Swedish

Detailed Translations for inverkan from Swedish to French

inverkan:

inverkan noun

  1. inverkan (följd; effekt)
    l'attentat; la tentative; l'agression à main armée; la tape; le toucher; l'essai; le contact
  2. inverkan (inflytande)
    l'influence; l'action
  3. inverkan (inflytande; påverkan; influens)
    l'influence; l'effet; l'impact

Translation Matrix for inverkan:

NounRelated TranslationsOther Translations
action inflytande; inverkan Att göra-uppgift; agerande; akt; aktie; beståndsdel; del; demonstration; dåd; element; handling; ingrediens; instruktion; kräver; mallighet; manifestation; protest; samhällsprotest; snobberi; uppviglad; åtgärd
agression à main armée effekt; följd; inverkan beväpnat rån; rån; överfall
attentat effekt; följd; inverkan beväpnat rån; mord försök; rån; överfall
contact effekt; följd; inverkan affärskontakt; beröring; förbindelse; kommunikation; kontakt; kontakta; kontaktman; kontaktobjekt; kontaktperson; rörning
effet influens; inflytande; inverkan; påverkan avkastning; effekt; enfluerande; funkar; följd; inflytande; konsekvens; resultat; utgång
essai effekt; följd; inverkan ansträngning; avhandling; essä; examensskrivning; experiment; försök; provkörning; provning; provtur; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; test 6- el.; uppsats
impact influens; inflytande; inverkan; påverkan enfluerande; funkar; inflytande
influence influens; inflytande; inverkan; påverkan enfluerande; inflytande
tape effekt; följd; inverkan klapp; klatsch; knackning; lätt slag; lätt stöt; slag; slag med öppen hand; smäll; tafattlek
tentative effekt; följd; inverkan ansträngning; experiment; försök; mål; målsättning; syfte
toucher effekt; följd; inverkan kontakta; känna av sig; känselsinne; rörning
VerbRelated TranslationsOther Translations
toucher angränsa; angå; begynna; bekymra; beröra; bära på; börja; erhålla; gränsa; gränsa till; gälla; hämta sig; influera; komma på fötter igen; känna; lova att göra; lyckats få; mäta sig med; möta; nå upp till; påverka; råka; röra; samla in pengar; snudda vid; starta; tillfriskna; tjäna lön; träffa; vidröra; åtaga

Synonyms for "inverkan":