Swedish

Detailed Translations for lära from Swedish to French

lära:

lära verb (lär, lärde, lärt)

 1. lära (studera)
  apprendre; s'initier à; faire l'apprentissage de
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
 2. lära (studera)
  étudier; apprendre; enseigner
  • étudier verb (étudie, étudies, étudions, étudiez, )
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
 3. lära (studera; hålla sig underrättad; lära sig)
  apprendre; enseigner; former; instruire
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
  • former verb (forme, formes, formons, formez, )
  • instruire verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
 4. lära
  apprendre; entendre; écouter; être informé de; apercevoir; éprouver; octroyer; tolérer; satisfaire à; permettre; être à l'écoute; prêter l'oreille
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
  • écouter verb (écoute, écoutes, écoutons, écoutez, )
  • apercevoir verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • éprouver verb (éprouve, éprouves, éprouvons, éprouvez, )
  • octroyer verb (octroie, octroies, octroyons, octroyez, )
  • tolérer verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
 5. lära
  apprendre; prendre connaissance; se mettre au courant; prendre communication; recevoir communication; s'instruire
 6. lära
  donner des cours; apprendre qch; donner des instructions; enseigner; instruire
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
  • instruire verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
 7. lära (upptäcka; yppa)
  découvrir; trouver; apprendre
  • découvrir verb (découvre, découvres, découvrons, découvrez, )
  • trouver verb (trouve, trouves, trouvons, trouvez, )
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
 8. lära (träna; utbilda; uppöva)
  entraîner; contraindre; apprivoiser; domestiquer; dompter; dresser un animal
  • entraîner verb (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • contraindre verb (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • apprivoiser verb (apprivoise, apprivoises, apprivoisons, apprivoisez, )
  • domestiquer verb (domestique, domestiques, domestiquons, domestiquez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
 9. lära (utbilda; undervisa)
  apprendre; éduquer; enseigner; former; instruire
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • éduquer verb (éduque, éduques, éduquons, éduquez, )
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
  • former verb (forme, formes, formons, formez, )
  • instruire verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
 10. lära (underrätta)
  apprendre à; enseigner
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
 11. lära (undervisa)
  enseigner; donner des cours; instruire
  • enseigner verb (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
  • instruire verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )

Conjugations for lära:

presens
 1. lär
 2. lär
 3. lär
 4. lär
 5. lär
 6. lär
imperfekt
 1. lärde
 2. lärde
 3. lärde
 4. lärde
 5. lärde
 6. lärde
framtid 1
 1. kommer att lära
 2. kommer att lära
 3. kommer att lära
 4. kommer att lära
 5. kommer att lära
 6. kommer att lära
framtid 2
 1. skall lära
 2. skall lära
 3. skall lära
 4. skall lära
 5. skall lära
 6. skall lära
conditional
 1. skulle lära
 2. skulle lära
 3. skulle lära
 4. skulle lära
 5. skulle lära
 6. skulle lära
perfekt particip
 1. har lärt
 2. har lärt
 3. har lärt
 4. har lärt
 5. har lärt
 6. har lärt
imperfekt particip
 1. hade lärt
 2. hade lärt
 3. hade lärt
 4. hade lärt
 5. hade lärt
 6. hade lärt
blandad
 1. lär!
 2. lär!
 3. lärd
 4. lärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lära [-ett] noun

 1. lära (doktrin; lärosats)
  la doctrine; le corps de doctrine

Translation Matrix for lära:

NounRelated TranslationsOther Translations
corps de doctrine doktrin; lära; lärosats
doctrine doktrin; lära; lärosats tankesätt
écouter lyssna på
VerbRelated TranslationsOther Translations
apercevoir lära ana; ana i förväg; bevittna; bli medveten om; förstå; förvänta sig; hitta; känna; känna på sig; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma; vänta sig; övervara
apprendre hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa; upptäcka; utbilda; yppa berätta; beskriva; bibringa; förklara; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; praktisera; rapportera; skildra; studera; träna; undervisa; utfinna; återberätta; öva
apprendre qch lära
apprendre à lära; underrätta
apprivoiser lära; träna; uppöva; utbilda kontrollera; tämja; underkasta sig; överkommande
contraindre lära; träna; uppöva; utbilda anfalla; angripa; attackera; behärska; bestämma över; driva; forcera; framhäva; framhålla; förmå; förpliktiga; hålla tillbaka; kontrollera; storma; tvinga
domestiquer lära; träna; uppöva; utbilda
dompter lära; träna; uppöva; utbilda behärska; betvinga; bromsa; dressera; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; lägga band på; tama; tygla; tämja; underkasta sig; undertrycka; överkommande
donner des cours lära; undervisa instruera
donner des instructions lära bibringa; instruera; lära ut; träna; undervisa
dresser un animal lära; träna; uppöva; utbilda
découvrir lära; upptäcka; yppa anvisa; avslöja; bestämma; blotta; blottlägga; dra upp; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta på; klara upp; komma på; ligga naken; lösa sig; lösa upp; möta; reda på; röja; snoka; tilldela; träffa; uppenbara; uppspåra; utfinna; utställa; utsätta någon för; yppa; öppna
enseigner hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; underrätta; undervisa; utbilda bibringa; handleda; instruera; lära ut; träna; undervisa; öva
entendre lära fatta; fånga; förstå; gripa; göra klart för sig; höra; höra på; inse; lyssna; lyssna på; mena; se igenom; sikta på; ta fast; tolka
entraîner lära; träna; uppöva; utbilda anföra; bära med sig; dirigera; dra med sig; förleda; hala; leda; locka; lura; narra; släpa; släpa med; släpa med sig; ta bort; torka bort; träna; öva
faire l'apprentissage de lära; studera belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; praktisera; studera; ta i besittning; öva
former hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa; utbilda designa; forma; föda; knåda; konstruera; modellera; sammanställa; skapa; sätta ihop; träna; uppfinna; öva
instruire hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa; utbilda bibringa; informera; instruera; lära ut; meddela; rapportera; träna; undervisa; öva
octroyer lära auktorisera; bemyndiga; tillåta
permettre lära auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; foga sig; godkänna; gå med på; rätta sig efter; samstämma; samtycka till; tillåta; tolerera
prendre communication lära
prendre connaissance lära
prêter l'oreille lära höra på; lyssna på
recevoir communication lära
s'initier à lära; studera
s'instruire lära
satisfaire à lära foga sig; rätta sig efter; tillåta
se mettre au courant lära
tolérer lära auktorisera; bemyndiga; bära; fördraga; lida; orka; tillåta; tolerera; tåla; uthärda; utstå
trouver lära; upptäcka; yppa anvisa; bestämma; bringa till rättvisa; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta; komma på; möta; söka; tilldela; träffa; uppspåra; upptäcka
écouter lära höra; höra på; lyssna; lyssna på; smyglyssna
éduquer lära; undervisa; utbilda föda; träna; öva
éprouver lära ana i förväg; erfara; experimentera; försöka; förvänta sig; genomgå; göra försök; kolla; kontrollera; känna; känna på sig; lida; pröva; pröva ut; testa; tåla; undergå; undersöka; uppleva; uthärda; utstå; vänta sig
étudier lära; studera efterforska; forska; förhöra; gå igenom; höra; inspektera; kolla; lära in; läsa; plugga in; praktisera; studera; testa; undersöka; utforska; öva
être informé de lära
être à l'écoute lära höra; höra på; lyssna; lyssna på

Synonyms for "lära":


Wiktionary Translations for lära:

lära
Cross Translation:
FromToVia
lära crédo creed — that which is believed
lära étudier; apprendre learn — to acquire knowledge or ability
lära école school — a particular doctrine
lära étudier study — to revise/review materials
lära enseigner teach — to pass on knowledge
lära théorie; doctrine; idéologie Lehre — sprachliche Darstellung eines Wissensgebietes: in Lehrbuch oder Vortrag
lära apprentissage LehreAnleitung, Unterweisung, Vermittlung, Ausbildung
lära enseigner; apprendre lehren — (intransitiv), (transitiv): jemandem etwas (Lehrstoff, Wissen, Fertigkeiten, …) vermitteln, beibringen; jemanden in etwas unterrichten, unterweisen
lära apprendre lernenerarbeiten/Erwerb/gewinnen von Kenntnissen und/oder geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen

Related Translations for lära