Swedish

Detailed Translations for hålla tillbaka from Swedish to French

hålla tillbaka:

hålla tillbaka verb (håller tillbaka, höll tillbaka, hållit tillbaka)

 1. hålla tillbaka (hindra; stoppa)
  retenir; empêcher; arrêter; contrecarrer; stopper; dissuader
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • dissuader verb (dissuade, dissuades, dissuadons, dissuadez, )
 2. hålla tillbaka (behärska)
  maîtriser; retirer; apaiser; modérer; dominer; se contenir; se modérer; contraindre; brider; refouler; dompter; baisser de ton; retenir; reprendre; calmer; réprimer
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )
  • apaiser verb (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )
  • modérer verb (modère, modères, modérons, modérez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • contraindre verb (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • brider verb (bride, brides, bridons, bridez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • reprendre verb (reprends, reprend, reprenons, reprenez, )
  • calmer verb (calme, calmes, calmons, calmez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
 3. hålla tillbaka (hålla kontrollen över; undertrycka; krossa; betvinga)
  retenir; réprimer; se retenir; maîtriser; broyer; se maîtriser; se contenir; écraser; dominer; refouler; gouverner; se modérer; dompter; concasser
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • se retenir verb
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • broyer verb (broie, broies, broyons, broyez, )
  • écraser verb (écrase, écrases, écrasons, écrasez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • gouverner verb (gouverne, gouvernes, gouvernons, gouvernez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • concasser verb (concasse, concasses, concassons, concassez, )
 4. hålla tillbaka (avhålla sig; avstå)
  enregister; retenir; mémoriser
  • enregister verb
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • mémoriser verb (mémorise, mémorises, mémorisons, mémorisez, )
 5. hålla tillbaka (dölja; svälja; undertrycka; stänga inne)
  empiler; refouler
  • empiler verb (empile, empiles, empilons, empilez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )

Conjugations for hålla tillbaka:

presens
 1. håller tillbaka
 2. håller tillbaka
 3. håller tillbaka
 4. håller tillbaka
 5. håller tillbaka
 6. håller tillbaka
imperfekt
 1. höll tillbaka
 2. höll tillbaka
 3. höll tillbaka
 4. höll tillbaka
 5. höll tillbaka
 6. höll tillbaka
framtid 1
 1. kommer att hålla tillbaka
 2. kommer att hålla tillbaka
 3. kommer att hålla tillbaka
 4. kommer att hålla tillbaka
 5. kommer att hålla tillbaka
 6. kommer att hålla tillbaka
framtid 2
 1. skall hålla tillbaka
 2. skall hålla tillbaka
 3. skall hålla tillbaka
 4. skall hålla tillbaka
 5. skall hålla tillbaka
 6. skall hålla tillbaka
conditional
 1. skulle hålla tillbaka
 2. skulle hålla tillbaka
 3. skulle hålla tillbaka
 4. skulle hålla tillbaka
 5. skulle hålla tillbaka
 6. skulle hålla tillbaka
perfekt particip
 1. har hållit tillbaka
 2. har hållit tillbaka
 3. har hållit tillbaka
 4. har hållit tillbaka
 5. har hållit tillbaka
 6. har hållit tillbaka
imperfekt particip
 1. hade hållit tillbaka
 2. hade hållit tillbaka
 3. hade hållit tillbaka
 4. hade hållit tillbaka
 5. hade hållit tillbaka
 6. hade hållit tillbaka
blandad
 1. håll tillbaka!
 2. håll tillbaka!
 3. hållande tillbaka
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hålla tillbaka:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
apaiser behärska; hålla tillbaka begränsa; bli kallare; försona sig med; göra upp med; inge ny tillförsikt; inskränka; kylas av; lindra; lugna; lugna ner; svalna; tillfredsställa; trösta; uppmuntra; äta sig mätt
arrêter hindra; hålla tillbaka; stoppa arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hejda; hindra; hämma; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
baisser de ton behärska; hålla tillbaka
brider behärska; hålla tillbaka bromsa; hålla i schack; lägga band på; tygla
broyer betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; förstöra; klippa smått; krossa; mala sönder; pressa sönder; skada; slå i bitar; slå sönder; stampa med foten; stampa sönder; trycka sönder
calmer behärska; hålla tillbaka använda sparsamt; begränsa; inge ny tillförsikt; inskränka; lindra; lugna; lugna ner; tillfredsställa; uppmuntra
concasser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka stampa med foten
contraindre behärska; hålla tillbaka anfalla; angripa; attackera; behärska; bestämma över; driva; forcera; framhäva; framhålla; förmå; förpliktiga; kontrollera; lära; storma; träna; tvinga; uppöva; utbilda
contrecarrer hindra; hålla tillbaka; stoppa begränsa; blockera; förhindra; göra korstecken; göra omöjlig; hindra; hämma; inskränka; motarbeta; omöjliggöra; slå emot vinden
dissuader hindra; hålla tillbaka; stoppa avråda; tvinga på någon sin åsikt; övertala; övertyga
dominer behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bemäktiga; bestämma över; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; ha överhanden; härska; hålla i schack; kommandera; kontrollera; lägga band på; odla; råda; stiga; stiga över; tygla; tämja; underkasta sig; utvecklas; vara rådande; växa; växa upp; överkommande
dompter behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka bromsa; dressera; hålla i schack; kontrollera; lägga band på; lära; tama; träna; tygla; tämja; underkasta sig; uppöva; utbilda; överkommande
empiler dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla; åstadkomma
empêcher hindra; hålla tillbaka; stoppa avvärja; blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; motarbeta; omöjliggöra; parera
enregister avhålla sig; avstå; hålla tillbaka anteckna; enrollera; lista; notera; registrera; skriva ner; värva
gouverner betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka anföra; befalla; bemäktiga; föra befälet över; föra kommando över; förhärska; ge uppdrag; ha överhanden; härska; kommandera; kommendera; leda; råda; vara rådande
maîtriser behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka begränsa; bromsa; dominera; förhärska; ge uppdrag; härska; hålla i schack; inskränka; kommandera; kontrollera; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; tygla; tämja; underkasta sig; överkommande
modérer behärska; hålla tillbaka använda sparsamt; begränsa; dämpa; göra mjukt; inskränka; lindra; lätta; mildra; minska; mjukna; vekna
mémoriser avhålla sig; avstå; hålla tillbaka
refouler behärska; betvinga; dölja; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; stänga inne; svälja; undertrycka behärska; bestämma över; dölja känslor; ebba bort; förtränga känslor; gömma undan; kontrollera; marinera; skjuta bort; sylta; tvinga tillbaka
reprendre behärska; hålla tillbaka annullera; banna; börja om; fånga; förbättra; hitta igen; klandra; läxa upp; sätta rätt; ta upp tråden; tillrättavisa; upphäva; återkalla; återstarta; återuppta
retenir avhålla sig; avstå; behärska; betvinga; hindra; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; stoppa; undertrycka avhålla från; avskärma; behärska; behålla; bestämma över; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hyra; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; inte släppa; kontrollera; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla
retirer behärska; hålla tillbaka annulera; annullera; avbeställa; behärska; beröva; bestämma över; frånta; hysa agg till någon; klandra någon; kontrollera; plocka bort; rensa ut; stjäla; ta av; tömma; upphäva; återkalla
réprimer behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka begränsa; behärska; bestämma över; bromsa; få ner på knä; hålla i schack; inskränka; kontrollera; lägga band på; tygla; undertrycka
se contenir behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; behålla sitt lugn; bestämma över; hålla sig lugn; hålla sig själv; kontrollera; stå stilla; uppbära
se maîtriser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; kontrollera; kontrollera sig själv; tygla sig
se modérer behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka använda mindre; behärska; bestämma över; göra inskränkningar; kontrollera; spara
se retenir betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; hålla sig själv; kontrollera; stå stilla
stopper hindra; hålla tillbaka; stoppa ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hejda; hindra; hämma; hända; komma till en ände; motarbeta; passera; ske; skjuta upp; stanna; stoppa
écraser betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; klippa smått; krossa; köra över; mala; mala sönder; nerstörta; platta till; pressa sönder; slå i bitar; slå sönder; stampa med foten; stampa sönder; trampa ner; trycka sönder; åsidosätta

Related Translations for hålla tillbaka