Swedish

Detailed Translations for hyra from Swedish to French

hyra:

hyra verb (hyr, hyrde, hyrt)

 1. hyra (bevilja charter till)
  louer; retenir; prendre en location; prendre à bail
  • louer verb (loue, loues, louons, louez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
 2. hyra (leasa)
  louer; prendre à bail; affermer
  • louer verb (loue, loues, louons, louez, )
  • affermer verb (afferme, affermes, affermons, affermez, )
 3. hyra (låta; hyra ut)
  louer
  • louer verb (loue, loues, louons, louez, )
 4. hyra (chartra; anlita)
  prendre en location; louer
  • louer verb (loue, loues, louons, louez, )
 5. hyra (anställa; rekrytera)
  recruter; embaucher; engager; prendre en service; nommer
  • recruter verb (recrute, recrutes, recrutons, recrutez, )
  • embaucher verb (embauche, embauches, embauchons, embauchez, )
  • engager verb (engage, engages, engageons, engagez, )
  • nommer verb (nomme, nommes, nommons, nommez, )
 6. hyra (anställa; sätta i arbete; engagera; ta i tjänst)
  embaucher; dégager; détacher; dévisser; déboutonner
  • embaucher verb (embauche, embauches, embauchons, embauchez, )
  • dégager verb (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • dévisser verb (dévisse, dévisses, dévissons, dévissez, )
  • déboutonner verb (déboutonne, déboutonnes, déboutonnons, déboutonnez, )

Conjugations for hyra:

presens
 1. hyr
 2. hyr
 3. hyr
 4. hyr
 5. hyr
 6. hyr
imperfekt
 1. hyrde
 2. hyrde
 3. hyrde
 4. hyrde
 5. hyrde
 6. hyrde
framtid 1
 1. kommer att hyra
 2. kommer att hyra
 3. kommer att hyra
 4. kommer att hyra
 5. kommer att hyra
 6. kommer att hyra
framtid 2
 1. skall hyra
 2. skall hyra
 3. skall hyra
 4. skall hyra
 5. skall hyra
 6. skall hyra
conditional
 1. skulle hyra
 2. skulle hyra
 3. skulle hyra
 4. skulle hyra
 5. skulle hyra
 6. skulle hyra
perfekt particip
 1. har hyrt
 2. har hyrt
 3. har hyrt
 4. har hyrt
 5. har hyrt
 6. har hyrt
imperfekt particip
 1. hade hyrt
 2. hade hyrt
 3. hade hyrt
 4. hade hyrt
 5. hade hyrt
 6. hade hyrt
blandad
 1. hyr!
 2. hyr!
 3. hyrd
 4. hyrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

hyra [-en] noun

 1. hyra (hyreskontrakt)
  le bail; le loyer; le prix de location
 2. hyra
  le contrat de location; le bail

Translation Matrix for hyra:

NounRelated TranslationsOther Translations
bail hyra; hyreskontrakt arrende; hyreskontrakt; nedärvd besittningsrätt
contrat de location hyra
dégager rensa; ta bort
loyer hyra; hyreskontrakt hyrpris; rumshyra
prix de location hyra; hyreskontrakt hyrpris
VerbRelated TranslationsOther Translations
affermer hyra; leasa
déboutonner anställa; engagera; hyra; sätta i arbete; ta i tjänst annullera; avslöja; haka av; haka lös; knäppa upp; offentliggöra; plocka av; publicera; släppa på; ställa in; ta av; öppna
dégager anställa; engagera; hyra; sätta i arbete; ta i tjänst avleda; befria; fria; frigöra; frisläppa; göra fri; knäppa upp; låta avrinna; lösa; lösa upp; släppa; släppa ut; sno upp; sparka iväg; sprätta upp; spänna av; tömma; uttappa
détacher anställa; engagera; hyra; sätta i arbete; ta i tjänst avkoppla; avresa; befria; bryta upp; dra av; driva bort; frisläppa; fördriva; gå bort; knäppa upp; lägga av; lämna; lösa; lösa upp; plocka; riva bort; rubba; separera; skära fri; skära loss; skölja; sluta; sluta exponera; släppa; släppa ut; sno upp; sparka loss; spola; sprätta upp; spänna av; ta bort/koppla från; ta loss; ta ner; urskilja
dévisser anställa; engagera; hyra; sätta i arbete; ta i tjänst knäppa upp; lägga av; lösa upp; skruva av; skruva loss; skruva på; skruva upp; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; sätta på; vrida på; öppna
embaucher anställa; engagera; hyra; rekrytera; sätta i arbete; ta i tjänst anropa; bjuda; engagera; inbjuda; inropa; invitera; locka att ta värvning; pressa; rekrytera; åkalla
engager anställa; hyra; rekrytera acceptera; anknyta sig till; anropa; använda; avsparka; begynna; bjuda; börja; emotta; engagera; gå in i; gå med i; inbjuda; inropa; insvepa; invitera; kalla över; komma in; lova att göra; mobilisera; nyttja; pantsätta; påpeka; rekrytera; ropa; slå in; starta; tillgodogöra sig; veckla in; åkalla; åtaga
louer anlita; bevilja charter till; chartra; hyra; hyra ut; leasa; låta berömma; hyra ut; lovorda; prisa; respektera
nommer anställa; hyra; rekrytera benämna; installera; kalla; lista; nämna; nämna vid namn; påpeka; rekommendera; räkna upp; råda; tala om; tillsätta; utse
prendre en location anlita; bevilja charter till; chartra; hyra
prendre en service anställa; hyra; rekrytera använda; nyttja; tillgodogöra sig
prendre à bail bevilja charter till; hyra; leasa
recruter anställa; hyra; rekrytera locka att ta värvning; pressa; rekrytera
retenir bevilja charter till; hyra avhålla från; avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hindra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; lägga band på; motarbeta; reservera; skyla; stoppa; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet; återhålla

Synonyms for "hyra":


Wiktionary Translations for hyra:

hyra
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
noun
 1. prix de la location d’une maison ou d’un appartement.

Cross Translation:
FromToVia
hyra louer hire — to obtain the services of in return for fixed payment
hyra loyer rent — payment made by a tenant
hyra louer rent — to occupy premises in exchange for rent
hyra louer tenant — to hold as, or be, a tenant
hyra louer huren — tegen betaling lenen
hyra loyer; bail Miete — das für die (zeitweilige) Nutzung beziehungsweise Überlassung bestimmter Einrichtungen (vor allem Wohnungen oder Ähnlichem), Gegenständen oder Dienstleistungen zu zahlende Entgelt
hyra location; bail; louage Mieteohne Plural: entgeltliche (zeitweilige) Nutzung beziehungsweise Überlassung des Gebrauchs einer Einrichtung, eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung
hyra louer mieten — (transitiv): gegen Bezahlung für eine bestimmte Zeit zur Benutzung überlassen bekommen

Related Translations for hyra