Swedish

Detailed Translations for ge from Swedish to French

ge:

ge verb (ger, gav, givit)

 1. ge (överlämna; överräcka)
  donner; rendre; remettre; offrir; transmettre; déposer; présenter; déléguer; porter; livrer; faire circuler; tendre quelque chose à quelqu'un; passer quelque chose à quelqu'un
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • rendre verb (rends, rend, rendons, rendez, )
  • remettre verb (remets, remet, remettons, remettez, )
  • offrir verb (offre, offres, offrons, offrez, )
  • transmettre verb (transmets, transmet, transmettons, transmettez, )
  • déposer verb (dépose, déposes, déposons, déposez, )
  • présenter verb (présente, présentes, présentons, présentez, )
  • déléguer verb (délègue, délègues, déléguons, déléguez, )
  • porter verb (porte, portes, portons, portez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
 2. ge (överlämna; leverera; lämna ut; lämna över)
  fournir; apporter; livrer; porter à domicile; distribuer à domicile; distribuer; livrer à domicile
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • apporter verb (apporte, apportes, apportons, apportez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
  • distribuer verb (distribue, distribues, distribuons, distribuez, )
 3. ge (sträcka; ; räcka)
  atteindre; arriver à; aller jusqu'à
  • atteindre verb (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • arriver à verb
 4. ge (donera; skänka)
  donner; gratifier; faire un don; accorder; privilégier; verser; faire présent de; favoriser; avantager
  • donner verb (donne, donnes, donnons, donnez, )
  • gratifier verb (gratifie, gratifies, gratifions, gratifiez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • privilégier verb (privilégie, privilégies, privilégions, privilégiez, )
  • verser verb (verse, verses, versons, versez, )
  • favoriser verb (favorise, favorises, favorisons, favorisez, )
  • avantager verb (avantage, avantages, avantageons, avantagez, )
 5. ge (leverera)
  fournir; remettre; offrir; livrer
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • remettre verb (remets, remet, remettons, remettez, )
  • offrir verb (offre, offres, offrons, offrez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )

Conjugations for ge:

presens
 1. ger
 2. ger
 3. ger
 4. ger
 5. ger
 6. ger
imperfekt
 1. gav
 2. gav
 3. gav
 4. gav
 5. gav
 6. gav
framtid 1
 1. kommer att ge
 2. kommer att ge
 3. kommer att ge
 4. kommer att ge
 5. kommer att ge
 6. kommer att ge
framtid 2
 1. skall ge
 2. skall ge
 3. skall ge
 4. skall ge
 5. skall ge
 6. skall ge
conditional
 1. skulle ge
 2. skulle ge
 3. skulle ge
 4. skulle ge
 5. skulle ge
 6. skulle ge
perfekt particip
 1. har givit
 2. har givit
 3. har givit
 4. har givit
 5. har givit
 6. har givit
imperfekt particip
 1. hade givit
 2. hade givit
 3. hade givit
 4. hade givit
 5. hade givit
 6. hade givit
blandad
 1. ge!
 2. ge!
 3. given
 4. givande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ge:

NounRelated TranslationsOther Translations
donner ge bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
accorder donera; ge; skänka auktorisera; avstämma; avstå; avträda; bemyndiga; bevilja; foga sig; förlika; försona; justera; komma överens om; rätta sig efter; ställa in; tilldela; tillåta; uppge; utlämna; överge
aller jusqu'à ge; ; räcka; sträcka
apporter ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bidraga; bli bättre; bringa; bära upp; förbättra; leda upp; leverera; lämna; medverka; skicka; ta; ta med
arriver à ge; ; räcka; sträcka avsluta; förgå; gå förbi; hända; klara av; komma till saken; passera; ske; sluta vid; utföra; uträtta
atteindre ge; ; räcka; sträcka ankomma; anlända; avsluta; bekymra; beröra; förgå; förtjäna; gå förbi; ha till följd; hända; leda till; ; passera; resultera i; råka; röra; ske; sluta vid; träffa; vinna
avantager donera; ge; skänka gynna; priviligiera; understödja
distribuer ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna betala ut; dela ut; distribuera; fördela; förse; leverera; lämna över; remittera pengar; skaffa; skicka runt; tillföra; tillåta
distribuer à domicile ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna beordra; hemleverera
donner donera; ge; skänka; överlämna; överräcka anmäla sig; avge; deklarera; dela ut; erbjuda; förse; ge bort; gifta bort; leverera; lämna över; räcka; räcka fram; skicka; skriva in sig; tilldela; tillfoga; tillföra; tillhandhålla; tillåta; upge
déléguer ge; överlämna; överräcka befullmäktiga; delegera; förordna; lasta över på någon annan; lämna åt någon annan; tilldela
déposer ge; överlämna; överräcka avsända; avsätta; deponera; frånta; förlägga; ge upp; insätta; insättning; kapitulera; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nedlägga; placera; skicka; stationera; ställa; sända; sätta; sätta ned; sätta ner; ta ned; ta ner; utvisa; överlämna sig
faire circuler ge; överlämna; överräcka dela ut; fördela; ge vidare; skicka runt; skicka vidare; skvallra
faire présent de donera; ge; skänka ge en present
faire un don donera; ge; skänka
favoriser donera; ge; skänka avancera; befodra; befordra; befrämja; föra framåt; förskottera; gynna; hjälpa; puffa; pussa; påskynda; understödja; uppmuntra
fournir ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna avsända; dela ut; distribuera; förse; förskaffa; försörja med; införskaffa; leverera; lämna; lämna över; se till att; servera; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillåta; utdela; utspisa
gratifier donera; ge; skänka begåva; förläna; gynna; understödja; utrusta
livrer ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna; överräcka avkasta; avsända; dela ut; förse; hämta in; inbringa; leverera; lägga fram; lämna; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandhålla; tillåta
livrer à domicile ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna hemleverera; leverera; lämna; skicka
offrir ge; leverera; överlämna; överräcka bjuda på; duka upp; erbjuda; förevisa; ge en present; offerera; presentera; räcka; räcka fram; servera; skicka; skriva ut; traktera; utdela; utspisa; utställa; visa; överräcka
passer quelque chose à quelqu'un ge; överlämna; överräcka
porter ge; överlämna; överräcka anstifta; avsända; bära; bära bort; bära upp; draga; föra; föra bort; förorsaka; ha på sig; orsaka; porta; portera; skicka; släpa; stödja; sända; ta bort; tilldela; tillfoga; understödja; utlösa
porter à domicile ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna hemleverera; leverera; lämna; skicka
privilégier donera; ge; skänka gynna; priviligiera; understödja
présenter ge; överlämna; överräcka demonstrera; duka upp; enrollera; erbjuda; formulera; frasa; fria; föreslå; förevisa; ge uttryck åt; hysa sympati för; introducera; låta värva sig; nominera; presentera; proponera; påmönstra; registrera sig; rekommendera; räcka fram; råda; servera; ställa ut; sympatisera; sätta fram för visning; ta del i; ta upp ett ämne; utdela; utse; utspisa; utställa; uttrycka; visa; väcka förslag om; överräcka
remettre ge; leverera; överlämna; överräcka ajournera; avsända; dela ut; distribuera; efterlämna; ersätta; flytta fram; fylla på; fylla tanken; förse; ge tillbaka; inleverera; komma tillbaka; leverera; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; lämna över; returnera; räcka; skicka; skicka vidare; sända; sätta tillbaka; tillföra; växla; återbetala; återkomma; återställa; återvända; överräcka
rendre ge; överlämna; överräcka beskriva; efterlämna; ge tillbaka; inleverera; kasta upp; kliva av; komma tillbaka; kräkas; lägga av; lämna; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; returnera; spy; tolka; transkribera; återkomma; återvända; översätta
tendre quelque chose à quelqu'un ge; överlämna; överräcka
transmettre ge; överlämna; överräcka eftersända; förorena; ge vidare; hänvisa; infektera; skicka vidare; skicka vidare till; skvallra; smitta; sprida ett budskap; sända vidare; utsprida; utströ; utså; överföra; överföra trådlöst
verser donera; ge; skänka administrera; betala ut; dela ut; deponera; distribuera; dricka; dricka upp; efterskänka; förvalta; ge en present; ge ifrån sig; gjuta; handha; hälla; hälla ned; hälla ut; hälla över; insätta; remittera; remittera pengar; spilla; stänka; sätta in; sätta in på konto; tömma; utgjuta; utöva; återvisa; ösa; ösa ned; översända

Synonyms for "ge":


Wiktionary Translations for ge:

ge
verb
 1. désuet|fr donner.
 2. Faire un don ; transférer, sans rétribution, la propriété d’une chose que l’on posséder ou dont on jouir, à une autre personne.

Cross Translation:
FromToVia
ge distribuer deal — distribute (cards)
ge donner give — transfer the possession of something to someone else
ge passer; donner hand — to give, pass or transmit with the hand
ge exprimer phrase — to express by means of words
ge rapporter; retourner yield — to produce as return
ge retourner yield — to produce as a result
ge offrir schenken — geven
ge donner geven — overdragen van het bezit van iets aan iemand anders
ge taper; entrer; présenter; déposer; remettre eingebenTechnik: einer Maschine, zumeist einer Rechenmaschine, einem Computer oder Automaten, bestimmte Befehle zur Bearbeitung übergeben beziehungsweise bestimmte Daten einarbeiten
ge donner ergeben — zur Folge haben, als Resultat haben
ge donner erteilen — jemandem etwas zukommen lassen
ge donner geben — jemandem etwas reichen bzw. in die Nähe oder Hände legen

Related Translations for ge