Swedish

Detailed Translations for hålla fast from Swedish to French

hålla fast:

hålla fast verb (håller fast, höll fast, hållit fast)

 1. hålla fast
  tenir; emprisonner; détenir; garder; interner; retenir; conserver
  • tenir verb (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • emprisonner verb (emprisonne, emprisonnes, emprisonnons, emprisonnez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
  • interner verb (interne, internes, internons, internez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
 2. hålla fast
  tenir; retenir
  • tenir verb (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
 3. hålla fast (hålla i; gripa om)
  serrer; saisir; coincer; pincer; presser; tordre; comprimer; happer; compresser
  • serrer verb (serre, serres, serrons, serrez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • coincer verb (coince, coinces, coinçons, coincez, )
  • pincer verb (pince, pinces, pinçons, pincez, )
  • presser verb (presse, presses, pressons, pressez, )
  • tordre verb (tords, tord, tordons, tordez, )
  • comprimer verb (comprime, comprimes, comprimons, comprimez, )
  • happer verb (happe, happes, happons, happez, )
  • compresser verb (compresse, compresses, compressons, compressez, )
 4. hålla fast (inte släppa; behålla)
  tenir; retenir; ne pas laisser aller; garder; garder chez soi
  • tenir verb (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )

Conjugations for hålla fast:

presens
 1. håller fast
 2. håller fast
 3. håller fast
 4. håller fast
 5. håller fast
 6. håller fast
imperfekt
 1. höll fast
 2. höll fast
 3. höll fast
 4. höll fast
 5. höll fast
 6. höll fast
framtid 1
 1. kommer att hålla fast
 2. kommer att hålla fast
 3. kommer att hålla fast
 4. kommer att hålla fast
 5. kommer att hålla fast
 6. kommer att hålla fast
framtid 2
 1. skall hålla fast
 2. skall hålla fast
 3. skall hålla fast
 4. skall hålla fast
 5. skall hålla fast
 6. skall hålla fast
conditional
 1. skulle hålla fast
 2. skulle hålla fast
 3. skulle hålla fast
 4. skulle hålla fast
 5. skulle hålla fast
 6. skulle hålla fast
perfekt particip
 1. har hållit fast
 2. har hållit fast
 3. har hållit fast
 4. har hållit fast
 5. har hållit fast
 6. har hållit fast
imperfekt particip
 1. hade hållit fast
 2. hade hållit fast
 3. hade hållit fast
 4. hade hållit fast
 5. hade hållit fast
 6. hade hållit fast
blandad
 1. håll fast!
 2. håll fast!
 3. hållande fast
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hålla fast:

NounRelated TranslationsOther Translations
serrer fast skruvande; ned skruvande
VerbRelated TranslationsOther Translations
coincer gripa om; hålla fast; hålla i klämma; knipsa av; krama; nypa; nypa av; pressa
compresser gripa om; hålla fast; hålla i förkrossa; klämma; komprimera; krama; krossa; nypa; packa; pressa; sammantrycka; spänna fast; trycka ihop
comprimer gripa om; hålla fast; hålla i dra ihop; dra samman; få att dra ihop sig; förkrossa; göra mindre; klämma; komprimera; krama; krossa; minska; nypa; pressa; pressa samman; sammantrycka; snöra in; spänna fast; trycka ihop; trycka in; tränga ihop
conserver hålla fast balsamera; beskydda; bevaka från; bevara; fångsla; förvara; förvara i lag; gälla; hjälpa någon finansiellt; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; lagra; lägga in; marinera; packa; samla; samla ihop; skydda; stå fast; stå kvar; stödja ekonomiskt; sylta; sätta i fängelse; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
détenir hålla fast avskärma; dölja; fångsla; förtäcka; gömma; hålla fången; kvarhålla; skyla; sätta i fängelse; undertrycka
emprisonner hålla fast fångsla; kvarhålla; sätta i fängelse
garder behålla; hålla fast; inte släppa alarmera; avhålla från; beskydda; bevara; fångsla; förse med alarmsystem; förvara; ge akt på; gälla; ha uppsikt över; hindra; hålla ett öga på; hålla fri; hålla ledigt; hålla stånd; hålla vakt; hålla vid; inlägga; lagra; lägga band på; lägga ner; lägga undan; lägga upp; patrullera; placera; reservera; samla på lager; skydda; stå fast; stå kvar; sätta i fängelse; tillse; vakta; vakta över; återhålla; övervaka
garder chez soi behålla; hålla fast; inte släppa hålla kvar hemma
happer gripa om; hålla fast; hålla i
interner hålla fast
ne pas laisser aller behålla; hålla fast; inte släppa
pincer gripa om; hålla fast; hålla i fånga; gripa; klämma; klämma fast; krama; nypa; pressa; pressa ut; spela på stränger; ta fast; trycka hårt; trycka ut
presser gripa om; hålla fast; hålla i accelerera; armbågas; driva; egga upp; följa; genomsöka; hasta; ila; insistera; jaga efter; klämma; klämma fast; knuffas; komprimera; krama; krama ur; nypa; pressa; pressa ut; påskynda; rota; rusa; sammantrycka; skjuta på; skynda; snoka; sporra; stötas; trycka; trycka fast; trycka hårt; trycka ihop; trycka in; trycka på; trycka ut; trängas i en folksamling; vända upp och ned på
retenir behålla; hålla fast; inte släppa avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
saisir gripa om; hålla fast; hålla i angripa; arrestera; begripa; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; förstå; greppa; gripa; gripa tag i; göra klart för sig; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta; ta fast; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
serrer gripa om; hålla fast; hålla i avvända; dra; dra till; fast sammanbinda; fastklämma; försluta; gosa; inklämma; kela; klämma; klämma fast; komprimera; krama; låsa; nypa; omfamna; pressa; sammanbinda; sammantrycka; skruva; skruva fast; skruva ner; skruva till; skruva åt; spänna; spänna fast; stretcha; sträcka; sträcka på sig; stänga till; sätta fast; trycka; trycka fast; trycka hårt; trycka ihop; vrida av; vända bort
tenir behålla; hålla fast; inte släppa besitta; bära; fångsla; ha; hålla; stå ut med; sätta i fängelse; uthärda; äga
tordre gripa om; hålla fast; hålla i baxa; bryta; bända; förvanska; förvrida; förvränga; klämma; krama; lyfta med hävstång; nypa; pressa; rycka; spänna fast; stuka; tvinna ihop; vricka; vrida; vrida ur

Wiktionary Translations for hålla fast:


Cross Translation:
FromToVia
hålla fast adhérer adhere — To be consistent or coherent; to be in accordance; to agree

Related Translations for hålla fast