Swedish

Detailed Translations for fly from Swedish to French

fly:

fly verb (flyr, flydde, flytt)

 1. fly (flykta)
  fuir; couler; s'enfuir; s'écouler
  • fuir verb (fuis, fuit, fuyons, fuyez, )
  • couler verb (coule, coules, coulons, coulez, )
  • s'enfuir verb
  • s'écouler verb
 2. fly (springa; löpa; ila; ränna)
  courir; faire de la course; sprinter; se ruer; se précipiter; filer; galoper
  • courir verb (cours, court, courons, courez, )
  • sprinter verb (sprinte, sprintes, sprintons, sprintez, )
  • se ruer verb
  • filer verb (file, files, filons, filez, )
  • galoper verb (galope, galopes, galopons, galopez, )
 3. fly (springa bort; rymma; smita)
  échapper; se sauver; filer; esquiver; se tirer; ficher le camp; s'enfuir; déserter; s'en aller; s'échapper; s'évader; décamper; déguerpir; échapper à
  • échapper verb (échappe, échappes, échappons, échappez, )
  • se sauver verb
  • filer verb (file, files, filons, filez, )
  • esquiver verb (esquive, esquives, esquivons, esquivez, )
  • se tirer verb
  • s'enfuir verb
  • déserter verb (déserte, désertes, désertons, désertez, )
  • s'en aller verb
  • s'évader verb
  • décamper verb (décampe, décampes, décampons, décampez, )
  • déguerpir verb (déguerpis, déguerpit, déguerpissons, déguerpissez, )
 4. fly
  échapper; s'enfuir; se sauver
  • échapper verb (échappe, échappes, échappons, échappez, )
  • s'enfuir verb
  • se sauver verb
 5. fly (komma undan; bryta sig loss)
  fuir; filer; partir en courant; ficher le camp; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader; lever l'ancre
  • fuir verb (fuis, fuit, fuyons, fuyez, )
  • filer verb (file, files, filons, filez, )
  • s'enfuir verb
  • s'évader verb
 6. fly (fly undan)
  fuir; s'enfuir
  • fuir verb (fuis, fuit, fuyons, fuyez, )
  • s'enfuir verb

Conjugations for fly:

presens
 1. flyr
 2. flyr
 3. flyr
 4. flyr
 5. flyr
 6. flyr
imperfekt
 1. flydde
 2. flydde
 3. flydde
 4. flydde
 5. flydde
 6. flydde
framtid 1
 1. kommer att fly
 2. kommer att fly
 3. kommer att fly
 4. kommer att fly
 5. kommer att fly
 6. kommer att fly
framtid 2
 1. skall fly
 2. skall fly
 3. skall fly
 4. skall fly
 5. skall fly
 6. skall fly
conditional
 1. skulle fly
 2. skulle fly
 3. skulle fly
 4. skulle fly
 5. skulle fly
 6. skulle fly
perfekt particip
 1. har flytt
 2. har flytt
 3. har flytt
 4. har flytt
 5. har flytt
 6. har flytt
imperfekt particip
 1. hade flytt
 2. hade flytt
 3. hade flytt
 4. hade flytt
 5. hade flytt
 6. hade flytt
blandad
 1. fly!
 2. fly!
 3. flydd
 4. flyande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fly:

NounRelated TranslationsOther Translations
couler bortflytande; bortrinnande
sprinter joggare; kortdistanslöpare; springare; sprinter
VerbRelated TranslationsOther Translations
couler fly; flykta avföra; droppa; drypa; flyta; forsa; galvanisera; gå nedförsbacke; gå under; kasta; läcka bort; rinna; rinna bort; sjunka; slänga; strömma; strömma ner; ösa ner; ösregna
courir fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; gallopera; hasta; jaga; kila; knuffas; köra fort; lopp; skutta; skynda; springa; springa i kapp; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
décamper fly; rymma; smita; springa bort avresa; bege sig iväg; dra; fara åt helvete; försvinna; segla bort; stick; sticka
déguerpir fly; rymma; smita; springa bort sparka av; sparka bort
déserter fly; rymma; smita; springa bort desertera; desertera från armén; lägga av; rymma hemifrån; sluta
esquiver fly; rymma; smita; springa bort desertera; desertera från armén; undvika
faire de la course fly; ila; löpa; ränna; springa gallopera; lopp; springa; springa i kapp
ficher le camp bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort dra; dra åt helvete; fara åt helvete; försvinna; hastigt dra iväg; hastigt kila iväg; kila i väg; komma undan; rusa i väg; schappa; smita bort; springa bort; springa i väg; stick; störta sig i väg
filer bryta sig loss; fly; ila; komma undan; löpa; rymma; ränna; smita; springa; springa bort brumma; följa efter; försvinna; gallopera; hasta; hastigt dra iväg; hastigt kila iväg; kila; komma undan; löpa; rusa i väg; rymma hemifrån; schappa; skugga; skutta; skynda; skynda iväg; smita bort; springa; springa bort; springa i väg; störta sig i väg; surra
fuir bryta sig loss; fly; fly undan; flykta; komma undan bryta ut; desertera; desertera från armén; komma undan; rusa i väg; rymma hemifrån; slita sig lös; springa i väg; störta sig i väg; svänga undan; undvika
galoper fly; ila; löpa; ränna; springa gallopera; hasta; kila; skutta; skynda; springa
lever l'ancre bryta sig loss; fly; komma undan avsegla; försvinna; hastigt dra iväg; hissa segel; schappa; segla
partir en courant bryta sig loss; fly; komma undan rusa i väg; skynda iväg; springa i väg; störta sig i väg
réussir à sortir bryta sig loss; fly; komma undan komma bort
s'en aller fly; rymma; smita; springa bort avgå; avgå ifrån; avresa; avstå från; bryta upp; desertera; desertera från armén; dra; fara åt helvete; försvinna; gå bort; gå iväg; lämna; resa iväg; segla bort; stick; åka iväg
s'enfuir bryta sig loss; fly; fly undan; flykta; komma undan; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; rymma hemifrån; skynda iväg; slita sig lös; svänga undan; undvika; åka bort
s'échapper bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; förbise; glida; ha uppsikt över; halka; rymma hemifrån; slita sig lös; svänga undan; titta ut över; undvika; överse med; övervaka
s'écouler fly; flykta flyta; forsa; förgå; gå förbi; hända; passera; rinna; rinna bort; ske; strömma; strömma ner; ösa ner; ösregna
s'évader bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; komma undan; slita sig lös; svänga undan; undvika
se précipiter fly; ila; löpa; ränna; springa anfalla; angripa; attackera; belägra; brådska; driva; försöka; hasta; ila; kasta sig; rusa; rusa inpå; skynda; skynda på; sporra; storma; storma inpå
se ruer fly; ila; löpa; ränna; springa anfalla; angripa; attackera; belägra; storma
se sauver fly; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; prata sig ur; slita sig lös; svänga undan; undvika; åka bort
se tirer fly; rymma; smita; springa bort desertera; desertera från armén; komma undan; smita bort; springa bort
sprinter fly; ila; löpa; ränna; springa gallopera; springa; spurta
échapper fly; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; glida; halka; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara bakom
échapper à fly; rymma; smita; springa bort bryta ut; desertera; desertera från armén; försvinna; förtala sig; glida; glömma; halka; hastigt dra iväg; hålla sig undan ifrån; schappa; slita sig lös; släppa ut; svänga undan; undvika
OtherRelated TranslationsOther Translations
s'écouler komma; strömma ut

Synonyms for "fly":


Wiktionary Translations for fly:


Cross Translation:
FromToVia
fly échapper escape — to get free
fly → s'enfuir flee — to run away; to escape
fly fuir; échapper flee — to escape from
fly fuir; enfuir fliehen — schnelles verlassen eines Ortes beispielsweise aufgrund befürchteter Gefahr

Related Translations for fly