Swedish

Detailed Translations for likadant from Swedish to French

likadant:


Translation Matrix for likadant:

NounRelated TranslationsOther Translations
la même samma
le même samma
pareil lika; samma
semblable medmänniska
égal lika; samma
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ainsi que lik; likadan; likadant; likartat; likt analog; analogt; emedan; härav; identisk; lik; lika; lika mycket som; lika väl; lika väl som; likartad; likartat; likaväl som; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; också; precis som; som; såsom
analogue à lik; likadan; likadant; likartat; likt
comme lik; likadan; likadant; likartat; likt analog; analogt; därigenom; emedan; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; med detta i åtanke; precis lik; precis som; som; som följd av; såsom
conforme à lik; likadan; likadant; likartat; likt
conformément à lik; likadan; likadant; likartat; likt efter; förenligt med; i enlighet med; i överensstämmelse med; likformigt med; senare; överensstämmande med
correspondant à lik; likadan; likadant; likartat; likt passandet; tillhörande; tillhörig; tillhörigt
de même que lik; likadan; likadant; likartat; likt analog; analogt; dessutom; för övrigt; identisk; lik; lika; lika mycket som; lika väl; lika väl som; likartad; likartat; likaväl som; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; precis som
identique detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; dito; enhetlig; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
inchangé detsamma; identiskt; likadan; likadant identisk; oförändrad; oförändrat
la même detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt
la même chose detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt
le même detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; densamma; detsamma; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt
pareil detsamma; identiskt; lik; likadan; likadant; likartat; likt analog; analogt; detsamma; dito; identisk; lik; lika; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat; såsom
semblable lik; likadan; likadant; likartat; likt allierad; allierat; detsamma; lik; likt
similaire à lik; likadan; likadant; likartat; likt
égal detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; dito; enformig; enformigt; identisk; jämnt; lent; lika; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; lugn; lugnt; mild; milt; motsvarande; slät; slätt
égal à lik; likadan; likadant; likartat; likt lik; lika mycket som; lika väl som; precis som

Wiktionary Translations for likadant:


Cross Translation:
FromToVia
likadant pareil; semblablement; similairement similarly — in a similar style or manner