Swedish

Detailed Translations for ljudlöst from Swedish to French

ljudlöst:


Translation Matrix for ljudlöst:

NounRelated TranslationsOther Translations
clandestin person som gömer sig
secret döljande; fördoldhet; förtigande; hemlighet; hemlighetsfull; hemlighållande; hemligt; mysterie; smygväg
silencieux dämpare; ljuddämpare; tystare
sourd döv person
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
caché ljudlöst beslöjat; dold; döljd; döljt; fördold; fördolt; gömd; gömt; hemlig; hemlighållen; hemlighållet; hemligt; i det tysta; i hemlighet; kryptiskt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett; svårtydd; svårtytt; under täckmantel
silencieux entonig; entonigt; klanglöst; ljudlös; ljudlöst Tyst; i det tysta; i hemlighet; i tysthet; lugnt; ordkargt; reserverad; reserverat; stilla; tystlåten; tystlåtet; under tystnad; underförstådd; underförstått
ModifierRelated TranslationsOther Translations
atone ljudlöst i tysthet; tonlös; tonlöst; tystlåten; under tystnad
clandestin ljudlöst bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dålig; dåligt; döljd; döljt; falsk; falskt; förstulen; förstulet; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i det tysta; i hemlighet; i skymm undan; illegal; illegalt; lömskt; obemärkt; olaglig; olagligt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett; skamlig; skamligt; undangömd; undangömt; underjordisk; underjordiskt
feutré ljudlöst filtaktig; filtaktigt; i det tysta; i hemlighet
inaperçu ljudlöst förstulen; förstulet; i det tysta; i hemlighet; obemärk; obemärkt; oobserverad; oobserverat; osedd; osett
insonore ljudlöst i tysthet; ljuddämpande; ljuddämpandet; tystlåten; under tystnad
muet ljudlöst fördövad; fördövat; i tysthet; mållös; mållöst; tystlåten; under tystnad; underförstådd; underförstått
sans bruit ljudlöst i det tysta; i hemlighet; i tysthet; tyst som en mus; tystlåten; under tystnad; underförstådd; underförstått
secret ljudlöst bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beslöjat; dunkel; dunkelt; döljd; döljt; förstulen; förstulet; gåtfullt; gömd; gömt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i det tysta; i hemlighet; i skymm undan; kryptiskt; lömskt; mystisk; mystiskt; obemärkt; ordkargt; reserverad; reserverat; svårtydd; svårtytt; tystlåten; tystlåtet; underjordisk; underjordiskt
silencieusement ljudlöst hemligt; i det tysta; i hemlighet; i smyg; i tysthet; tystlåten; under tystnad; underförstådd; underförstått
sourd entonig; entonigt; klanglöst; ljudlös; ljudlöst döv; dövt; hörselskadat; svårhörd; svårhört; tonlös; tonlöst

Synonyms for "ljudlöst":


Related Translations for ljudlöst