Swedish

Detailed Translations for främja from Swedish to French

främja:

främja verb (främjar, främjade, främjat)

 1. främja (uppmuntra; stimulera; ingiva mod)
  encourager; inciter; applaudir; animer; exciter; activer; attiser; ranimer; acclamer; stimuler; aviver; aiguillonner; ovationner; tisonner; exciter à
  • encourager verb (encourage, encourages, encourageons, encouragez, )
  • inciter verb (incite, incites, incitons, incitez, )
  • applaudir verb (applaudis, applaudit, applaudissons, applaudissez, )
  • animer verb (anime, animes, animons, animez, )
  • exciter verb (excite, excites, excitons, excitez, )
  • activer verb (active, actives, activons, activez, )
  • attiser verb (attise, attises, attisons, attisez, )
  • ranimer verb (ranime, ranimes, ranimons, ranimez, )
  • acclamer verb (acclame, acclames, acclamons, acclamez, )
  • stimuler verb (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • aviver verb (avive, avives, avivons, avivez, )
  • aiguillonner verb (aiguillonne, aiguillonnes, aiguillonnons, aiguillonnez, )
  • ovationner verb (ovationne, ovationnes, ovationnons, ovationnez, )
  • tisonner verb (tisonne, tisonnes, tisonnons, tisonnez, )
  • exciter à verb

Conjugations for främja:

presens
 1. främjar
 2. främjar
 3. främjar
 4. främjar
 5. främjar
 6. främjar
imperfekt
 1. främjade
 2. främjade
 3. främjade
 4. främjade
 5. främjade
 6. främjade
framtid 1
 1. kommer att främja
 2. kommer att främja
 3. kommer att främja
 4. kommer att främja
 5. kommer att främja
 6. kommer att främja
framtid 2
 1. skall främja
 2. skall främja
 3. skall främja
 4. skall främja
 5. skall främja
 6. skall främja
conditional
 1. skulle främja
 2. skulle främja
 3. skulle främja
 4. skulle främja
 5. skulle främja
 6. skulle främja
perfekt particip
 1. har främjat
 2. har främjat
 3. har främjat
 4. har främjat
 5. har främjat
 6. har främjat
imperfekt particip
 1. hade främjat
 2. hade främjat
 3. hade främjat
 4. hade främjat
 5. hade främjat
 6. hade främjat
blandad
 1. främja!
 2. främja!
 3. främjad
 4. främjande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for främja:

NounRelated TranslationsOther Translations
exciter motivation
inciter motivation
stimuler motivation
VerbRelated TranslationsOther Translations
acclamer främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra applådera; inspirera; jubbla; klappa händerna; stimulera; uppmuntra
activer främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra accelerera; aktivera; begynna; blåsa; blåsa upp; börja; driva på; fläkta; initiera; introducera någon; motivera; motivera någon; peta; påbörja; påskynda; röra; röra om; skjuta på; sköta elden; starta; stimulera; sätta igång; underblåsa; uppmana; uppmuntra
aiguillonner främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra driva på; egga; fortsätta; gå vidare; hetsa; jaga på; köra vidare; motivera; piska på; röra om; skynda på; sköta elden; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
animer främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; basera på; driva på; inge; inspirera; motivera; motivera någon; påskynda; ruska någon vaken; skjuta på; stimulera; uppmana; uppmuntra; återuppliva; återuppväcka
applaudir främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra applådera; inspirera; jubbla; klappa händerna; stimulera; uppmuntra
attiser främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa; blåsa upp; driva på; egga upp; fläkta; kärna; motivera någon; peta; påskynda; riva upp; ruska någon vaken; räfsa ihop; röra; röra om; skaka om; skjuta på; skrapa ihop; sköta elden; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra; uppröra
aviver främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; blåsa upp; egga upp; motivera; röra om; sköta elden; underblåsa; uppmuntra; återuppliva; återuppväcka
encourager främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa upp; driva på; fortsätta; gå vidare; heja på; köra vidare; motivera; motivera någon; peppa; stimulera; tränga på; underblåsa; uppmana; uppmuntra
exciter främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra agna; blåsa upp; driva; driva på; egga; egga upp; locka; motivera; påskynda; röra om; skjuta på; sköta elden; sporra; stimulera; tända; underblåsa; upphetsa; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
exciter à främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa upp; egga upp; peta; röra; underblåsa
inciter främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra agna; driva på; egga; fortsätta; gå vidare; köra vidare; locka; motivera; motivera någon; påskynda; ruska någon vaken; röra om; skjuta på; sköta elden; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
ovationner främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra inspirera; stimulera; uppmuntra
ranimer främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; blåsa; blåsa upp; fläkta; förfriska; hämta sig; komma på fötter igen; motivera någon; riva upp; räfsa ihop; röra om; skrapa ihop; sköta elden; stimulera; tillfriskna; underblåsa; uppfriska; uppmuntra; återuppliva; återuppväcka
stimuler främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; basera på; blåsa; driva; driva på; egga; egga upp; fläkta; fortsätta; gå vidare; inge; inspirera; köra vidare; motivera; motivera någon; ruska någon vaken; röra om; sköta elden; sporra; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
tisonner främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa; blåsa upp; fläkta; påskynda; röra om; skjuta på; sköta elden; underblåsa
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
activer aktivera

Synonyms for "främja":


Wiktionary Translations for främja:


Cross Translation:
FromToVia
främja appuyer; assister; aider; alimenter; avancer; promouvoir fördern — jemanden beim Vorankommen unterstützen; zum Erfolg verhelfen