Summary


Swedish

Detailed Translations for lova att göra from Swedish to French

lova att göra:

lova att göra verb (lovar att göra, lovade att göra, lovat att göra)

 1. lova att göra (åtaga)
  entreprendre; engager; commencer; prendre; entamer; démarrer; mettre en marche; débuter; toucher
  • entreprendre verb (entreprends, entreprend, entreprenons, entreprenez, )
  • engager verb (engage, engages, engageons, engagez, )
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
  • débuter verb (débute, débutes, débutons, débutez, )
  • toucher verb (touche, touches, touchons, touchez, )

Conjugations for lova att göra:

presens
 1. lovar att göra
 2. lovar att göra
 3. lovar att göra
 4. lovar att göra
 5. lovar att göra
 6. lovar att göra
imperfekt
 1. lovade att göra
 2. lovade att göra
 3. lovade att göra
 4. lovade att göra
 5. lovade att göra
 6. lovade att göra
framtid 1
 1. kommer att lova att göra
 2. kommer att lova att göra
 3. kommer att lova att göra
 4. kommer att lova att göra
 5. kommer att lova att göra
 6. kommer att lova att göra
framtid 2
 1. skall lova att göra
 2. skall lova att göra
 3. skall lova att göra
 4. skall lova att göra
 5. skall lova att göra
 6. skall lova att göra
conditional
 1. skulle lova att göra
 2. skulle lova att göra
 3. skulle lova att göra
 4. skulle lova att göra
 5. skulle lova att göra
 6. skulle lova att göra
perfekt particip
 1. har lovat att göra
 2. har lovat att göra
 3. har lovat att göra
 4. har lovat att göra
 5. har lovat att göra
 6. har lovat att göra
imperfekt particip
 1. hade lovat att göra
 2. hade lovat att göra
 3. hade lovat att göra
 4. hade lovat att göra
 5. hade lovat att göra
 6. hade lovat att göra
blandad
 1. lova att göra!
 2. lova att göra!
 3. lovad att göra
 4. lovande att göra
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lova att göra:

NounRelated TranslationsOther Translations
toucher effekt; följd; inverkan; kontakta; känna av sig; känselsinne; rörning
VerbRelated TranslationsOther Translations
commencer lova att göra; åtaga anordna; arrangera; begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; ordna; organisera; proklamera; starta; sticka ifrån
débuter lova att göra; åtaga begynna; börja; debutera; ge sig in i; inlåta sig i; starta
démarrer lova att göra; åtaga accelerera; begynna; börja; föra på tal; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; kasta loss; köra en sväng; proklamera; påskynda; spurta; starta; sticka ifrån; ta en biltur; ta upp; öka hastigheten
engager lova att göra; åtaga acceptera; anknyta sig till; anropa; anställa; använda; avsparka; begynna; bjuda; börja; emotta; engagera; gå in i; gå med i; hyra; inbjuda; inropa; insvepa; invitera; kalla över; komma in; mobilisera; nyttja; pantsätta; påpeka; rekrytera; ropa; slå in; starta; tillgodogöra sig; veckla in; åkalla
entamer lova att göra; åtaga acceptera; anta; begynna; börja; emotta; föda upp; föra på tal; föreslå; förutsätta; ge sig in i; hugga; inlåta sig i; klippa; postulera; resa upp; skära; starta; ta upp; ta upp ett ämne
entreprendre lova att göra; åtaga begynna; börja; starta; ta i sin hand; vara sträng emot
mettre en marche lova att göra; åtaga arbeta; begynna; börja; driva på; fortsätta; fungera; föra på tal; förebåda; förkunna; inleda; koppla in; koppla på; proklamera; slå på; sparka; starta; ta upp; tända på; veva i gång
prendre lova att göra; åtaga absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; begynna; belägga; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; överväldigad av
toucher lova att göra; åtaga angränsa; angå; begynna; bekymra; beröra; bära på; börja; erhålla; gränsa; gränsa till; gälla; hämta sig; influera; komma på fötter igen; känna; lyckats få; mäta sig med; möta; nå upp till; påverka; råka; röra; samla in pengar; snudda vid; starta; tillfriskna; tjäna lön; träffa; vidröra

Related Translations for lova att göra