Summary
Swedish to French:   more detail...
 1. lägga grunderna:


Swedish

Detailed Translations for lägga grunderna from Swedish to French

lägga grunderna:

lägga grunderna verb (lägger grunderna, lade grunderna, lagt grunderna)

 1. lägga grunderna (etablera)
  fonder; établir; instaurer; élever; dresser; ériger; édifier; baser; s'établir
  • fonder verb (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • établir verb (établis, établit, établissons, établissez, )
  • instaurer verb (instaure, instaures, instaurons, instaurez, )
  • élever verb (élève, élèves, élevons, élevez, )
  • dresser verb (dresse, dresses, dressons, dressez, )
  • ériger verb (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • édifier verb (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • baser verb (base, bases, basons, basez, )
  • s'établir verb

Conjugations for lägga grunderna:

presens
 1. lägger grunderna
 2. lägger grunderna
 3. lägger grunderna
 4. lägger grunderna
 5. lägger grunderna
 6. lägger grunderna
imperfekt
 1. lade grunderna
 2. lade grunderna
 3. lade grunderna
 4. lade grunderna
 5. lade grunderna
 6. lade grunderna
framtid 1
 1. kommer att lägga grunderna
 2. kommer att lägga grunderna
 3. kommer att lägga grunderna
 4. kommer att lägga grunderna
 5. kommer att lägga grunderna
 6. kommer att lägga grunderna
framtid 2
 1. skall lägga grunderna
 2. skall lägga grunderna
 3. skall lägga grunderna
 4. skall lägga grunderna
 5. skall lägga grunderna
 6. skall lägga grunderna
conditional
 1. skulle lägga grunderna
 2. skulle lägga grunderna
 3. skulle lägga grunderna
 4. skulle lägga grunderna
 5. skulle lägga grunderna
 6. skulle lägga grunderna
perfekt particip
 1. har lagt grunderna
 2. har lagt grunderna
 3. har lagt grunderna
 4. har lagt grunderna
 5. har lagt grunderna
 6. har lagt grunderna
imperfekt particip
 1. hade lagt grunderna
 2. hade lagt grunderna
 3. hade lagt grunderna
 4. hade lagt grunderna
 5. hade lagt grunderna
 6. hade lagt grunderna
blandad
 1. lägg grunderna!
 2. lägg grunderna!
 3. läggande grunderna
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lägga grunderna:

VerbRelated TranslationsOther Translations
baser etablera; lägga grunderna basera; jorda
dresser etablera; lägga grunderna anordna; arrangera; bli högre; bygga; dressera; etablera; grunda; höjas; inrätta; montera; ordna; organisera; resa; resa upp; räta upp; starta; stiga; stiga upp; ställa upp; sätta ihop; tama; upprätta; öka
fonder etablera; lägga grunderna anordna; arrangera; basera; bosätta sig; bygga upp; etablera; grunda; jorda; kolonisera; ordna; organisera; placera; slå sig ner
instaurer etablera; lägga grunderna etablera; grunda
s'établir etablera; lägga grunderna basera; etablera sig själv; jorda
édifier etablera; lägga grunderna anordna; arrangera; bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; ordna; organisera; starta; upprätta
élever etablera; lägga grunderna bli högre; etablera; frambringa; föda; föda upp; grunda; hissa upp; höjas; lyfta upp; resa sig; resa upp; stegras; stiga; stiga upp; uppfostra; uppföda
ériger etablera; lägga grunderna anordna; arrangera; bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; ordna; organisera; starta; upprätta
établir etablera; lägga grunderna basera; bestämma; bosätta sig; etablera; grunda; jorda; kolonisera; placera; sammanställa; skapa; slå sig ner; sätta ihop

Related Translations for lägga grunderna