Swedish

Detailed Translations for hjälp from Swedish to French

hjälp:

hjälp adj

 1. hjälp

hjälp [-en] noun

 1. hjälp
  l'aide; le support; le secours; le soutien; l'appui
 2. hjälp
  le besoin; la nécessité; la pauvreté; l'indigence
 3. hjälp (assistans; stöd)
  la collaboration; l'assistance; le support; le soutien; l'appui; le secours; l'aide
 4. hjälp (bistånd)
  l'assistance; le service
 5. hjälp (tjänst; assistans; bistånd; understöd)
  l'aide; l'assistance
 6. hjälp (bistånd; handräckning; avlastning)
  l'assistance; l'aide; le secours; le soutien; le coup de main; l'aide sociale; l'aide familiale
 7. hjälp (assistent; medhjälpare)
  le valet; l'aide; le valet de ferme; le domestique; le valet de chambre
 8. hjälp (stöd; understöd; medverkan)
  le soutien; le support; l'aide
 9. hjälp (direkthjälp)

hjälp

 1. hjälp

Translation Matrix for hjälp:

NounRelated TranslationsOther Translations
aide assistans; assistent; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; medhjälpare; medverkan; stöd; tjänst; understöd assistent; bistånd; biträde; gren; hjälp personal; hjälpare; klyka; krycka; medhjälpare; skrev; socialt arbete; startpunkt; storstag; stävband; stöttepelare; tjänster; underhållningsarbete; understöd; utgångspunkt
aide familiale avlastning; bistånd; handräckning; hjälp hemhjälp; socialhjälp
aide sociale avlastning; bistånd; handräckning; hjälp gren; hemhjälp; klyka; krycka; skrev; social omsorg; socialbidrag; socialhjälp; storstag; stävband; stöttepelare
appui assistans; hjälp; stöd fönsterbleck; gren; klyka; krycka; paus; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stöttepelare; utgångspunkt; vila
assistance assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; stöd; tjänst; understöd antal deltagare; bistånd; få sällskap utav; hjälpa; kundtjänst; närvarande personer; närvaranden; omsorg; omvårdnad; socialt arbete; tjänster; underhållningsarbete; understöd; uppkomst
besoin hjälp avsaknad; brist; elände; fattigdom; knapphet; kris; motgång; motighet; nödsituation; olycka
collaboration assistans; hjälp; stöd broderskap; grupparbete; kooperation; samarbete; sammanarbetning; sammanverkan; samverkan
coup de main avlastning; bistånd; handräckning; hjälp klippa till; piskrapp; snärt
domestique assistent; hjälp; medhjälpare assistent; betjänt; biträde; dräng; gårdskarl; hembiträde; husbetjänt; hushållerska; hustjänare; jungfru; kammartjänare; lackej; medhjälpare; människa; mänsklig väsen; piga; tjänare; tjänsteflicka; tjänstefolk; uppassare
indigence hjälp behövande; fattigdom; kris; nödsituation; nödvändigt; olustig
nécessité hjälp armod; behövande; desperation; elementairt ämne; fattigdom; hjälplöshet; nödvändigt; torftighet; viktigt ämne
pauvreté hjälp anspråkslöshet; armod; avsaknad; behövande; benighet; brist; desperation; elände; enkelhet; fattigdom; frugalitet; fumlighet; hjälplöshet; klåpighet; knapphet; knussel; magerhet; njugghet; nödvändigt; smalhet; sparsamhet; torftighet
secours assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; stöd bistånd; lycka; lättnad; socialt arbete; startpunkt; sällhet; underhållningsarbete; understöd; utgångspunkt
service bistånd; hjälp anställda; arbetare; betjäning; bordsservering; dricks; kundtjänst; lägga upp; militärtjänst; personal; polistjänst; servera; servering; styrning; tappning på flaska; tjänst; värnplikt
soutien assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; medverkan; stöd; understöd gren; klyka; krycka; skrev; startpunkt; storstag; stävband; stöd; stötta; stöttepelare; underhållningsarbete; uppmuntran; utgångspunkt
stimulant ansporrande; drog; droger; järnrik dryck; lyft; puff uppåt; sporre; sporrning; stimulantia; stimulerande; uppsving; övertalande
support assistans; hjälp; medverkan; stöd; understöd bas; chassis; fundament; kaross; paus; startpunkt; stöd; stödblad; stötta; support; underlag; understruktur; uppmuntran; utgångspunkt; vila
valet assistent; hjälp; medhjälpare assistent; betjänt; biträde; dräng; husbetjänt; jungfru; kammartjänare; lackej; medhjälpare; målargesäll; målarlärling; piccolo; tjänare; tjänsteflicka; uppassare
valet de chambre assistent; hjälp; medhjälpare betjänt; husbetjänt; kammartjänare; lackej; uppassare
valet de ferme assistent; hjälp; medhjälpare agrar; bonde; dräng; jordreformivrare
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
aide direkthjälp; hjälp vägledning
aide en ligne direkthjälp; hjälp
OtherRelated TranslationsOther Translations
stimulant hjälp
ModifierRelated TranslationsOther Translations
au secours hjälp
domestique hushålls-; tam
stimulant hjärtevärmande; hjärtevärmandet; stimulerande; uppmuntrande

Synonyms for "hjälp":


Wiktionary Translations for hjälp:

hjälp
noun
 1. action d’apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de tout autre manière.

Cross Translation:
FromToVia
hjälp secours; aide help — action given to provide assistance
hjälp aide Hilfeallgemein: aktive Unterstützung
hjälp remède; soulagement Abhilfe — Beseitigung einer Belastung, Beitrag zu einer Besserung, Abschaffung eines Missstandes

Related Translations for hjälp