Swedish

Detailed Translations for gripa from Swedish to French

gripa:

gripa verb (griper, grep, gripit)

 1. gripa (fånga; ta fast)
  prendre; saisir; entendre; attraper; prendre au piège; pincer; s'emparer de
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • pincer verb (pince, pinces, pinçons, pincez, )
 2. gripa (fatta; fånga)
  capturer; attraper; prendre
  • capturer verb (capture, captures, capturons, capturez, )
  • attraper verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
 3. gripa (arrestera; fånga)
  arrêter; enchaîner; saisir; écrouer; prendre; mettre en état d'arrestation
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • enchaîner verb (enchaîne, enchaînes, enchaînons, enchaînez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • écrouer verb (écroue, écroues, écrouons, écrouez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
 4. gripa (fatta; angripa; ta fasta på)
  obtenir; recevoir; acquérir; gagner; remporter; prendre; saisir; réaliser; usurper; capturer; se saisir de; se rendre maître de; s'emparer de
  • obtenir verb (obtiens, obtient, obtenons, obtenez, )
  • recevoir verb (reçois, reçoit, recevons, recevez, )
  • acquérir verb (acquiers, acquiert, acquérons, acquérez, )
  • gagner verb (gagne, gagnes, gagnons, gagnez, )
  • remporter verb (remporte, remportes, remportons, remportez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • usurper verb (usurpe, usurpes, usurpons, usurpez, )
  • capturer verb (capture, captures, capturons, capturez, )

Conjugations for gripa:

presens
 1. griper
 2. griper
 3. griper
 4. griper
 5. griper
 6. griper
imperfekt
 1. grep
 2. grep
 3. grep
 4. grep
 5. grep
 6. grep
framtid 1
 1. kommer att gripa
 2. kommer att gripa
 3. kommer att gripa
 4. kommer att gripa
 5. kommer att gripa
 6. kommer att gripa
framtid 2
 1. skall gripa
 2. skall gripa
 3. skall gripa
 4. skall gripa
 5. skall gripa
 6. skall gripa
conditional
 1. skulle gripa
 2. skulle gripa
 3. skulle gripa
 4. skulle gripa
 5. skulle gripa
 6. skulle gripa
perfekt particip
 1. har gripit
 2. har gripit
 3. har gripit
 4. har gripit
 5. har gripit
 6. har gripit
imperfekt particip
 1. hade gripit
 2. hade gripit
 3. hade gripit
 4. hade gripit
 5. hade gripit
 6. hade gripit
blandad
 1. grip!
 2. grip!
 3. gripen
 4. gripande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for gripa:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
acquérir angripa; fatta; gripa; ta fasta på erhålla; ; förvärva; inhandla; köpa; köpa upp; lyckats få; ta; uppnå
arrêter arrestera; fånga; gripa avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; föra till ett slut; fördröja; ge upp; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
attraper fatta; fånga; gripa; ta fast driva med; ertappa; fatta; fatta tag i; finna; ; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; greppa; gripa tag i; ha roligt; knycka bort; lägga vantarna på; retas; skaffa sig; skoja; skoja med; ta; ta ifrån; ta tag i; tillfångata
capturer angripa; fatta; fånga; gripa; ta fasta på belägga; fånga in; lyckas få tag på; lägga beslag på; lägga till; spela in; ta i besittning; tillfångata
enchaîner arrestera; fånga; gripa fascinera; fängsla; föra samman; förbinda; förena; handboja; kapa; kedja; kedja fast; koppla ihop; koppla upp; länka; matcha; ordna; rangera; reda ut; råna; sammanfoga; sammanföra; sortera
entendre fånga; gripa; ta fast fatta; förstå; göra klart för sig; höra; höra på; inse; lyssna; lyssna på; lära; mena; se igenom; sikta på; tolka
gagner angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; besegra; erhålla; ; få känslan; förtjäna; förvärva; inbringa; inskränka utgifterna; inspara; lyckas få tag på; lägga beslag på; spara; ta; ta i besittning; tjäna lön; uppnå; vinna; vinna seger; vinna över; överkommande
mettre en état d'arrestation arrestera; fånga; gripa
obtenir angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; erhålla; ; få till dessert; förtjäna; förvärva; inbringa; köpa in; lyckas få tag på; lyckats få; lägga beslag på; ta; ta i besittning; vinna
pincer fånga; gripa; ta fast gripa om; hålla fast; hålla i; klämma; klämma fast; krama; nypa; pressa; pressa ut; spela på stränger; trycka hårt; trycka ut
prendre angripa; arrestera; fatta; fånga; gripa; ta fast; ta fasta på absorbera; acceptera; acceptera en gåva; använda; begynna; belägga; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
prendre au piège fånga; gripa; ta fast
recevoir angripa; fatta; gripa; ta fasta på acceptera; belägga; emotta; erhålla; lyckas få tag på; lyckats få; lägga beslag på; mottaga; ta i besittning; underhålla; välkomna
remporter angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; bära bort; föra bort; inbringa; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta bort; ta i besittning
réaliser angripa; fatta; gripa; ta fasta på arbeta; begripa; capitalisera; designa; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; göra; hända; inse; inträffa; konstruera; medföra; orsaka; realisera; rikta; skapa; ske; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
s'emparer de angripa; fatta; fånga; gripa; ta fast; ta fasta på belägga; få tag i; förvärva; förövra; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning
saisir angripa; arrestera; fatta; fånga; gripa; ta fast; ta fasta på begripa; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; förstå; greppa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
se rendre maître de angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning
se saisir de angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; förvärva; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning
usurper angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; ge sig rätt; lyckas få tag på; lägga beslag på; ockuppera; ta i besittning; tillåta sig
écrouer arrestera; fånga; gripa

Synonyms for "gripa":


Wiktionary Translations for gripa:

gripa
verb
 1. Atteindre en courant, en allant après, ou saisir au passage.
 2. Saisir, mettre en sa main

Cross Translation:
FromToVia
gripa appréhender apprehend — to arrest; to apprehend a criminal
gripa arrêter arrest — to take into legal custody
gripa arrêter; détenir detain — put under custody
gripa empoigner; attraper grab — to make a sudden grasping or clutching motion (at something)
gripa agripper; saisir grasp — to grip
gripa saisir; agripper grip — to take hold
gripa saisir seize — grab
gripa prendre take — to grab with the hands
gripa prendre nemen — iets vastpakken met de handen
gripa prendre betreten — österr., schweizerisch: jemanden bei einer strafbaren Handlung ertappen oder ergreifen
gripa émouvoir bewegenjemanden bewegen: psychisch beeindrucken
gripa appréhender dingfestnur im adverbialen Gebrauch von: jemanden dingfest machen: jemandem die Bewegungsfreiheit nehmen, um ihn einer Gerichtsverhandlung und etwaigen Verurteilung zuführen
gripa saisir ergreifen — etwas in die Hand nehmen und anfassen (auch im übertr. Sinn)
gripa prisonnier ergreifen — jemanden gefangennehmen
gripa empoigner; choper; prendre grapschen — (umgangssprachlich), (transitiv)
gripa attraper; prendre greifen — etwas mit der Hand nehmen, packen, anfassen, festhalten
gripa attraper; saisir haschenjemanden, etwas haschen: jemanden, etwas [im Auftrag von jemandem] fangen
gripa saisir packen — jemanden oder etwas mit den Händen oder Ähnlichem, mit einem Werkzeug ergreifen, anfassen

Related Translations for gripa