (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rafraîchir verb (rafraîchis, rafraîchit, rafraîchissons, rafraîchissez, )
  • retaper verb (retape, retapes, retapons, retapez, )
  • enjoliver verb (enjolive, enjolives, enjolivons, enjolivez, )
  • arranger verb (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • rajuster verb (rajuste, rajustes, rajustons, rajustez, )
 3. förnya
  régénérer; refaire; recréer; transformer en
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • refaire verb (refais, refait, refaisons, refaites, )
  • recréer verb (recrée, recrées, recréons, recréez, )
 4. förnya (renovera; återställa; rusta upp)
  renouveler; rénover; remettre en état; changer; se substituer à
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
 5. förnya (förbättra; bli bättre)
  améliorer; perfectionner; aller mieux; revitaliser; régénérer; renouer; renouveler; rénover
  • améliorer verb (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
  • perfectionner verb (perfectionne, perfectionnes, perfectionnons, perfectionnez, )
  • revitaliser verb (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • renouer verb (renoue, renoues, renouons, renouez, )
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
 6. förnya (göra ny igen; återuppliva)
  renouveler; rafraîchir; rénover; régénérer; revitaliser
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rafraîchir verb (rafraîchis, rafraîchit, rafraîchissons, rafraîchissez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • revitaliser verb (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
 7. förnya (göra om; förändra)
  recommencer; refaire
  • recommencer verb (recommence, recommences, recommençons, recommencez, )
  • refaire verb (refais, refait, refaisons, refaites, )
 8. förnya (återställa; renovera)
  reconstituer; renouveler; rénover; restaurer; remettre en état
  • reconstituer verb (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • restaurer verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )

Conjugations for förnya:

presens
 1. förnyar
 2. förnyar
 3. förnyar
 4. förnyar
 5. förnyar
 6. förnyar
imperfekt
 1. förnyade
 2. förnyade
 3. förnyade
 4. förnyade
 5. förnyade
 6. förnyade
framtid 1
 1. kommer att förnya
 2. kommer att förnya
 3. kommer att förnya
 4. kommer att förnya
 5. kommer att förnya
 6. kommer att förnya
framtid 2
 1. skall förnya
 2. skall förnya
 3. skall förnya
 4. skall förnya
 5. skall förnya
 6. skall förnya
conditional
 1. skulle förnya
 2. skulle förnya
 3. skulle förnya
 4. skulle förnya
 5. skulle förnya
 6. skulle förnya
perfekt particip
 1. har förnyat
 2. har förnyat
 3. har förnyat
 4. har förnyat
 5. har förnyat
 6. har förnyat
imperfekt particip
 1. hade förnyat
 2. hade förnyat
 3. hade förnyat
 4. hade förnyat
 5. hade förnyat
 6. hade förnyat
blandad
 1. förnya!
 2. förnya!
 3. förnyad
 4. förnyande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förnya:

NounRelated TranslationsOther Translations
enjoliver klä upp sig
VerbRelated TranslationsOther Translations
aller mieux bli bättre; förbättra; förnya få det bättre; förbättra sitt liv
améliorer bli bättre; förbättra; förnya bättra på; få ihop; föra framåt; förbättra; förädla; göra fullständig; komplettera; perfektionera; samla; samla in; sätta rätt
arranger förnya; renovera; upprusta anordna; arrangera; fixa; forma; förlika; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; modellera; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; samordna; se till; skapa; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till med; ställa till rätta; återställa
changer förnya; renovera; rusta upp; återställa blanda till; byta; byta om; byta ut; böja; ersätta; flytta; förändra; göra om; konvertera; mixa; modifiera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; utbyta; utväxla; vända; växla; växla om; ändra
enjoliver förnya; renovera; upprusta dekorera; pryda; smycka; utsmycka
perfectionner bli bättre; förbättra; förnya bättra på; förbättra; förädla; göra fullständig; komplettera; mörda; perfektionera; sätta rätt
rafraîchir förnya; göra ny igen; renovera; upprusta; återuppliva avlösa; befria; bli kall; bli kallare; friska upp; fräscha upp; förfriska; göra glad; kallna; klä upp; kyla av; kylas av; lindra; lugna; lungna ner sig; lätta; muntra upp; pigga upp; släcka törst; svalna; svalna av; uppfriska; uppliva; uppmuntra; väcka till liv
rajuster förnya; renovera; upprusta forma; modellera; skapa
recommencer förnya; förändra; göra om
reconstituer förnya; renovera; återställa godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; restaurera; återställa
recréer förnya; pånytt föda; väckas till nytt liv
refaire förnya; förändra; göra om; pånytt föda; väckas till nytt liv börja om; ta upp tråden; återstarta; återuppta
remettre en bon état förnya; renovera; upprusta
remettre en état förnya; renovera; rusta upp; återställa godgöra; iståndsätta; laga; nyskapa; renovera; reparera; restaurera; återställa
remettre à neuf förnya; renovera; upprusta
renouer bli bättre; förbättra; förnya börja om; återstarta; återuppta
renouveler bli bättre; förbättra; förnya; göra ny igen; renovera; rusta upp; upprusta; återställa; återuppliva börja om; ersätta; friska upp; förfriska; godgöra; iståndsätta; laga; reparera; uppfriska; uppliva; väcka till liv; växla; återstarta; återställa; återuppta
restaurer förnya; renovera; upprusta; återställa godgöra; iståndsätta; laga; nyskapa; renovera; reparera; restaurera; ångra; återställa
retaper förnya; renovera; upprusta avancera; befordras; bli befordrad; renovera; retuschera; sanera
revitaliser bli bättre; förbättra; förnya; göra ny igen; renovera; upprusta; återuppliva börja om; återstarta; återuppta
régénérer bli bättre; förbättra; förnya; göra ny igen; pånytt föda; renovera; upprusta; väckas till nytt liv; återuppliva börja om; revidera; ändra; återstarta; återuppta
rénover bli bättre; förbättra; förnya; göra ny igen; renovera; rusta upp; upprusta; återställa; återuppliva ersätta; godgöra; iståndsätta; laga; nyskapa; ombyggnad; renovera; reparera; restaurera; sanera; växla; återställa
se substituer à förnya; renovera; rusta upp; återställa ersätta; växla
transformer förnya; pånytt föda; väckas till nytt liv bringa tillbaka; bygga om; byta; byta strömstyrka; byta ut; flytta; förarbeta; förvandla; förvränga ord; förändra; göra det mindre; göra om; konvertera; modifiera; ombyggnad; omforma; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; omvända; revidera; transformera; transmogrifi; vända sig; växla; ändra
transformer en förnya

Synonyms for "förnya":


Wiktionary Translations for förnya:


Cross Translation:
FromToVia
förnya renouveler renew — to make new again