Summary
Swedish to French:   more detail...
  1. klagomål:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for klagomål from Swedish to French

klagomål:

klagomål [-ett] noun

  1. klagomål
    la réclamation; la plainte; la maladie; la peine; la lamentation; le mal; le gémissement
  2. klagomål (lamentation; klagande; klagovisa; jeremiad)
    la lamentation; la lamentations; la plainte; le gémissement; la jérémiade

Translation Matrix for klagomål:

NounRelated TranslationsOther Translations
gémissement jeremiad; klagande; klagomål; klagovisa; lamentation bräkande; djup suk; jämmrande; jämrande; klaganden; klagorop; stön; suck
jérémiade jeremiad; klagande; klagomål; klagovisa; lamentation
lamentation jeremiad; klagande; klagomål; klagovisa; lamentation elegi; jämmer; jämmrande; klagande; klagosång; sorg; veklagan
lamentations jeremiad; klagande; klagomål; klagovisa; lamentation bräkande; elegi; elegisk vers; gnällande; jämmrande; klagande; klaganden; klagorop; klagovisa; knotande; morrande; muttrande; snyftning; stön
mal klagomål ansträngning; besvär; göra illa; olägenhet; ont ställe; retelse; sjukdom; smärta; spänning; sår; värk
maladie klagomål sjuk liggande; sjukdom
peine klagomål ansträngning; bedrövelse; bekymmer; besvär; dysterhet; frihetsberövande; fångenskap; grämelse; inspärrning; oro; retelse; smärta; sorg; sorglighet; spänning; svårighet; värk
plainte jeremiad; klagande; klagomål; klagovisa; lamentation anklagelse; böneskrift; invändning; jämmrande; klagande; motstånd; motståndskraft; motsättning; petition
réclamation klagomål anklagelse; anspråk; fodra; fordran; förfrågan; invändning; krav; kräver; laga rätt; motstånd; motståndskraft; motsättning; petition; påminnelse brev; reklamation
ModifierRelated TranslationsOther Translations
mal allvarligt; dum; dumt; dåligt; ej godtagbar; ej godtagbart; elak; elakt; falsk; falskt; fräckt; fördärva; fördärvad; grav; gravt; illvillig; illvilligt; kritiskt; lågt; med onda avsikter; oaccepterat; oanständigt; ondskefull; ondskefullt; opassande; oroande; oroandet; orsaka sorg; otrevlig; otrevligt; rutten; ruttet; ruttna; som har mens; taktlös; taktlöst

Synonyms for "klagomål":


Wiktionary Translations for klagomål:

klagomål
noun
  1. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
klagomål plainte BeschwerdeÄußerung oder Mitteilung über eine unerwünschte Situation oder ein Fehlverhalten

Related Translations for klagomål