Swedish

Detailed Translations for markera from Swedish to French

markera:

markera verb (markerar, markerade, markerat)

 1. markera (pricka av)
  marquer; marquer d'une croix
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
 2. markera (avgränsa; bestämma; begränsa; utstaka; definiera)
  marquer; entourer; tracer; piqueter; préciser; contourner; barrer; tromper; fermer; clôturer; borner; jalonner; escroquer; soutirer
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
  • entourer verb (entoure, entoures, entourons, entourez, )
  • tracer verb (trace, traces, traçons, tracez, )
  • piqueter verb (piquète, piquètes, piquetons, piquetez, )
  • préciser verb (précise, précises, précisons, précisez, )
  • contourner verb (contourne, contournes, contournons, contournez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • tromper verb (trompe, trompes, trompons, trompez, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • jalonner verb (jalonne, jalonnes, jalonnons, jalonnez, )
  • escroquer verb (escroque, escroques, escroquons, escroquez, )
  • soutirer verb (soutire, soutires, soutirons, soutirez, )
 3. markera (bocka av; pricka av)
  cocher; marquer; marquer d'un trait; marquer d'un point
  • cocher verb (coche, coches, cochons, cochez, )
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
 4. markera (sätta märken på; anteckna; stämpla; prissätta)
  marquer; estampiller; timbrer
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
  • estampiller verb (estampille, estampilles, estampillons, estampillez, )
  • timbrer verb (timbre, timbres, timbrons, timbrez, )
 5. markera
 6. markera
  sélectionner
  • sélectionner verb (sélectionne, sélectionnes, sélectionnons, sélectionnez, )
 7. markera

Conjugations for markera:

presens
 1. markerar
 2. markerar
 3. markerar
 4. markerar
 5. markerar
 6. markerar
imperfekt
 1. markerade
 2. markerade
 3. markerade
 4. markerade
 5. markerade
 6. markerade
framtid 1
 1. kommer att markera
 2. kommer att markera
 3. kommer att markera
 4. kommer att markera
 5. kommer att markera
 6. kommer att markera
framtid 2
 1. skall markera
 2. skall markera
 3. skall markera
 4. skall markera
 5. skall markera
 6. skall markera
conditional
 1. skulle markera
 2. skulle markera
 3. skulle markera
 4. skulle markera
 5. skulle markera
 6. skulle markera
perfekt particip
 1. har markerat
 2. har markerat
 3. har markerat
 4. har markerat
 5. har markerat
 6. har markerat
imperfekt particip
 1. hade markerat
 2. hade markerat
 3. hade markerat
 4. hade markerat
 5. hade markerat
 6. hade markerat
blandad
 1. markera!
 2. markera!
 3. markerad
 4. markerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for markera:

NounRelated TranslationsOther Translations
marquer märka
VerbRelated TranslationsOther Translations
barrer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avsluta; avspärra; barrikadera; begränsa; blockera; blokkera; hindra; inskränka; lösa upp; motarbeta; sluta; slå emot vinden; spärra
borner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; hålla fängslad; indämma; inskränka; skydda; täcka
clôturer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; avskärma; avsluta; begränsa; hålla fängslad; inhägna; inskränka; skydda; sluta; stängsla in; täcka
cocher bocka av; markera; pricka av knäcka; markera med ett kors; räkna i grupper om fem; ticka
contourner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka flyga runt; inkapsla; inkretsa; kasta om; kringgå; lyga omkring; lägga om
entourer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; besätta; cirkla; dekorera; hålla fängslad; inkapsla; inkretsa; inskränka; kanta; kretsa runt; omge; omleda; omringa; omsluta; pynta; rita en cirkel omkring
escroquer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; snylta; spela falskt; svindla; tigga
estampiller anteckna; markera; prissätta; stämpla; sätta märken på stämpla
fermer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka annullera; avsluta; avspärra; avvända; blockera; bomma igen; dra till; fastbinda; låsa; sluta; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; vrida av; vända bort
jalonner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
marquer anteckna; avgränsa; begränsa; bestämma; bocka av; definiera; markera; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; utstaka beskriva; brännmärka; definiera; flagga; fästa vid; karakterisera; knäcka; kontrastera; lämna markering på; stämpla; tagga; ticka; utmärka
marquer d'un point bocka av; markera; pricka av beröra; knäcka; röra; ticka
marquer d'un trait bocka av; markera; pricka av beskriva; brännmärka; definiera; karakterisera; knäcka; ticka; utmärka
marquer d'une croix markera; pricka av markera med ett kors
mettre en surbrillance markera
piqueter avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
préciser avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka beskriva närmare; definiera; förklara något
sous-sélectionner markera
soutirer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; pressa någon på något; spela falskt
surligner markera
sélectionner markera filtrera; föredra; ordna; perkolera; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; ta; ta ut; välja
timbrer anteckna; markera; prissätta; stämpla; sätta märken på frankera; fästa vid; stämpla
tracer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; bringa till rättvisa; efterforska; finna; följa efter; klottra; krafsa; skrapa; spåra; tekna; tydligt definiera; uppspåra
tromper avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; begå äktenskapsbrott; driva med; falsifiera; fiffla; fuska; förfalska; göra besviken; imitera; lura; narra; retas; skoja med; spela falskt; svindla; vara otrogen; vilseleda
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
surlignage markera

Synonyms for "markera":


Wiktionary Translations for markera:

markera
verb
 1. Mettre une marque pour se souvenir ou faire souvenir.

Cross Translation:
FromToVia
markera cocher check — to mark with a checkmark
markera surligner anstreichen — durch ein schriftliches Zeichen markieren, hervorheben (in einem Text)
markera marquer kennzeichnen — mit einer Markierung, einem Kennzeichen versehen
markera marquer; surligner markieren — vermeintlich Wichtiges kennzeichnen, hervorheben

Related Translations for markera