Swedish

Detailed Translations for igenkänningstecken from Swedish to French

igenkänningstecken:

igenkänningstecken noun

  1. igenkänningstecken
  2. igenkänningstecken
    la marque; le signe d'identification
  3. igenkänningstecken (karaktärsdrag)
    la caractéristique; le trait; le caractère
  4. igenkänningstecken (signalement; identifikationstecken)
    la marque; le signe; le signe de ralliement; le signe d'identification

Translation Matrix for igenkänningstecken:

NounRelated TranslationsOther Translations
caractère igenkänningstecken; karaktärsdrag benägenhet; beskaffenhet; böjelse; drivkraft; energi; fart; humör; håg; inställning; karaktisera; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; tecken; temperament; typsnitt
caractéristique igenkänningstecken; karaktärsdrag karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; särdrag
marque identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement beskriva någon; bevis; bilplåt; dekoration; dekorering; firmamärke; gest; karaktisera; karaktärestik; kontrollstämpel; märke; märketecken; nummerplåt; orden; signal; sort; strimmor; stämpel; särdrag; tecken; varumärke; vink
signe identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement beskriva någon; bevis; bilplåt; blinkning; dekoration; dekorering; djurkretsen; gest; hint; karaktärestik; ledtråd; nummerplåt; orden; signal; stjärntecken; särdrag; tecken; tips; typsnitt; vink
signe d'identification identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement beskriva någon; bilplåt; nummerplåt
signe de ralliement identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement bilplåt; nummerplåt
signe distinctif igenkänningstecken beskriva någon; bilplåt; karaktärsdrag; nummerplåt
trait igenkänningstecken; karaktärsdrag ansiktsparti; drag; fatöl; första steget; grunddrag; håna; karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; linje; penndrag; penseldrag; puff; rand; rivsår; ryck; rynka; skrapmärke; streck; särdrag; tappning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
caractéristique anslående; betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; frapperande; imponerande; karakteriserande; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; markant; slående; typiskt; udda; urskiljande