Swedish

Detailed Translations for greppa from Swedish to French

greppa:

greppa verb (grepper, greppte, greppt)

 1. greppa (begripa; förstå; inse; fatta)
  comprendre; saisir; se rendre compte; voir; piger; concevoir; réaliser
  • comprendre verb (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • voir verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • piger verb (pige, piges, pigeons, pigez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
 2. greppa (ta; fånga)
  prendre; attraper; se cramponner à; saisir; clouer; empoigner; coller à; s'accrocher à
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • clouer verb (cloue, cloues, clouons, clouez, )
  • empoigner verb (empoigne, empoignes, empoignons, empoignez, )
  • coller à verb

Conjugations for greppa:

presens
 1. grepper
 2. grepper
 3. grepper
 4. grepper
 5. grepper
 6. grepper
imperfekt
 1. greppte
 2. greppte
 3. greppte
 4. greppte
 5. greppte
 6. greppte
framtid 1
 1. kommer att greppa
 2. kommer att greppa
 3. kommer att greppa
 4. kommer att greppa
 5. kommer att greppa
 6. kommer att greppa
framtid 2
 1. skall greppa
 2. skall greppa
 3. skall greppa
 4. skall greppa
 5. skall greppa
 6. skall greppa
conditional
 1. skulle greppa
 2. skulle greppa
 3. skulle greppa
 4. skulle greppa
 5. skulle greppa
 6. skulle greppa
perfekt particip
 1. har greppt
 2. har greppt
 3. har greppt
 4. har greppt
 5. har greppt
 6. har greppt
imperfekt particip
 1. hade greppt
 2. hade greppt
 3. hade greppt
 4. hade greppt
 5. hade greppt
 6. hade greppt
blandad
 1. grepp!
 2. grepp!
 3. greppt
 4. greppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for greppa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
attraper fånga; greppa; ta driva med; ertappa; fatta; fatta tag i; finna; ; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; gripa; gripa tag i; ha roligt; knycka bort; lägga vantarna på; retas; skaffa sig; skoja; skoja med; ta fast; ta ifrån; ta tag i; tillfångata
clouer fånga; greppa; ta fastklamra; hammra spikar; klamra; nagla; taxera; värdera; värdesätta
coller à fånga; greppa; ta fastklamra; fästa vid; klamra; koppla ihop; länka samman; sätta fast vid
comprendre begripa; fatta; förstå; greppa; inse begränsa; bestå utav; förstå; hysa sympati för; inkludera; inskränka; omfatta; räkna in; räkna med; se igenom; sympatisera; ta upp plats; titta igenom
concevoir begripa; fatta; förstå; greppa; inse bedöma; designa; fatta; förstå; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; konstruera; kreera; planera; se igenom; skapa; skatta; uppfinna; uppskatta
empoigner fånga; greppa; ta fatta tag i; gripa tag i; omsluta med händerna; ta tag i
piger begripa; fatta; förstå; greppa; inse förstå; se igenom; titta igenom
prendre fånga; greppa; ta absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; begynna; belägga; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
réaliser begripa; fatta; förstå; greppa; inse angripa; arbeta; capitalisera; designa; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förtjäna; förverkliga; gripa; göra; hända; inträffa; konstruera; medföra; orsaka; realisera; rikta; skapa; ske; ta fasta på; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
s'accrocher à fånga; greppa; ta fatta tag i; gripa tag i; ta tag i
saisir begripa; fatta; fånga; förstå; greppa; inse; ta angripa; arrestera; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; förstå; gripa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta fast; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
se cramponner à fånga; greppa; ta klamra sig fast; klänga sig fast
se rendre compte begripa; fatta; förstå; greppa; inse fatta; göra klart för sig; inse
voir begripa; fatta; förstå; greppa; inse ana; besiktiga; betrakta; bevittna; bli medveten om; fatta; förstå; gå igenom; göra klart för sig; hitta; inse; kasta en blick på; kontrolera; känna; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; snegla; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; övervara

Synonyms for "greppa":


Wiktionary Translations for greppa:


Cross Translation:
FromToVia
greppa appréhender apprehend — to understand; to recognize
greppa agripper; saisir grasp — to grip
greppa entraver; capter twig — to realise something
greppa empoigner; choper; prendre grapschen — (umgangssprachlich), (transitiv)