Summary


Swedish

Detailed Translations for lägga bort from Swedish to French

lägga bort:

lägga bort verb (lägger bort, lade bort, legat bort)

 1. lägga bort (kasta bort; förkasta; kassera)
  jeter; écarter; congédier; décharger; démettre
  • jeter verb (jette, jettes, jetons, jetez, )
  • écarter verb (écarte, écartes, écartons, écartez, )
  • congédier verb (congédie, congédies, congédions, congédiez, )
  • décharger verb (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • démettre verb (démets, démet, démettons, démettez, )
 2. lägga bort (placera)
  mettre; placer; déposer; ranger; poser; installer
  • mettre verb (mets, met, mettons, mettez, )
  • placer verb (place, places, plaçons, placez, )
  • déposer verb (dépose, déposes, déposons, déposez, )
  • ranger verb (range, ranges, rangeons, rangez, )
  • poser verb (pose, poses, posons, posez, )
  • installer verb (installe, installes, installons, installez, )

Conjugations for lägga bort:

presens
 1. lägger bort
 2. lägger bort
 3. lägger bort
 4. lägger bort
 5. lägger bort
 6. lägger bort
imperfekt
 1. lade bort
 2. lade bort
 3. lade bort
 4. lade bort
 5. lade bort
 6. lade bort
framtid 1
 1. kommer att lägga bort
 2. kommer att lägga bort
 3. kommer att lägga bort
 4. kommer att lägga bort
 5. kommer att lägga bort
 6. kommer att lägga bort
framtid 2
 1. skall lägga bort
 2. skall lägga bort
 3. skall lägga bort
 4. skall lägga bort
 5. skall lägga bort
 6. skall lägga bort
conditional
 1. skulle lägga bort
 2. skulle lägga bort
 3. skulle lägga bort
 4. skulle lägga bort
 5. skulle lägga bort
 6. skulle lägga bort
perfekt particip
 1. har legat bort
 2. har legat bort
 3. har legat bort
 4. har legat bort
 5. har legat bort
 6. har legat bort
imperfekt particip
 1. hade legat bort
 2. hade legat bort
 3. hade legat bort
 4. hade legat bort
 5. hade legat bort
 6. hade legat bort
blandad
 1. lägga bort!
 2. lägga bort!
 3. läggad bort
 4. läggande bort
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lägga bort:

VerbRelated TranslationsOther Translations
congédier förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort avskeda; låta gå; släppa; släppa fri; sparka; säga upp
décharger förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort avfyra skott mot; avleda; avskeda; beskjuta; blixtra; fysiljera; förklarad oskylig; hälla ut; ladda ur; last ur; lasta av; låta avrinna; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; reagera av; skjuta; skjuta ned; skjuta på; släppa; släppa loss; sparka; sticka ned; säga upp; tömma; upplysa; uttappa; ventilera
démettre förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort avskeda; avsätta; frånta; släppa; sparka; säga upp; utvisa
déposer lägga bort; placera avsända; avsätta; deponera; frånta; förlägga; ge; ge upp; insätta; insättning; kapitulera; lägga; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nedlägga; placera; skicka; stationera; ställa; sända; sätta; sätta ned; sätta ner; ta ned; ta ner; utvisa; överlämna; överlämna sig; överräcka
installer lägga bort; placera anordna; arrangera; fästa vid; installera; insätta i ämbetet; lägga; lägga ner; montera; möblera; ordna; placera; ställa; ställa till med; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
jeter förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort hiva; kasta; kasta bort; kasta loss; kasta ned; kasta ner; kasta till; kasta ut; skjuta raket; slunga; slänga; slänga iväg; slänga ut; slösa; sparka av; sparka bort; öda
mettre lägga bort; placera anlägga; dra till; fastbinda; fastknyta; fästa; förlägga; klä sig; lägga; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga på; låtsa; montera; orsaka; placera; servera; slå på; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; sätta på; ta ned; ta ner; utdela; utspisa; öka
placer lägga bort; placera anvisa; bekläda; bestämma; bevara; förlägga; investera; lagra; lägga; lägga ner; odla; placera; planta; plantera; stationera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
poser lägga bort; placera fästa vid; förlägga; lägga; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; placera; påpeka; stationera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
ranger lägga bort; placera arkivera; flytta sig närmare; förvara; hopleta; indela; lagra; lägga; lägga ner; lägga undan; lägga upp; ordna; packa in; parkera; placera; rada upp; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp; samla; samla på lager; spara; stuva; ställa på rad; sätta
écarter förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort avlägsna; avvärja; bryta upp; evakuera; försumma; försvara; hålla undan; parera; sträckning; sträckningsgest; ta bort; utrymma; uttömma; vända bort

Related Translations for lägga bort