Swedish

Detailed Translations for gömma from Swedish to French

gömma:

gömma verb (gömmer, gömmde, gömmt)

 1. gömma
  se cacher; protéger; s'abriter; se mettre à l'abri
  • se cacher verb
  • protéger verb (protège, protèges, protégeons, protégez, )
  • s'abriter verb
 2. gömma (dölja)
  dissimuler
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
 3. gömma (dölja; skyla; undertrycka)
  cacher; camoufler; taire; déguiser; abriter; dissimuler; omettre; mettre en sûreté; détenir; receler; retenir; voiler; farder
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
 4. gömma (dölja; avskärma; förtäcka)
  cacher; camoufler; déguiser; mettre en sûreté; abriter; dissimuler; détenir; omettre; receler; retenir; voiler; farder; celer; se taire de quelque chose
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
  • celer verb (cèle, cèles, celons, celez, )
 5. gömma (ge tillflykt; skydda)
 6. gömma (gömma sig)

Conjugations for gömma:

presens
 1. gömmer
 2. gömmer
 3. gömmer
 4. gömmer
 5. gömmer
 6. gömmer
imperfekt
 1. gömmde
 2. gömmde
 3. gömmde
 4. gömmde
 5. gömmde
 6. gömmde
framtid 1
 1. kommer att gömma
 2. kommer att gömma
 3. kommer att gömma
 4. kommer att gömma
 5. kommer att gömma
 6. kommer att gömma
framtid 2
 1. skall gömma
 2. skall gömma
 3. skall gömma
 4. skall gömma
 5. skall gömma
 6. skall gömma
conditional
 1. skulle gömma
 2. skulle gömma
 3. skulle gömma
 4. skulle gömma
 5. skulle gömma
 6. skulle gömma
perfekt particip
 1. har gömmt
 2. har gömmt
 3. har gömmt
 4. har gömmt
 5. har gömmt
 6. har gömmt
imperfekt particip
 1. hade gömmt
 2. hade gömmt
 3. hade gömmt
 4. hade gömmt
 5. hade gömmt
 6. hade gömmt
blandad
 1. gömm!
 2. gömm!
 3. gömmrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

gömma

 1. gömma (lager; förrad; cacheminne)

Translation Matrix for gömma:

NounRelated TranslationsOther Translations
dépôt arsenal; avlämnande; boiler mätare; deposition; depå; förvaringsplats; förvaringsrum; förvaringsutrymme; gödsel; inlåning; insättning; introduktion; kontingent; lager; lager möjligheter; lagerrum; lagerutrymme; leverans; lämna över hoss; magasin; penningförsändelse; presentation; remissa; remittering; skafferi; skit; transportförvaring; tyghus; utlämnande; vappenkammare; visthusbod; överlämnande; överlämning
VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; beskydda; bevara; förse med alarmsystem; ge skydd; hysa; skydda; täcka; vakta
cacher avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; bevara; dölja; dölja känslor; förse med alarmsystem; förtränga känslor; förtäcka; gömma undan; kamouflera; putta iväg; skydda; skyla; vakta
camoufler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka dölja; förkläda sig; förtäcka; kamouflera; skyla
celer avskärma; dölja; förtäcka; gömma dölja
dissimuler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; beslöja; dölja; förkläda; förse med alarmsystem; kamouflera; skyla
déguiser avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka beslöja; byta kläder; dölja; förkläda; förkläda sig; förtäcka; förvränga ord; kamouflera; klä om; skyla
détenir avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka fångsla; hålla fast; hålla fången; kvarhålla; sätta i fängelse
farder avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka beslöja; dölja; förkläda; kamouflera; klä upp; maskera sig; måla sig; sminka sig
mettre en sûreté avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; bevara; bärga; förse med alarmsystem; rädda; skydda; vakta
omettre avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka hoppa över; negligera; slå över; utelämna; utesluta
protéger gömma alarmera; behandla nedlåtande; beskydda; bevaka; bevara; förse med alarmsystem; gynna; hålla vakt över; skydda; täcka; understödja; vakta; övervaka
receler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka alarmera; förse med alarmsystem; handla med stöldgods
retenir avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka avhålla från; avhålla sig; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; fånga; fångsla; gälla; hindra; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
s'abriter ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda
se cacher ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda gömma sig
se mettre à l'abri ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda
se réfugier ge tillflykt; gömma; skydda
se taire de quelque chose avskärma; dölja; förtäcka; gömma dölja
taire dölja; gömma; skyla; undertrycka dölja
voiler avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; kamouflera; skyla
OtherRelated TranslationsOther Translations
cacher bestryka; klä; täcka
dépôt cacheminne; förrad; gömma; lager

Synonyms for "gömma":


Wiktionary Translations for gömma:

gömma
verb
 1. mettre (une personne ou une chose) en un lieu où on ne peut pas la voir, la découvrir.

Cross Translation:
FromToVia
gömma enterrer bury — hide or conceal as if by covering with earth
gömma dissimuler; cacher; masquer hide — (transitive)
gömma se cacher hide — (intransitive)
gömma cachette Versteck — Ort, Stelle, wo man sich oder etwas vor anderen verbergen kann
gömma cacher verstecken — sich oder jemand anderen oder etwas an einen Ort bringen, der anderen nicht bekannt ist, wo man nicht gesehen wird

Related Translations for gömma