Swedish

Detailed Translations for konstruera from Swedish to French

konstruera:

konstruera verb (konstruerar, konstruerade, konstruerat)

 1. konstruera (skapa; uppfinna; designa)
  faire; créer; fabriquer; construire; réaliser; concevoir; élaborer; former; confectionner
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • créer verb (crée, crées, créons, créez, )
  • fabriquer verb (fabrique, fabriques, fabriquons, fabriquez, )
  • construire verb (construis, construit, construisons, construisez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • élaborer verb (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • former verb (forme, formes, formons, formez, )
  • confectionner verb (confectionne, confectionnes, confectionnons, confectionnez, )
 2. konstruera (designa; skapa; kreera)
  dessiner; élaborer; concevoir; tracer le plan de
  • dessiner verb (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
  • élaborer verb (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
 3. konstruera (uppfinna; hitta på)
  imaginer; tramer; fabuler
  • imaginer verb (imagine, imagines, imaginons, imaginez, )
  • tramer verb (trame, trames, tramons, tramez, )
  • fabuler verb (fabule, fabules, fabulons, fabulez, )

Conjugations for konstruera:

presens
 1. konstruerar
 2. konstruerar
 3. konstruerar
 4. konstruerar
 5. konstruerar
 6. konstruerar
imperfekt
 1. konstruerade
 2. konstruerade
 3. konstruerade
 4. konstruerade
 5. konstruerade
 6. konstruerade
framtid 1
 1. kommer att konstruera
 2. kommer att konstruera
 3. kommer att konstruera
 4. kommer att konstruera
 5. kommer att konstruera
 6. kommer att konstruera
framtid 2
 1. skall konstruera
 2. skall konstruera
 3. skall konstruera
 4. skall konstruera
 5. skall konstruera
 6. skall konstruera
conditional
 1. skulle konstruera
 2. skulle konstruera
 3. skulle konstruera
 4. skulle konstruera
 5. skulle konstruera
 6. skulle konstruera
perfekt particip
 1. har konstruerat
 2. har konstruerat
 3. har konstruerat
 4. har konstruerat
 5. har konstruerat
 6. har konstruerat
imperfekt particip
 1. hade konstruerat
 2. hade konstruerat
 3. hade konstruerat
 4. hade konstruerat
 5. hade konstruerat
 6. hade konstruerat
blandad
 1. konstruera!
 2. konstruera!
 3. konstruerad
 4. konstruerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for konstruera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
concevoir designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna bedöma; begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; planera; se igenom; skapa; skatta; uppskatta
confectionner designa; konstruera; skapa; uppfinna
construire designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; inrätta; lägga till; montera; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; starta; sätta ihop; upprätta; utvidga; vidga
créer designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; fabricera; framkalla; föranleda; göra; medföra; ordna; organisera; orsaka; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; vålla; åstadkomma
dessiner designa; konstruera; kreera; skapa avbilda; göra sig en föreställning om; klottra; krafsa; måla av; porträttera; skapa; skrapa; tekna
fabriquer designa; konstruera; skapa; uppfinna fabricera; fullgöra; göra; producera; räkna ut; spela ett spratt; utföra
fabuler hitta på; konstruera; uppfinna fubba; ljuga
faire designa; konstruera; skapa; uppfinna anstifta; använda; avsluta; begynna; begå; börja; frambringa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; medföra; orsaka; praktisera; starta; tillämpa; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
former designa; konstruera; skapa; uppfinna forma; föda; hålla sig underrättad; knåda; lära; lära sig; modellera; sammanställa; skapa; studera; sätta ihop; träna; undervisa; utbilda; öva
imaginer hitta på; konstruera; uppfinna bedöma; planera; räkna ut; skatta; uppskatta
réaliser designa; konstruera; skapa; uppfinna angripa; arbeta; begripa; capitalisera; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; göra; hända; inse; inträffa; medföra; orsaka; realisera; rikta; ske; ta fasta på; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
tracer le plan de designa; konstruera; kreera; skapa
tramer hitta på; konstruera; uppfinna bedöma; göra planer; planera; plannera; rastrera; skatta; uppskatta
élaborer designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna förklara; utarbeta

Synonyms for "konstruera":


Wiktionary Translations for konstruera:


Cross Translation:
FromToVia
konstruera construire construct — build or form by assembling parts
konstruera construire konstruierenGrammatik: Satzglieder nach den Regeln der Syntax zu einem Satz zusammenfügen
konstruera construire konstruierenMathematik: eine geometrische Figur nach bestimmten Angaben mit Lineal und Zirkel darstellen, zeichnen
konstruera fabriquer konstruieren — etwas (meist Unwahres) künstlich herstellen
konstruera construire konstruierenTechnik: ein kompliziertes technisches Objekt neu entwerfen