Swedish

Detailed Translations for konstruktion from Swedish to French

konstruktion:

konstruktion [-en] noun

 1. konstruktion (byggande; strukturering)
  la construction; la composition; la structure; l'édification; la constitution
 2. konstruktion (byggnad; struktur)
  la construction; la bâtisse; le secteur du bâtiment; le chantier
 3. konstruktion (byggning)
  la construction; la fabrication
 4. konstruktion (stomme; resning; skelett)
  le châssis; la carcasse; le cadre; la charpente; la squelette
 5. konstruktion (struktur)
  la construction; l'édifice; l'immeuble; le bâtiment
 6. konstruktion (byggnad)
  la construction; la composition; la mise en ordre; l'arrangement; l'ordre; le classement
 7. konstruktion (byggnad)
  la construction; la mise; l'application

Translation Matrix for konstruktion:

NounRelated TranslationsOther Translations
application byggnad; konstruktion affärsprogram; ambitioner; användning; applikation; arbetsiver; arbetssamhet; bruk; brädd; flit; hängivenhet; industri section; insisterar; kant; krage; lidelse; mål; målsättning; måste; passion; program; strävanden; syfte; tillämpning; uthållighet; utövande
arrangement byggnad; konstruktion arrangemang; avslutning; avtal; fastställande; hierarki; klassificera; klassificering; rangordning; revidering; revision; turordning; uppgörelse; överenskommelse
bâtiment konstruktion; struktur bygge; byggnad
bâtisse byggnad; konstruktion; struktur bygge
cadre konstruktion; resning; skelett; stomme besättning; bildruta; chassi; chef; egg; inramad målning; inramning; inramnings arbete; kvinnlig medarbetare; letterbox-format; medlem av personalen; personal; ram; ramantenn; skal; skelett; skär; stabsmedlem; stomme
carcasse konstruktion; resning; skelett; stomme benstommen; chassi; infattning; ram; skal; skelet; skelett; slaktkropp; stomme
chantier byggnad; konstruktion; struktur arbetsstation; byggarbetsplats; byggplats
charpente konstruktion; resning; skelett; stomme benstommen; chassi; infattning; ram; skal; skelet; skelett; snickeri; snickeriarbete; stomme; träbearbetning
châssis konstruktion; resning; skelett; stomme carroserie; chassi; chassis; fönsterkarm; infattning; ram; skal; skelett; stomme; underbar människa
classement byggnad; konstruktion arrangerad; hierarki; klassification; klassificering; klassifikation; ordnat; poäng tavlan; prioriteringslista; rangordning; rankning; sortering; turordning
composition byggande; byggnad; konstruktion; strukturering arrangemang; artikel; avhandling; bit; del; essä; examen; examensskrivning; förprov; grundlag; intonation; komposition; konstitution; montage; ram; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; stycke; system; sättnings arbete; tonfall; uppsats
constitution byggande; konstruktion; strukturering författning; grundlag; grundlagen; konstitution; ram; system
construction byggande; byggnad; byggning; konstruktion; struktur; strukturering arrangemang; bygge; byggnader; figur; fysik; grundande; grundlag; införande; komposition; konstitution; kroppsbyggnad; kroppskonstitution; montage; ram; sammanställning; sammansättning; system; upprättande
fabrication byggning; konstruktion fabricera; fabrikation; frambringande; framställning; förfärdigande; hopmontering; hopsättning; kreation; produktion; skapande; skapelse; tillverkning
immeuble konstruktion; struktur boning; bostad; bygge; byggnad; hus
mise byggnad; konstruktion anbud; användning; erbjudande; förslag; inlägg; insatser; kläder; mål; målsättning; pengainsatser; spekulerande; spelpengar; syfte; tillämpning
mise en ordre byggnad; konstruktion arrangemang; arrangerad; hierarki; klassificering; ordnat; rangordning; turordning
ordre byggnad; konstruktion anständighet; anvisning; befallning; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; grad; gradera; hierarki; hövlighet; instruktion; klassificering; kommando; nivå; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; rad; rangordning; regelbundenhet; regelmässighet; respektabilitet; serie; social klass; specialisering; stickreplik; turordning; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
secteur du bâtiment byggnad; konstruktion; struktur
squelette konstruktion; resning; skelett; stomme ben; benknota; benstommen; chassi; infattning; ram; skal; skelet; skelett; skranglig varelse; stomme
structure byggande; konstruktion; strukturering layout; ordning; rådande ordning; sekretär; struktur; ämbetsverk
édification byggande; konstruktion; strukturering grundande; grundläggning
édifice konstruktion; struktur bygge; byggnad

Synonyms for "konstruktion":


Related Translations for konstruktion