Swedish

Detailed Translations for godgöra from Swedish to French

godgöra:

godgöra verb (godgör, godgjorde, godgjort)

 1. godgöra (reparera; återställa; laga; iståndsätta)
  reconstituer; réparer; mettre au point; remettre en état; restaurer; renouveler; dépanner; adapter; rénover; ajuster; pistonner; rapiécer; rétablir; régler; raccommoder; faire un prix d'ami à quelqu'un
  • reconstituer verb (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • réparer verb (répare, répares, réparons, réparez, )
  • restaurer verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • dépanner verb (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • adapter verb (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • ajuster verb (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • pistonner verb (pistonne, pistonnes, pistonnons, pistonnez, )
  • rapiécer verb (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )
  • rétablir verb (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • régler verb (règle, règles, réglons, réglez, )
  • raccommoder verb (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )

Conjugations for godgöra:

presens
 1. godgör
 2. godgör
 3. godgör
 4. godgör
 5. godgör
 6. godgör
imperfekt
 1. godgjorde
 2. godgjorde
 3. godgjorde
 4. godgjorde
 5. godgjorde
 6. godgjorde
framtid 1
 1. kommer att godgöra
 2. kommer att godgöra
 3. kommer att godgöra
 4. kommer att godgöra
 5. kommer att godgöra
 6. kommer att godgöra
framtid 2
 1. skall godgöra
 2. skall godgöra
 3. skall godgöra
 4. skall godgöra
 5. skall godgöra
 6. skall godgöra
conditional
 1. skulle godgöra
 2. skulle godgöra
 3. skulle godgöra
 4. skulle godgöra
 5. skulle godgöra
 6. skulle godgöra
perfekt particip
 1. har godgjort
 2. har godgjort
 3. har godgjort
 4. har godgjort
 5. har godgjort
 6. har godgjort
imperfekt particip
 1. hade godgjort
 2. hade godgjort
 3. hade godgjort
 4. hade godgjort
 5. hade godgjort
 6. hade godgjort
blandad
 1. godgör!
 2. godgör!
 3. godgjord
 4. godgörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for godgöra:

NounRelated TranslationsOther Translations
ajuster fixa; sätta fast sig
VerbRelated TranslationsOther Translations
adapter godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avstämma; bota; justera; laga; lappa; läka; passa in; reparera; skriva om
ajuster godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avstämma; bota; finjustera; gottgöra; justera; laga; lappa; läka; passa in; reparera; skära efter mått; ställa in; ställa till rätta; sy åt; återställa
dépanner godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja; träda i stället för någon
faire un prix d'ami à quelqu'un godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förunna någon något; vara rättvis
mettre au point godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avsluta; avstämma; bota; fokusera; färdigställa; föra till ett slut; justera; laga; lappa; läka; reparera; ställa in; ställa in skärpan
pistonner godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa hjälpa fram
raccommoder godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avstämma; bota; justera; laga; lappa; läka; reparera
rapiécer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; bota; justera; laga; lappa; läka; reparera
reconstituer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förnya; renovera; restaurera; återställa
remettre en état godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förnya; nyskapa; renovera; restaurera; rusta upp; återställa
renouveler godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bättre; börja om; ersätta; friska upp; förbättra; förfriska; förnya; göra ny igen; renovera; rusta upp; uppfriska; uppliva; upprusta; väcka till liv; växla; återstarta; återställa; återuppliva; återuppta
restaurer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förnya; nyskapa; renovera; restaurera; upprusta; ångra; återställa
régler godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avbetala; avstämma; betala; betala av; efterbetala; fixa; friköpa; förlika; försona; göra i ordning; göra upp; hantera; justera; jämna ut; klara upp; klarna upp; slå sig ner; stadga sig; ställa in; tala ut; återköpa; återlösa
rénover godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bättre; ersätta; förbättra; förnya; göra ny igen; nyskapa; ombyggnad; renovera; restaurera; rusta upp; sanera; upprusta; växla; återställa; återuppliva
réparer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; betala för ens fel; bota; fixa; gottgöra; göra bra; hjälpa fram; hjälpa upp; justera; korrigera; laga; lappa; läka; puffa för; reparera; rätta till; skjuta fram; slå sig ner; ställa tillrätta
rétablir godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bra igen; få det bättre; förbättra sitt liv; gottgöra; hitta igen; krya på sig; reparera; ställa till rätta; tillfriskna; återställa