Summary


Swedish

Detailed Translations for i det tysta from Swedish to French

i det tysta:


Translation Matrix for i det tysta:

NounRelated TranslationsOther Translations
clandestin person som gömer sig
secret döljande; fördoldhet; förtigande; hemlighet; hemlighetsfull; hemlighållande; hemligt; mysterie; smygväg
silencieux dämpare; ljuddämpare; tystare
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
caché i det tysta; i hemlighet beslöjat; dold; döljd; döljt; fördold; fördolt; gömd; gömt; hemlig; hemlighållen; hemlighållet; hemligt; kryptiskt; ljudlöst; oobserverad; oobserverat; osedd; osett; svårtydd; svårtytt; under täckmantel
silencieux i det tysta; i hemlighet Tyst; entonig; entonigt; i tysthet; klanglöst; ljudlös; ljudlöst; lugnt; ordkargt; reserverad; reserverat; stilla; tystlåten; tystlåtet; under tystnad; underförstådd; underförstått
ModifierRelated TranslationsOther Translations
clandestin i det tysta; i hemlighet bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dålig; dåligt; döljd; döljt; falsk; falskt; förstulen; förstulet; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i skymm undan; illegal; illegalt; ljudlöst; lömskt; obemärkt; olaglig; olagligt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett; skamlig; skamligt; undangömd; undangömt; underjordisk; underjordiskt
feutré i det tysta; i hemlighet filtaktig; filtaktigt; ljudlöst
inaperçu i det tysta; i hemlighet förstulen; förstulet; ljudlöst; obemärk; obemärkt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett
sans bruit i det tysta; i hemlighet i tysthet; ljudlöst; tyst som en mus; tystlåten; under tystnad; underförstådd; underförstått
secret i det tysta; i hemlighet bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dunkel; dunkelt; döljd; döljt; förstulen; förstulet; gåtfullt; gömd; gömt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i skymm undan; kryptiskt; ljudlöst; lömskt; mystisk; mystiskt; obemärkt; ordkargt; reserverad; reserverat; svårtydd; svårtytt; tystlåten; tystlåtet; underjordisk; underjordiskt
silencieusement i det tysta; i hemlighet hemligt; i smyg; i tysthet; ljudlöst; tystlåten; under tystnad; underförstådd; underförstått

Related Translations for i det tysta