Swedish

Detailed Translations for introducera from Swedish to French

introducera:

introducera verb (introducerar, introducerade, introducerat)

 1. introducera (frambringa; presentera)
  avancer des arguments; avancer
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
 2. introducera (presentera)
  ouvrir; introduire; inaugurer
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • introduire verb (introduis, introduit, introduisons, introduisez, )
  • inaugurer verb (inaugure, inaugures, inaugurons, inaugurez, )
 3. introducera (införa)
  insérer; ajouter; intercaler; incorporer; enclaver; enchâsser; emboîter; encastrer
  • insérer verb (insère, insères, insérons, insérez, )
  • ajouter verb (ajoute, ajoutes, ajoutons, ajoutez, )
  • intercaler verb (intercale, intercales, intercalons, intercalez, )
  • incorporer verb (incorpore, incorpores, incorporons, incorporez, )
  • enclaver verb
  • enchâsser verb (enchâsse, enchâsses, enchâssons, enchâssez, )
  • emboîter verb (emboîte, emboîtes, emboîtons, emboîtez, )
  • encastrer verb (encastre, encastres, encastrons, encastrez, )
 4. introducera (föreslå; nominera)
  proposer; avancer; présenter
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • présenter verb (présente, présentes, présentons, présentez, )
 5. introducera (förbereda)
  familiariser; mettre au courant; agir sur; initier
  • familiariser verb (familiarise, familiarises, familiarisons, familiarisez, )
  • agir sur verb
  • initier verb (initie, inities, initions, initiez, )

Conjugations for introducera:

presens
 1. introducerar
 2. introducerar
 3. introducerar
 4. introducerar
 5. introducerar
 6. introducerar
imperfekt
 1. introducerade
 2. introducerade
 3. introducerade
 4. introducerade
 5. introducerade
 6. introducerade
framtid 1
 1. kommer att introducera
 2. kommer att introducera
 3. kommer att introducera
 4. kommer att introducera
 5. kommer att introducera
 6. kommer att introducera
framtid 2
 1. skall introducera
 2. skall introducera
 3. skall introducera
 4. skall introducera
 5. skall introducera
 6. skall introducera
conditional
 1. skulle introducera
 2. skulle introducera
 3. skulle introducera
 4. skulle introducera
 5. skulle introducera
 6. skulle introducera
perfekt particip
 1. har introducerat
 2. har introducerat
 3. har introducerat
 4. har introducerat
 5. har introducerat
 6. har introducerat
imperfekt particip
 1. hade introducerat
 2. hade introducerat
 3. hade introducerat
 4. hade introducerat
 5. hade introducerat
 6. hade introducerat
blandad
 1. introducera!
 2. introducera!
 3. introducerad
 4. introducerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for introducera:

NounRelated TranslationsOther Translations
agir sur inverka
avancer trycka framåt
VerbRelated TranslationsOther Translations
agir sur förbereda; introducera inflytande
ajouter införa; introducera addera; anknyta; ansluta; besegla; betala in; betala mera; bidraga; blanda i; blanda till; dela i kostnader; efterbetala; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; inkapsla; innesluta; komplettera; lägga till; räkna; räkna ihop; summera; tillsätta; tillägga; öka
avancer frambringa; föreslå; introducera; nominera; presentera anta; arbeta sig fram; avancera; befordra; befordras; befrämja; bli befordrad; demonstera; dra in pengar; driva framåt; flytta framåt; flytta upp; fortsätta; framdriva; framlägga; frammarschera; framrycka; framställa; föra på tal; förbättra; föreslå; föreställa; förklara; förutsätta; ge uttryck åt; gå framåt; gå vidare; göra ett förslag; göra framsteg; kämpa sig fram; låtsas; närma sig; postulera; pressa sig fram; påskynda; ta det längre; ta upp; tjäna pengar; tolka; trycka framåt; träda framåt; utvecklas; visa; åka vidare
avancer des arguments frambringa; introducera; presentera
emboîter införa; introducera glida in i varann; insätta; passa i; passa in i; stoppa in
encastrer införa; introducera insätta; passa i; passa in i; släppa in; stoppa in
enchâsser införa; introducera
enclaver införa; introducera
familiariser förbereda; introducera
inaugurer introducera; presentera föra på tal; förebåda; förkunna; inleda; installera; insätta i ämbetet; proklamera; ta upp
incorporer införa; introducera absorbera; bädda in; förena till ett; göra fullständig; göra komplett; införliva; komplettera; suga upp; ta in; vara rasande
initier förbereda; introducera
insérer införa; introducera bidraga; blanda i; foga in; föra in; förena till ett; inbädda; infoga; införliva; insätta; lägga; nedbädda; passa i; passa in i; placera; placera mellan; skjuta in; stoppa in; ställa; sätta; sätta in; sätta ner; ta ned; ta ner; öka
intercaler införa; introducera blanda i; foga in; föra in; infoga; insätta; passa i; passa in i; placera emellan; placera mellan; skjuta in; stoppa in; sätta in
introduire introducera; presentera bebåda; blanda i; dra in pengar; eskortera; införa; inleda; introducera någon; leda in; låta komma in; ringa in; skriva in; släppa in; tjäna pengar; visa in
mettre au courant förbereda; introducera informera; lista; meddela; rapportera; tala om
ouvrir introducera; presentera avslöja; befria; begynna; börja; dra upp; dra öppet; frisläppa; föra på tal; genomborra; göra hål i; göra vägen fri; knäppa upp; låsa upp; lösa; offentliggöra; publicera; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; starta; sticka; sätta på; ta av; ta upp; trycka upp; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
proposer föreslå; introducera; nominera anta; dra in pengar; erbjuda; framlägga; framställa; fria; föra på tal; föreslå; föreställa; förmoda; förutsätta; göra ett förslag; offerera; postulera; proponera; rekommendera; räcka fram; råda; skriva ut; sätta fram för visning; ta upp; ta upp ett ämne; tjäna pengar; utgå ifrån; utse; visa; väcka förslag om; överräcka
présenter föreslå; introducera; nominera demonstrera; duka upp; enrollera; erbjuda; formulera; frasa; fria; föreslå; förevisa; ge; ge uttryck åt; hysa sympati för; låta värva sig; presentera; proponera; påmönstra; registrera sig; rekommendera; räcka fram; råda; servera; ställa ut; sympatisera; sätta fram för visning; ta del i; ta upp ett ämne; utdela; utse; utspisa; utställa; uttrycka; visa; väcka förslag om; överlämna; överräcka

Synonyms for "introducera":


Wiktionary Translations for introducera:

introducera
Cross Translation:
FromToVia
introducera introduire einführenin etwas einführen: eine Einführung geben
introducera adopter; introduire einführen — etwas Neues zur Anwendung bringen; etwas Gültigkeit erlangen lassen; etwas bekannt machen, zur Benutzung bringen
introducera présenter present — bring into the presence of

Related Translations for introducera