Swedish

Detailed Translations for gå förbi from Swedish to French

gå förbi:

gå förbi verb (går förbi, gick förbi, gått förbi)

 1. gå förbi (passera; gå igenom)
  passer; dépasser; passer devant; rejoindre; rattraper; doubler
  • passer verb (passe, passes, passons, passez, )
  • dépasser verb (dépasse, dépasses, dépassons, dépassez, )
  • rejoindre verb (rejoins, rejoint, rejoignons, rejoignez, )
  • rattraper verb (rattrape, rattrapes, rattrapons, rattrapez, )
  • doubler verb (double, doubles, doublons, doublez, )
 2. gå förbi (passera; ske; förgå; hända)
  expirer; se passer; passer; parvenir; réussir; se terminer par; se terminer; descendre; aboutir; terminer; aboutir à; atterrir; se retrouver; atteindre; stopper; prendre fin; aborder; arriver; finir; s'arrêter; s'achever; s'écouler; arriver à; parvenir à; tomber dans
  • expirer verb (expire, expires, expirons, expirez, )
  • se passer verb
  • passer verb (passe, passes, passons, passez, )
  • parvenir verb (parviens, parvient, parvenons, parvenez, )
  • réussir verb (réussis, réussit, réussissons, réussissez, )
  • descendre verb (descends, descend, descendons, descendez, )
  • aboutir verb (aboutis, aboutit, aboutissons, aboutissez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • aboutir à verb
  • atterrir verb (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • atteindre verb (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • aborder verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • s'arrêter verb
  • s'achever verb
  • s'écouler verb
  • arriver à verb
 3. gå förbi (genomgå met båt)
  traverser; traverser en bateau
  • traverser verb (traverse, traverses, traversons, traversez, )
 4. gå förbi (blåsa över; lägga sig)
  être apporté par le vent; arriver
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
 5. gå förbi

Conjugations for gå förbi:

presens
 1. går förbi
 2. går förbi
 3. går förbi
 4. går förbi
 5. går förbi
 6. går förbi
imperfekt
 1. gick förbi
 2. gick förbi
 3. gick förbi
 4. gick förbi
 5. gick förbi
 6. gick förbi
framtid 1
 1. kommer att gå förbi
 2. kommer att gå förbi
 3. kommer att gå förbi
 4. kommer att gå förbi
 5. kommer att gå förbi
 6. kommer att gå förbi
framtid 2
 1. skall gå förbi
 2. skall gå förbi
 3. skall gå förbi
 4. skall gå förbi
 5. skall gå förbi
 6. skall gå förbi
conditional
 1. skulle gå förbi
 2. skulle gå förbi
 3. skulle gå förbi
 4. skulle gå förbi
 5. skulle gå förbi
 6. skulle gå förbi
perfekt particip
 1. har gått förbi
 2. har gått förbi
 3. har gått förbi
 4. har gått förbi
 5. har gått förbi
 6. har gått förbi
imperfekt particip
 1. hade gått förbi
 2. hade gått förbi
 3. hade gått förbi
 4. hade gått förbi
 5. hade gått förbi
 6. hade gått förbi
blandad
 1. gå förbi!
 2. gå förbi
 3. gående förbi
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for gå förbi:

NounRelated TranslationsOther Translations
arriver händelse; ta plats
s'arrêter komma till stillastånd
se passer händelse; ta plats
VerbRelated TranslationsOther Translations
aborder förgå; gå förbi; hända; passera; ske anropa; avancera; avsluta; föra på tal; föreslå; förtöja; gå ombord; göra ett förslag; kalla på; närma sig; ropa; ropa till; skrika; skrika åt; sluta vid; ta upp; ta upp ett ämne; ta upp något; ventilera något; äntra
aboutir förgå; gå förbi; hända; passera; ske
aboutir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske arta sig; avsluta; ha till följd; komma fram till; leda till; resultera i; sluta; sluta med; sluta vid; upphöra; vara på väg mot; visa sig att
arriver blåsa över; förgå; gå förbi; hända; lägga sig; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; finnas; fullborda; få känslan; förekomma; hända; hända någon; inträffa; komma fort; komma fram; komma kvick; kungöra; råka ske; ske; sluta; synas; upphöra; uppträda; utföra; uträtta; överkommande
arriver à förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ge; klara av; komma till saken; ; räcka; sluta vid; sträcka; utföra; uträtta
atteindre förgå; gå förbi; hända; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; bekymra; beröra; förtjäna; ge; ha till följd; leda till; ; resultera i; räcka; råka; röra; sluta vid; sträcka; träffa; vinna
atterrir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; landa på flygplats; sluta vid; åka ner
descendre förgå; gå förbi; hända; passera; ske avfyra skott mot; avrätta; avspisa någon; bli färdig; bli lägre; bli mindre; bära ner; döda; förödmjuka; glida av; glida ner; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; ha ihjäl; hämta ner; häröra från; kliva av; kliva ned; klättra ner; komma ifrån; komma ner; krympa; köra ner; landa; lyfta ner; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; nerstiga; sjunka; skjuta ned; skjuta ner; skjuta på; sticka ned; stiga ner; sänka; sänkas; sätta lägre; ta ned; ta ner; verkställa dödsdom
doubler gå förbi; gå igenom; passera dubblera; fördubbla; gå om; gå om en klass; kasta om; kringgå; segla förbi; synkronisera
dépasser gå förbi; gå igenom; passera bjuda över; stiga; stiga över; växa ur; överskjuta; överskrida; överstiga; överträffa
expirer förgå; gå förbi; hända; passera; ske andas ut; avsluta; förfalla; gå ut; löpa ut; sluta med; upphöra
finir förgå; gå förbi; hända; passera; ske använda upp; avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; runda av; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
parvenir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ejakulera; få det gjort; få det ur världen; göra klart; komma; slutföra; utföra; uträtta; vara framgångsrik
parvenir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske förtjäna; utföra; uträtta; vinna
passer förgå; gå förbi; gå igenom; hända; passera; ske besöka; dela ut; dra till; förse; genomkorsa; gå över; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; resa igenom; räcka; segla förbi; skicka; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
passer devant gå förbi; gå igenom; passera
prendre fin förgå; gå förbi; hända; passera; ske avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut
rattraper gå förbi; gå igenom; passera hinna ifatt; hinna ikapp; komma ifatt med; upphinna; vinna
rejoindre gå förbi; gå igenom; passera komma ifatt med; vinna
réussir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; bestämma sig; blomma; blomstra; fixa; frodas; få det gjort; få det ur världen; klara; klara av; komma till högkonjunktur; orka; orka med; passera; uppfiffa; utföra; uträtta; vara framgångsrik
s'achever förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ro
s'arrêter förgå; gå förbi; hända; passera; ske avstanna; bli stående; dröja sig kvar; falla stil; släntra; stå stilla; tystna
s'écouler förgå; gå förbi; hända; passera; ske fly; flykta; flyta; forsa; rinna; rinna bort; strömma; strömma ner; ösa ner; ösregna
se croiser gå förbi
se passer förgå; gå förbi; hända; passera; ske finnas; förekomma; ha plats; hända; inträffa; ske; uppträda
se retrouver förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; sluta; sluta vid; upphöra
se terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ett slut; sluta med
se terminer par förgå; gå förbi; hända; passera; ske
stopper förgå; gå förbi; hända; passera; ske ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; motarbeta; skjuta upp; stanna; stoppa
terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; föra till ett slut; göra i ordning; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; sluta; ta kål på
tomber dans förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; sluta; sluta vid; upphöra
traverser genomgå met båt; gå förbi flyga igenom; fördraga; genomkorsa; gå över; komma igenom; korsa; kryssa; lida; lovera; luffa; passera; resa igenom; resa omkring; stagvända; tåla; uthärda; åka igenom
traverser en bateau genomgå met båt; gå förbi
être apporté par le vent blåsa över; gå förbi; lägga sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
s'écouler komma; strömma ut

Synonyms for "gå förbi":


Related Translations for gå förbi