Swedish

Detailed Translations for lämna from Swedish to French

lämna:

lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)

 1. lämna (bryta upp; gå bort; avresa)
  partir; abandonner; quitter; délier; détacher; décomposer; défaire; dissoudre; subdiviser; s'en aller
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • quitter verb (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • délier verb (délie, délies, délions, déliez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • décomposer verb (décompose, décomposes, décomposons, décomposez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dissoudre verb (dissous, dissout, dissolvons, dissolvez, )
  • subdiviser verb (subdivise, subdivises, subdivisons, subdivisez, )
  • s'en aller verb
 2. lämna (leverera; skicka)
  fournir; délivrer; livrer; apporter; procurer; porter à domicile; livrer à domicile
  • fournir verb (fournis, fournit, fournissons, fournissez, )
  • délivrer verb (délivre, délivres, délivrons, délivrez, )
  • livrer verb (livre, livres, livrons, livrez, )
  • apporter verb (apporte, apportes, apportons, apportez, )
  • procurer verb (procure, procures, procurons, procurez, )
 3. lämna (överge; släppa)
  renoncer à; répudier; abandonner
  • répudier verb (répudie, répudies, répudions, répudiez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
 4. lämna
 5. lämna
  abandonner
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
 6. lämna (lägga av; kliva av)
  lâcher; rendre
  • lâcher verb (lâche, lâches, lâchons, lâchez, )
  • rendre verb (rends, rend, rendons, rendez, )

Conjugations for lämna:

presens
 1. lämnar
 2. lämnar
 3. lämnar
 4. lämnar
 5. lämnar
 6. lämnar
imperfekt
 1. lämnade
 2. lämnade
 3. lämnade
 4. lämnade
 5. lämnade
 6. lämnade
framtid 1
 1. kommer att lämna
 2. kommer att lämna
 3. kommer att lämna
 4. kommer att lämna
 5. kommer att lämna
 6. kommer att lämna
framtid 2
 1. skall lämna
 2. skall lämna
 3. skall lämna
 4. skall lämna
 5. skall lämna
 6. skall lämna
conditional
 1. skulle lämna
 2. skulle lämna
 3. skulle lämna
 4. skulle lämna
 5. skulle lämna
 6. skulle lämna
perfekt particip
 1. har lämnat
 2. har lämnat
 3. har lämnat
 4. har lämnat
 5. har lämnat
 6. har lämnat
imperfekt particip
 1. hade lämnat
 2. hade lämnat
 3. hade lämnat
 4. hade lämnat
 5. hade lämnat
 6. hade lämnat
blandad
 1. lämna!
 2. lämna!
 3. lämnad
 4. lämnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lämna [-en] noun

 1. lämna
  le départ; la démission
 2. lämna (åka bort)
  le départ; le fait de s'en aller

Translation Matrix for lämna:

NounRelated TranslationsOther Translations
démission lämna avsked; avträdande; bortskickande; entledigande; pensionering; tillbakadragande; uppsägning; återdragande; återtagande
départ lämna; åka bort avgång; avresa; början; flyga bort; läggning ut; löpning ut; sjösättning; starttid; utgång
fait de s'en aller lämna; åka bort
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner avresa; bryta upp; gå bort; lämna; släppa; överge annulera; avbeställa; avbryta; avgå ifrån; ge upp; kasta bort; kasta in handduken; lägga av; lämna i sticket; sluta; ta bort; tacka; upphöra; överge
apporter leverera; lämna; skicka bidraga; bli bättre; bringa; bära upp; förbättra; ge; leda upp; leverera; lämna ut; lämna över; medverka; ta; ta med; överlämna
dissoudre avresa; bryta upp; gå bort; lämna desintegrera; förstöra; göra sönder; kollapsa; smulas sönder; smälta; smälta bort; smälta undan; upplösa; upplösas
décomposer avresa; bryta upp; gå bort; lämna desintegrera; förfalla; förstöra; göra sönder; kollapsa; ruttna; smulas sönder; upplösas
défaire avresa; bryta upp; gå bort; lämna avkoppla; befria; desintegrera; frisläppa; förstöra; göra sönder; knäppa upp; kollapsa; lägga av; lösa; lösa upp; skruva av; skruva loss; sluta; släppa; släppa på; släppa ut; smulas sönder; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av; ta loss; upplösas
délier avresa; bryta upp; gå bort; lämna binda av
délivrer leverera; lämna; skicka befria; frige; frigöra; släppa; släppa fri
détacher avresa; bryta upp; gå bort; lämna anställa; avkoppla; befria; bryta upp; dra av; driva bort; engagera; frisläppa; fördriva; hyra; knäppa upp; lägga av; lösa; lösa upp; plocka; riva bort; rubba; separera; skära fri; skära loss; skölja; sluta; sluta exponera; släppa; släppa ut; sno upp; sparka loss; spola; sprätta upp; spänna av; sätta i arbete; ta bort/koppla från; ta i tjänst; ta loss; ta ner; urskilja
fournir leverera; lämna; skicka avsända; dela ut; distribuera; förse; förskaffa; försörja med; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; se till att; servera; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillåta; utdela; utspisa; överlämna
livrer leverera; lämna; skicka avkasta; avsända; dela ut; förse; ge; hämta in; inbringa; leverera; lägga fram; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandhålla; tillåta; överlämna; överräcka
livrer à domicile leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
lâcher kliva av; lägga av; lämna babbla; befria; frige; frigöra; låta glida; låta undfalla sig; lösa; pladdra; skvallra; släppa
partir avresa; bryta upp; gå bort; lämna avgå; avgå ifrån; avlida; avresa; avsegla; avstå från; begynna; bli dödad; börja; ; ge sig iväg; ; gå bort; gå iväg; gå till; hissa segel; resa iväg; röra; segla bort; starta; åka iväg
porter à domicile leverera; lämna; skicka ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna
procurer leverera; lämna; skicka dela ut; distribuera; förse; leverera; lämna över; skaffa; tillföra; tillåta
quitter avresa; bryta upp; gå bort; lämna avgå; avgå ifrån; avresa; avsluta; avstå från; lämna i sticket; resa iväg; åka iväg; överge
rendre kliva av; lägga av; lämna beskriva; efterlämna; ge; ge tillbaka; inleverera; kasta upp; komma tillbaka; kräkas; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; returnera; spy; tolka; transkribera; återkomma; återvända; överlämna; överräcka; översätta
renoncer à lämna; släppa; överge avsvärja; avsvärja sig; förneka; ge upp; sluta; stöta bort; upphöra; överge
répudier lämna; släppa; överge avsvärja; avsvärja sig; bestrida; desavuera; frånsäga sig ansvaret för; förneka; inte vilja kännas vid; stöta bort
s'en aller avresa; bryta upp; gå bort; lämna avgå; avgå ifrån; avresa; avstå från; desertera; desertera från armén; dra; fara åt helvete; fly; försvinna; gå iväg; resa iväg; rymma; segla bort; smita; springa bort; stick; åka iväg
s'écarter lämna gå åt sidan; svänga undan; undvika
s'éloigner lämna avresa; evakuera; utrymma; uttömma
se retirer lämna avgå; avgå ifrån; avmarschera; avstå från; avtåga; dra; dra sig tillbaka; dra tillbaka; fara åt helvete; försvinna; pensionera sig; stick; ta tillbaka; tillbakadra; veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
subdiviser avresa; bryta upp; gå bort; lämna dela in i underavdelningar; dela upp; lida av hjärtbränna

Synonyms for "lämna":


Wiktionary Translations for lämna:

lämna
verb
 1. Se remettre à ; se laisser aller à ; se livrer à.
 2. Abandonner
 3. Traductions à trier suivant le sens
 4. laisser quelqu’un quelque part, se séparer de lui.

Cross Translation:
FromToVia
lämna abandonner abandon — to leave behind or desert
lämna quitter depart — to go away from
lämna larguer dump — to end a relationship
lämna sortir exit — go out
lämna oublier; laisser leave — To cause to remain as available, not take away, refrain from depleting
lämna laisser leave — To transfer possession after death
lämna → [[partir de]]; quitter leave — To depart from, end one's connection or affiliation with
lämna partir leave — To depart (intransitive)
lämna quitter quit — to leave
lämna abandonner; renoncer à; quitter; partir verlaten — weggaan
lämna avoir liefernErtrag liefern: ein gewünschtes Naturprodukt erzeugen

Related Translations for lämna